Boletim de 24 de Fevereiro de 2019
Meeleven_2019_02_24 nº 1655

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1655

24 / 02 / 2019  

Nederlands

 

WAT IS MEER DAN OVERWINNAAR ZIJN?

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Romeinen 8.37

Beste broeders en zusters in Christus. Wat is het om meer dan overwinnaar te zijn? Ik stel me voor dat voor veel mensen het synoniem van overwinning, het realiseren van hun dromen en verlangens is zoals: zegevierend zijn in studies, werk, relaties, financieel  enz... Dit alles is erg goed, maar tegen welke prijs kunnen we overwegen dat we overwinnaar waren of zijn door het bereiken van dit alles? Het heilige Woord zegt ons ook: "Want wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel?

Wanneer Paulus het bovenstaande vers schrijft, wil hij ons ertoe brengen te denken aan de echte reden om overwinnaars te zijn. Maar niet alleen overwinnaars, maar "meer dan overwinnaars”!

We kunnen deze uitdrukking beter begrijpen door de volgende overwegingen te volgen:

1. Wanneer we naar ons heden kijken, waarom kunnen we genieten van de overwinning als het lijkt dat we verslagen zijn door een ziekte, het verlies van een geliefde, financiële problemen, conflicten in relaties of zelfs teleurgesteld zijn over de godsdienst zelf. Dit omdat we geloven dat onze overwinning in al deze dingen zit. Maar Paulus vertelt ons dat het geheim van onze overwinning ligt in de liefde.

Het is in deze liefde dat we triomfantelijk kunnen zijn, zelfs als alles mis lijkt te gaan, zelgs als, zoals de apostel Paulus zelf in Romeinen 8:35 zegt, beproeving, angst, vervolging, honger, naaktheid en gevaar ons treffen, geen van deze is genoeg om ons te verslaan en ons te scheiden van de liefde van God. Wat Paulus zegt is niet iets dat gebaseerd is op zelfhulp, maar in tegendeel, Paulus spreekt op basis van de beloften van de eeuwige Vader die vervuld is in zijn geliefde zoon. (Romeinen 8:32).

2. Het is alleen door de liefde van Christus Jezus dat we kunnen zegevieren en rusten in Hem. Hoewel ongunstige omstandigheden kunnen dienen als een aansporing voor de christen om in de liefde van Christus de machtige kracht te zoeken die ons meer dan overwinnaars maakt! Broeders, wat we hier in deze wereld verkrijgen, heeft geen vergelijking met de glorie van de toekomst, op dezelfde manier is wat we hier verliezen te klein in het licht van wat we krijgen, de glorie van het eeuwige leven door Christus, de grote liefde van God. Ook al hebben we overwinningen in dit aardse leven, we hebben nog steeds niets dat ons meer dan overwinnaars kan maken, in deze wereld en in de toekomst, behalve vertrouwen en leven in de liefde van Jezus Christus. God zegene ons!     

                                                                                                                      Pr. Francisco Higino

 

Met het oog op de kerk

“Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen”. Psalm 63: 4. Met de woorden van deze psalm willen we de lezers van deze editie van het kerkblad begroeten, op deze zondag groeten we alle deelnemers in de erediensten van onze God en we begroeten ook degenen die ons vergezellen via internet. Gasten van harte welkom, we zijn blij met jullie aanwezigheid! Moge God in Christus ons zegenen in deze tijd van gemeenschap met onze broeders en met God. Moge het een tijd van opbouw en troost zijn voor de kerk van de Heer.

Voorganger in de morgendienst is Pr. Libório Kissmann, en in deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan: MATHEUS GREIDANUS NOLTE en CAETANO DE GEUS ÁVILA. Op dezelfde tijd gaat pr. Raul Sietsma voor in een Nederlandse dienst in Lar Aurora.

Voorganger in de avonddienst is pr. Francisco Higino, en de tekst voor de preek is Lucas 10, 38-42.

In onze gebeden denken we aan:

- De rouwenden van de families Rebonato e Dijkinga vanwege het overlijden van Heron Carlos. We bidden om de troost van de Heilige Geest voor hen! Jezus zeide: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven”. Joh 11.25.

- De broeders en zuster Marcos en Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt en Tiago de Geus, onder behandeling.

We vragen of God ons gebed wil horen en allen zegene. Goede diensten!

 

Geboorte

Op 21 februari is BART JOSÉ DYKSTRA DE CAMARGO geboren, zoon van Elizabeth en Alisson. Hij werd geboren met 3060g en 49cm. We feliciteren de ouders en wensen hen Gods zegen toe!

 

Lezingen met Dra. Marilda Oliveira.

De christelijke onderwijsafdeling van de synode (DECS) houdt bijeenkomsten voor geestelijke groei. Spreekster is Dra. Marilda de Oliveira. Ze zal bij ons zijn van 25/02 tot 03/03 en van 18/03 tot 24/03.

De Kerkenraad wil deze tijd gebruiken door dra. Marilda kansen te bieden om in onze kerk te onderwijzen en te prediken. We willen als kerk deelnemen aan bijeenkomsten voor onze persoonlijke groei en als instelling. De thema's en datums van de lezingen zijn:

1. 26/02, dinsdag, om 19.30u - Roeping / oproep tot het ministerie (van kerkelijk leiderschap).

2. 27/02, woensdag, om 19.30u - Geestelijk leven van de leiders.

3. 28/02, donderdag, om 19.30u - Universeel priesterschap van de gelovigen.

