Boletim de 03 de Fevereiro de 2019
Meeleven_2019_02_03 nº 1652

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1652

03 / 03 / 2019  

Nederlands

 

Directe communicatie

In onze tijd is communicatie extreem belangrijk. Hoe verder de moderne technische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker het wordt om correct te communiceren. De vele en grote mogelijkheden van mobiel, internet, Whatsapp, Facebook en veel meer, bieden zo veel mogelijkheden, dat het nodig is om er zorgvuldig mee om te gaan. Kun je alles maar in de App schrijven? Moet heel je privé leven op de Facebook pagina?

De andere kant van dit verhaal is het belang van directe communicatie. Jezus zegt: Als een medegelovige een probleem heeft, ga dan eerst onder vier ogen met hem of haar praten. (Mattteüs 18:15-20). Dat betekent: ga even met die persoon zelf praten, vóórdat je met anderen óver iemand praat. Die algemene regel is een goede vuistregel: liever mét iemand praten, dan óver iemand. Óver anderen praten leidt te snel tot misverstanden, en kán zelfs leiden tot roddel.

En daar zit nóg een kant aan: als je zélf een probleem hebt, zoek dan gerust je pastor, of je ouderling of diaken, afhankelijk van het soort vraag. Denk niet: de mensen weten het wel, want mensen praten; de ouderling of pastor komt vast wel praten. Soms weet zelfs de pastor het niet. Directe communicatie is: je mag zeggen waar je mee zit! Je hart luchten! Om raad vragen; om hulp. Maak even een afspraakje. Persoonlijk, met behoud van privacy: niet iedereen hoeft het te weten. Het begint onder vier ogen (tussen twee personen), legt Jezus uit. Dan kun je veilig samen spreken.

Dat zegt ook iets over mijn pastorale werk (persoonlijk, pastor Raul). Als u graag ergens over, of over uzelf, wilt praten, laat het gerust aan mij (zelf) weten. Wacht niet tot anderen iets zeggen. Dat kan (te) lang duren. Ook dat hoort bij directe communicatie. Naar twee kanten: ambtsdragers zoeken gemeenteleden op, en omgekeerd: wie iets heeft, neemt contact op met zijn pastor of wijkouderling. Veilig en efficiënt! Zegene de Heer onze contacten!

Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de kerk, vandaag. Gemeenteleden, gasten, luisteraars, voelt u zich allen thuis. De vakantieperiode loopt bijna ten einde. We zijn blij en God dankbaar, dat pr. Libório er met zijn gezin weer is, na een vakantieperiode, en wensen hen weer een gezegende tijd toe in ons midden.

Vandaag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. In de ochtenddienst is de voorganger pr. Libório. De tekst is Psalm 71:1-6. De avonddienst zal in het Nederlands zijn, geleid door pr. Raul, en de tekst is Johannes 12,24: het is nodig dat de graankorrel sterft, om vrucht te kunnen voortbrengen. Vanavond is er Bijbelstudie in het Portugees in Elim, geleid door pr. Francisco.

Volgende week zondag, 10 februari, zal pr. Francisco Higino worden geïnstalleerd als pastor van de IER – Colônia en studentenpastor van de Evangelische school. Het wordt een feestelijke zondag.

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- De zieken, en zij die onder behandeling zijn: Michael de Geus, die thuis kwam, na een periode in het ziekenhuis, die nodig was om op krachten te komen. Marcos de Geus; Ângela Betenheuser, Thiago de Geus en Augusto Dechandt. Met Carlos Rebonato gaat het langzaam de goede kant op, wat ons dankbaar maakt.

 

Geboorte

Op 29 januari werd ALBERT JAN VOGELAAR SCHUARTS geboren, zoon van André Harms Schuarts en Renata Vogelaar Schuarts. Gewicht: 3.780 gram en 54 cm lang. Moeder en zoon maken het goed! Onze felicitatie en zegenwensen van God voor dit gezin!

 

Huwelijk

De kerkenraad maakt bekend dat CARLOS ROBERTO APLEWICZ en ROSEMARY DE BEST hun kerkelijke huwelijksbevestiging hebben aangevraagd. Indien geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 16 februari, om 16.30 uur in chácara “De Peel” in Catanduvas de Fora. We wensen dit echtpaar Gods zegen toe!

 

Uitnodiging 1

Op 10 februari hoopt onze zuster Wennie Elgersma 90 jaar te worden. U bent van harte uitgenodigd om dit met haar te vieren op zondagmiddag, 10/02, vanaf 15u in Elim!

 

Uinodiging 2

De dames van Vrouwenvereniging Weest Getrouw van Castrolanda nodigen de Nederlands sprekende dames van Carambeí hartelijk uit voor de opening van het verenigingsjaar op 20 februari 2019 om 15u. Het onderwerp is “Corrie ten Boom: gebed, vertrouwen en vergeving” dat door de dames van Castrolanda zelf wordt verzorgd.

Wie mee wil, graag opgeven tot 12 februari bij Roselin (3231.4392, 3231.1256 of 99803.3389).

 

Oproep – Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 19/02/2019 om 19u, in  Elim, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2018;

3. Verslag Bestuur;

4. Financieel Verslag;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Verslag activiteiten 2018 en begroting 2019;

7. Verkiezing van leden voor het Bestuur en de Fiscale Commissie;

8. Verkiezing van leden voor de Commissies Creche Betel en Esco-Lar;

9. Rondvraag;

10. Lezing en goedkeuring van de notulen;

11. Sluiting.

Carambeí, 17 januari 2019.

Cornelis Willem Kuipers – Voorzitter van de AASEC

 

Bijbellezingen

03/02 M Minnie Boer            

03/02 A Roselin de Best

10/02 M Murilo Stanke                    

10/02 A Joemar Schelesky

17/02 M Marianne Dijkstra   

17/02 A Antje Jacobi

24/02 M Anderson Nahorne 

24/02 A Maike Dijkstra

 

Oppas

03/02 Carina, Sara, Mariana, Miriam

10/02 Elizabeth, Silvana, Rafaela, Renata S.

17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny

24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine

 

Bloemen in de kerk

03/02 Annemaria Rebonato 

10/02 Caroline Vriesman

17/02 Karin de Lucca           

24/02 Laura Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor

2de (Bijbelstudie) –  Paulo Los

3de (San Martin) –  Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Lucimara Harms

5de (Ontvangst) –  Ary Harms

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. De week van 11 t/m 16 februari is het kantoor gesloten vanwege vakantie.

 

Agenda

Zondag           03/02

10 u                 Port. Dienst met Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William  

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst met Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

Maandag        04/02

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Woensdag       06/02

20 u                 Bijbelstudie jongeren

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     07/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zondag           10/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

10 u                 Ned. Dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.1302 e 99136.7119

Pr. Raul Sietsma - tel  - 3231.4302 e 99112.5931

Pr. Francisco Higino - tel - 98416.4368

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.