Boletim de 03 de Março de 2019
Meeleven_2019_03_03 nº 1656

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1656

03 / 03 / 2019  

Nederlands

 

Les van dra. Marilda de Oliveira

In de afgelopen week was doctor Marilda in ons midden. Drie avonden heeft ze ons opbouwend gediend met lezingen over ons geestelijk leven en kerkelijk leiderschap. In de eerste plaats: geestelijk leven. Dat hebben we allemaal. Daarom waren de avonden open voor iedereen, en dat was bijzonder. Niet alleen predikanten, of kerkenraadsleden en leiders, maar allemaal werden we opgebouwd door het Woord van God en de reflectie daarop.

De eerste avond ging over: roeping. Roepingen verschillen, en dat kan uitéénlopen van je roeping in je gezin of de samenleving, zoals de roeping om een goede ouder te zijn, en een christelijke collega, op je werk; tot speciale roepingen, zoals ambtsdrager, pastor of jeugdleider. God gaf je die taak!

De tweede avond ging over het geestelijk leven. Centraal stond het belang van het gebed. We horen dat vanuit zoveel plaatsen in de Bijbel, waar we worden aangespoord om te bidden. En dan ook de voorbeelden, hoe bekende personen in de Bijbel, zoals Abraham, Mozes, de profeten, Jezus Christus zelf, en de apostelen hebben gebeden. Dat is: communiceren met onze hemelse Vader. Het is van het allergrootste belang. Ook de kerkgeschiedenis toont, hoe de basis van het werk van bekende evangelisten en zendelingen hun gebed was. In hun persoonlijk leven met de Heer, vaak als anderen sliepen, wijdden zij zich aan dat gebed.

De derde avond, tenslotte, ging over het priesterschap van alle gelovigen. We zagen een indrukwekkende lijn, door de vroege geschiedenis, van kerkvaders (eerste opvolgers van de apostelen) en Middeleeuwen, tot heden, waar in het echte geestelijke leven benadrukt wordt, dat niet maar sommige, maar álle gelovigen ambtsdragers zijn; priesters, en zo samen Gods volk vormen.

Aan het verslag merkt u, dat je geen theoloog hoeft te zijn, om hier veel van te leren. Toegankelijk voor iedereen, bereikt deze cursus zijn doel. En het doel, dat zijn wij allemaal.

Dra. Marilda komt nog een keer, opnieuw een week, deze cursus geven. In de week van 18 tot 22 maart. Reserveer de avonden alvast. Dit hoeft niemand te missen!

Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de kerk, vandaag. We heten van harte welkom doctor Marilda de Oliveira, uit Potchefstroom, Zuid-Afrika, die vanmorgen zal voorgaan in de dienst. Ook vanavond zal ze hier zijn. Dan leidt ze de Bijbelstudie in het Portugees in Elim. We hopen haar nog een week te ontvangen, van 18 tot 24 maart.

De kerkdienst vanavond zal in het Nederlands zijn, geleid door pr. Raul, en de tekst is 1 Petrus 4:12-13. We hopen dat u allen, hetzij gasten, of gemeenteleden zich thuis voelt in de kerkdienst. 

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- De zieken, en zij die onder behandeling zijn: Marcos de Geus, die deze week enkele dagen was opgenomen. Hij blijft zeer ernstig ziek. Ook aan Michael de Geus, Ângela Betenheuser en Augusto Dechandt, denken we in onze gebeden. Thiago was kort opgenomen in de afgelopen week, en is nu weer thuis.

- Maike de Geus Janssen en Geertje van Westering zijn herstellend van een AVC. Gelukkkig gaat het de goede kant op.

- Paulo Kurt de Geus, echtgenoot van Trudy Dijkstra de Geus (Av.d.Pion. 4810), werd geopereerd aan de kanaal van de urethra.

We bidden dat God het herstel zegent.

