Boletim de 17 de Fevereiro de 2019
Meeleven_2019_02_17 nº 1654

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1654

17 / 02 / 2019  

Nederlands

 

“Als gevangene in den Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen”. Ef 4.2

Een van de doelen van de Heilige Schrift is ons te laten zien hoe we ons geloof moeten beleven. Maar voor dat zij ons zegt hoe we moeten leven, zegt zij ons dat God ons zo liefgehad heeft, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft om te sterven voor onze zonden, zodat wij, gelovend in Hem, het eeuwige leven hebben. Joh 3.16. En dan zegt ze ons hoe God verwacht dat we zullen leven.

Bovenstaande tekst is een van die teksten die spreekt van het leven in de praktijk. Hij is erg duidelijk: “met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen”. Maar wat zie je het meest in de wereld? Het is trots in plaats van nederigheid; in plaats van zachtmoedigheid is ruwheid; in plaats van lankmoedigheid heerst ongeduld; in plaats van het elkaar in liefde te verdragen is er de neiging om de haat te laten regeren. Paulus schrijft deze dingen in de eerste plaats aan christenen en niet aan ongelovigen. Hij houdt er rekening mee dat christenen ook lijden aan deze verzoekingen. Daarom, de tekst is een uitnodiging om na te denken over hoe we elkaar als broeders en zusters in het geloof behandelen. En hoe ga jij om met anderen? Dat de Heilige Geest geve dat we in ware liefde leven.

 

Met het oog op de kerk

Kniel allen en zing in uw eredienst;

Vier de eeuwige Koning, / de Auteur van de verlossing!

Dit is de vertaling van het derde vers van hino 54 (Hinário das IERB)

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Roel Sietsma. De tekst voor de preek is Lucas 9.1-17, met het thema: “De znding van de twaalf”.  Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Roel Sietsma. De tekst voor de preek is Lucas 9.18-27, met het thema: “De komst van het Koninkrijk van Christus”. Op dezelde tijd is er Portugese Bijbelstudie geleid door pr. Francisco Higino. De tekst om te bestuderen is Openbaringen 3.14-22, met het thema: “Te rijk om God nodig te hebben!”

In onze gebeden denken we aan:

- de broeders en zuster Marcos e Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt e Tiago de Geus, onder behandeling.

- br. Carlos Rebonato, die een operatie ondergaan heeft en thuis herstelt.

- br. Nelson Los, zoon van Karel en Mina. Hij is naar Portugal vertrokken, waar hij anderhalf jaar gaat studeren. God zegene je.

 

Bevestiging pastor Aldovando.

Deze zondag zal pastor Aldovando Simão Ferreira bevestigd worden als predikant in de IER Vila Vilela, Ponta Grossa. We groeten pastor Aldovando en zijn vrouw Celma. We wensen hem Gods zegen over zijn werk.

 

Heilige Doop

 Op 24 februari, in de morgendienst, zal de Heilige Doop bediend worden aan de kinderen:

- MATHEUS GREIDANUS NOLTE, zoon van David en Camila Greidanus Nolte.

- CAETANO DE GEUS ÁVILA, zoon van Tiago en Jéssica de Geus Ávila.

Dat de goede God deze gezinnen blijve zegenen.

 

Catechisaties

De catechisatielessen voor de leerlingen van de 7de, 8ste en 9de klas worden dinsdag om 13.30u gehouden.

De catechisatielessen voor de leerlingen van de middelbare school en universiteiten zijn zaterdag, 16/02, om 19u, begonnen.

De bijeenkomsten voor de belijdeniscatechisatie beginnen op 2 maart om 20u.

 

Groep Girassol

We beginnen weer deze dinsdag, 19/02, om 15u in Elim.

 

Bijeenkomst jeugd van de Synode

Voor wie? Jeugd 15+

Waar? Club Castrolanda

Wanneer? 02 en 03 maart

Hoeveel? R$ 75,00 inclusief reiskosten

Inschrijven bij Lucimara Harms – 99966.6426 tot 25/02.

Vertrek – 02/03 om 11u vanaf Elim.

Doe mee!!!

 

San Martin

Het Project San Martin is van plan een COMPUTERRUIMTE uit te rusten om studenten van de wijk te helpen met hun schoolwerk. Ook training in MS-Office-applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint. Om dit te doen, vragen we om gebruikte DATA NOTEBOOKS / DESKTOPS, met de volgende minimale configuratie: 100 GB vast geheugen, 2 Gb RAM.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidheid om samen te werken met de ontwikkeling van het Koninkrijk van God.

 

Oproep

De Kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende leden op voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 18 februari 2019, om 19.30u in ELIM, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 19/02/2018;

3. Verslag Kerkenraad 2018

4. Financiële Verslagen; Kerk en Diaconie

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verkiezing van een lid voor de Fiscale Commissie;

7. Begroting 2019

8. Pauze

9. Verslag Project San Martin (Com. SM)

10. Verslag Project Ponta Grossa.

11. Algemene onderwerpen van de gemeente

12. Rondvraag

13. Sluiting

Carambeí, 05 februari 2019. Reinder Jacobi – voorzitter

 

Oproep

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering van de AASEC te houden op 19/02/2019 om 19u, in  Elim.

 

Bijbellezingen

17/02 M Marianne Dijkstra   

17/02 A Antje Jacobi

24/02 M Anderson Nahorne 

24/02 A Maike Dijkstra

 

Oppas

17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny

24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine

 

Bloemen in de kerk

17/02 Karin de Lucca

24/02 Laura Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Bauke Dijkstra 

2de (Bijbelstudie) –  Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) –  Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) –  Paulo Los

5de (Ontvangst) –   Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30u. Maandag, 18/02 en woensdag, 20/02, gesloten vanwege vergaderingen.

 

Agenda

Zondag           17/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William 

                        Collecte: Kerk

Maandag        18/02

19.30 u            ALV Kerk

Dinsdag          19/02

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

19 u                 ALV AASEC

Donderdag     21/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         23/02

19 u                 Catechisatie

Zondag           24/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.1302 e 99136.7119

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Pr. Francisco Higino - tel - 98416.4368

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.