Er zullen geen onkosten zijn voor de deelnemers.

Dra. Marilda zal voorgaan in de ochtenddienst op 3 maart, en de Bijbelstudie leiden, op dezelfde datum, ’s avonds. We raden u aan deel te nemen aan de bijeenkomsten, die u, uw gezin en de kerk zeker veel zegeningen zullen brengen.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 01/03, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in maart. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Roel, Pr. Francisco of Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Maurício Greidanus of Ary Harms.

 

In memoriam: Heron Carlos Rebonato

Na een ernstig ziekbed is zaterdag 16 februari door God geroepen, en, op 49-jarige leeftijd naar zijn eeuwig huis gegaan: Heron Carlos Rebonato, echtgenoot van Annemaria Dijkinga Rebonato, en vader van Francisco Guilherme en Carlos Sebastian. In de laatste maanden en weken werd duidelijk hoe ernstig zijn ziekte was. Een gezwel woekerde van binnen, bij de maag, maar er was meer. Een operatie was nodig. Daarbij is hij gevallen, en gewond aan zijn rug, waardoor eerst een andere operatie nodig was. Na de tweede operatie kwam hij thuis, aan het einde van de eerste week van februari. Verzwakt, met een sonde, om aan te sterken. Een week mocht hij thuis zijn, vlakbij zijn vrouw en zonen en familie. Toen was zijn lichaam te verzwakt, om verder te kunnen. Een bloedtransfusie kon niet meer, en reanimatie lukte ook niet. Het was zijn tijd. God heeft hem thuis geroepen.

Carlos vond zijn vreugde in wat God hem dichtbij zijn huis gaf: vrouw en zonen, dieren en Gods schepping. Psalm 23 was zijn mooiste lied: de Heer is mijn Herder, in verschillende varianten. We bidden Annemaria, Francisco en Carlos, en moeders en verdere familie van Annemaria en Carlos de troost van deze Goede Herder toe, voor altijd.                                             Pr. Raul

 

Vrouwenvereniging Clara Luz

We beginnen a.s. dinsdag, 26/02, om 19.30u in Elim. Hartelijk welkom!

 

Programma’s voor de jeugd

Clubs – jongeren van de 6de t/m de 9de klas. Om de twee weken op vrijdag in Elim om 19.30u.

15+ - jongeren die dit jaar 15 worden tot 17jaar. Om de twee weken in Elim op donderdag om 19.30u. Volgende bijeenkomst op 28/02.

18+ - jongeren die dit jaar 18 worden en ouder. Om de twee weken in Elim op dinsdag om 19.30u. Volgende bijeenkomst op 12/03.

 

Bijeenkomst jeugd van de Synode  Doe mee!

Voor wie? Jeugd 15+

Waar? Club Castrolanda

Wanneer? 02 en 03 maart     

Hoeveel? R$ 75,00 inclusief reiskosten       

Inschrijven bij Lucimara Harms – 99966.6426 tot 25/02.   

Vertrek – 02/03 om 11u vanaf Elim.

 

San Martin

Het Project San Martin is van plan een COMPUTERRUIMTE uit te rusten om studenten van de wijk te helpen met hun schoolwerk. Ook training in MS-Office-applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint. Om dit te doen, vragen we om gebruikte DATA NOTEBOOKS / DESKTOPS, met de volgende minimale configuratie: 100 GB vast geheugen, 2 Gb RAM. Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidheid om samen te werken met de ontwikkeling van het Koninkrijk van God.

 

Save the date

Jong van Hart nodigt alle 50 plussers uit om mee te gaan naar Campina Grande do Sul PR

Hotel Plaza Capivari. Vertrek op dinsdag 2 april en terugkomst 5 april. Opgeven en betalen graag bij Novos Ventos tot 10 maart. Nadere informatie ontvangt u dichter bij de vertrekdatum.

 

Verjaardagen in maart – Wij feliciteren

03-03-1944     Marion van Santen

08-03-1947     Klaas Buist                            

08-03-1949     Gerrie Slob    

12-03-1950     Marjon Voorsluys                 

13-03-1926     Jaap Vriesman

13-03-1938     Joost Boot

20-03-1949     Arina de Geus

30-03-1931     Hilly Straatsma

 

Bijbellezingen

24/02 M Anderson Nahorne 

24/02 A Maike Dijkstra

03/03 M Henrique Harms                 

03/03 N Tineke Voorsluys

10/03 M Ellen Dijkinga                    

10/03 N Elizabeth Ramos

 

Oppas

24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine

03/03 Caroline Kugler, Elizabeth G., Nadinny, Heloisa

10/03 Franscielly, Diona, Luiza, Nicole

 

Bloemen in de kerk

24/02 Laura Degger  

03/03 Elizabeth Ramos

10/03 Camila Nolte   

17/03 Teresa Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Richard Dijkstra 

2de (Bijbelstudie) – Bauke Dijkstra

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           24/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório  

10 u                 Ned. Dienst Lar Aurora – Pr. Raul

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Aldovando

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Francisco

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          26/02

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Donderdag     28/02

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            01/03

08 u                 Agenda kerkenraad

Zaterdag         02/03

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           03/03

10 u                 Port. Dienst  – Dra. Marilda de Oliveira

19.30 u            Ned. Dienst  – Pr. Raul

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Dra. Marilda

                                    Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.1302 e 99136.7119

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Pr. Francisco Higino - tel - 98416.4368

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.