Débora de Mattos Harms, de echtgenote van Ary Harms, moest afgelopen week plotseling afscheid nemen van haar broer. Vrijdag was de begrafenis in Ponta Grossa. Dat de Heer de familie zijn troost geeft, is ons gebed.

 

De financiën en begroting van de kerk

Zoals elk gezin, heeft ook de kerk inkomsten en uitgaven. Uit het overzicht daarvan, uitgedeeld aan de gemeente, en besproken op de ledenvergadering, blijkt dat er een groot tekort dreigt, dit jaar, van iets meer dan R$ 200.000.

Op de ledenvergadering is dit besproken, en besloten dat gevraagd zal worden om een nodige  verhoging van de bijdragen. Voor het oplossen van het tekort, is een verhoging nodig van 27,5 % van de vaste bijdrage. Wie gewend is zijn gift via de collecte te geven, kan dezelfde richtlijn voor verhoging aanhouden. We hopen ook dat misschien sommigen, die nog niet bijdroegen, ook met iets kunnen bijdragen.

Laten we als familie kerk onze financiën gezond houden. Dat God ons helpt en zegent.

De kerkenraad

 

Koor Excelsior

A.s. woensdag, 06/03, beginnen de repetities van het koor. Als je van zingen houdt, kom dan meedoen!

 

Bazar Esco-lar

Het zal zijn op  09/03 van 9 tot 16u. We vragen om giften van kleren/keukengerei/versieringen die tot 07/03 afgegeven kunnen worden. Doe mee!

 

Pasta avond in San Martin

Op 9 maart organiseren de broeders en zusters van de San Martin-kerk een "PASTA AVOND". De prijs is 20,00 per persoon en de kaartjes te koop bij LER.

 

Save the date

Jong van Hart nodigt alle 50 plussers uit om mee te gaan naar Campina Grande do Sul PR, Hotel Plaza Capivari. Vertrek op dinsdag 2 april en terugkomst 5 april. Opgeven en betalen graag bij Novos Ventos tot 10 maart. Nadere informatie ontvangt u dichter bij de vertrekdatum.

 

OPROEP – De  ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2019 om 20:00u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening

2. Notulen ALV 2018

3. Verslag Voorzitter

4. Financieel Verslag 2018

5. Verslag Fiscale Commissie

6. Begroting 2019

7. Verkiezing Fiscale Commissie

8. Autorisatie bouw appartementen op terrein 18731

9. Rondvraag

10. Sluiting.

Hilly Rosa de Geus Greidanus - VOORZITTER

 

Bijbellezingen

03/03 M Henrique Harms     

03/03 A Tineke Voorsluys

10/03 M Ellen Dijkinga                   

10/03 A Elizabeth Ramos

17/03 M Bauke Dijkstra           

17/03 A Tobias Katsman

24/03 M Minnie Boer              

24/03 A Roselin de Best

31/03 M Murilo Stanke         

31/03 A Joemar Schelesky

 

Oppas

03/03 Caroline Kugler, Elizabeth G., Nadinny, Heloisa

10/03 Franscielly, Diona, Luiza, Nicole

17/03 Scheila, Noeli, Nadja, Vitoria

24/03 Jessica, Rogeria, Lorena, Brenda

31/03 Camila, Rosângela, Marianne, Alessandra

 

Bloemen in de kerk

03/03 Elizabeth Ramos

10/03 Camila Nolte   

17/03 Teresa Los

24/03 Monik Dijkinga           

31/03 Iolande Aardoom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra

2de (Bijbelstudie) –  Richard Dijkstra

3de (San Martin) –  Bauke Dijkstra

4de (Ponta Grossa) –  Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –   Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           03/03

10 u                 Port. Dienst – Dra. Marilda de Oliveira

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William 

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Aldovando

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Dra. Marilda

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        04/03

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          05/03

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       06/03

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie jongeren

Donderdag     07/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         09/03

19 u                 Catechisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           10/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.1302 e 99136.7119

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Pr. Francisco Higino - tel - 98416.4368

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.