Boletim de 20 de Janeiro de 2019
Meeleven_2019_01_20 nº 1651

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1651

20 en 27 / 01 / 2019  

Nederlands

 

Het wonder van samenwerking

Vele jaren geleden, aan het eind van de dag, omringde een dichte mist het kleine stadje; daar boven probeerde een piloot zijn vliegtuig te landen zonder echter de juiste locatie van het landingsveld te kunnen onderscheiden vanwege slechte zichtbaarheid. Nog een probleem... De brandstof was bijna op. Op de radio bracht hij de schrijnende situatie over aan het grondpersoneel. Maar wat te doen? Alleen, niets! Maar iemand had een idee. Door lokale radio: "Alle bestuurders rijden met hun auto's onmiddellijk naar het vliegveld." Met nog een paar details werd iedereen zich bewust van het drama van de piloot. Binnen een paar minuten was er vanuit de lucht een enorme lichtgevende rechthoek te zien, gevormd door het licht van de koplampen van goed uitgelijnde auto's. Al bijna zonder brandstof paste de piloot het vliegtuig aan en landde het veilig. Jarenlang werd deze gebeurtenis herinnerd als een symbool van creativiteit, mededogen en samenwerking.

Jezus zegent een immense menigte wanneer zijn discipelen worden geconfronteerd met een nood: er was geen voedsel om al die menigte te voeden. Wat volgde was een prachtige les die Jezus leerde, een les in mededogen, creativiteit en samenwerking (Johannes 6: 1-14). Het maakt niet uit of er materiële middelen zijn, er is een wonder wanneer iedereen meewerkt. Alvorens menselijk te zijn, is samenwerking goddelijk: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis" (Genesis 1:26). Het is de drie-enige God in nauwe samenwerking.

Door samenwerking zal niet alleen het financiële bedrijf vooruitgaan - de kerk zal gezegend worden; de familie zal een instrument zijn voor een gezonde ontwikkeling, wanneer allen samenwerken voor het algemeen welzijn.

Maar hoe? Een meelevend, niet egoïstisch hart. Een leerzame geest, podium van creativiteit. Handen uitgestrekt om te helpen, een werkplaats van oplossingen.

Omdat we in de wereld mist zullen hebben en niet alleen zonnige dagen; maar zelfs midden in de dichte mist schijnt een licht wanneer we besluiten om met elkaar samen te werken!

Soms wachten we op een wonder. In veel situaties is Gods antwoord op het wonder echter: WERK SAMEN!

Pr. William

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de diensten op de zondagen 20 en 27 januari. We hopen dat u zich allen hier thuis voelt, of u  vakantieganger bent, of te gast vanwege vriendschaps- of familiebanden. Geve God allen een gezegende tijd.

Onze God gaf nieuw leven in ons midden. Op 8 januari werd Matheus Greidanus Nolte geboren, zoon van David Nolte en Camila Greidanus Nolte. Matheus en Camila maken het goed. Op 16 januari werd Caetano de Geus Ávila geboren, zoon van Tiago Ávila en Jéssica de Geus Ávila. Ook zij maken het goed, waarvoor alle dank aan God.

Zondag 27 januari zal Felipe Bosch Kugler, geboren op 22 november j.l., worden gedoopt in de ochtenddienst; zoon van Ricardo Kugler en Caroline Bosch Kugler.

Voorganger vanmorgen is onze jongerenpastor, pr. Francisco Higino; en in de Nederlandstalige avonddienst br. Jacques de Best. De bijbelstudie in het portugees in Elim, wordt vanavond verzorgd door pr. Raul.

Vanwege de vakantieperiode zal er volgende week, 27 januari, geen nieuwe uitgave van Meeleven zijn.

Vorige week hebben we gebeden voor een stagiaire, die tijdens het werk een ongeluk kreeg en een been moest afstaan. Dit bepaalt ons bij Gods zorg voor ons allen. Of we al wat ouder zijn, maar net zo goed als we jong zijn! We bidden voor haar herstel.

In onze gebeden denken we aan en bidden we verder voor:

- De zieken, en zij die onder behandeling zijn: Marcos en Michael de Geus; Ângela Betenheuser, Thiago de Geus en Augusto Dechandt;

- Carlos Los, de zoon van Nícia de Geus, en Carlos Rebonato, echtgenoot van Annemaria Dijkinga.

- Het werk van evangelisatie en zending, onze zusterkerken en de nieuwe regering van het land.

- broeders en zusters op vakantie en/of op reis

- scholieren en studenten die zich voorbereiden op het nieuwe cursusjaar, op school of op de faculteit. Dat God alle inspanningen en alle levens zegent!

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 01/02, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in februari. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roel, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, João Dykstra of Willemiena de Geus.

 

Jarigen in februari

01-02-1932     Walter Degger

01-02-1951     Daria Fokkens

02-02-1949     Hinke van der Vinne

04-02-1937     Janny Harms

05-02-1944     Margaretha Borger

05-02-1949     Marijke Los

07-02-1943     João Voorluijs

09-02-1947     Isolde Voorsluys                   

10-02-1929     Wennie Elgersma

16-02-1942     Ormindo de Carvalho (SM)

18-02-1952     Jacob Voorsluys

23-02-1952     Adelaide Voorsluys

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

20/01 M Ellen Dijkinga                    

20/01 A Nelly Jacobi

27/01 M Elizabeth Ramos     

27/01 A Bauke Dijkstra

03/02 M Minnie Boer            

03/02 A Roselin de Best

10/02 M Murilo Stanke                    

10/02 A Joemar Schelesky

17/02 M Marianne Dijkstra   

17/02 A Antje Jacobi

24/02 M Anderson Nahorne 

24/02 A Maike Dijkstra

 

Oppas

20/01 Stefanie, Rosângela, Caroline K., Karine

27/01 Franscielly, Paula, Nadinny, Mariane

03/02 Carina, Sara, Mariana, Miriam

10/02 Elizabeth, Silvana, Rafaela, Renata S.

17/02 Laura, Beatriz, Sabrine, Tafny

24/02 Lorayne. Valdirene, Heloísa, Janine

 

Bloemen in de kerk

20/01 Silvana Verschoor     

27/01 Franscielly Pedroso

03/02 Annemaria Rebonato 

10/02 Caroline Vriesman

17/02 Karin de Lucca           

24/02 Laura Degger

 

Diensten van ouderlingen

20/01   1ste (kerk) – Reinder  Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Lucimara Harms

3de (San Martin) – Ary Harms

4de (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus

5de (Ontvangst) – Willemiena de Geus 

27/01   1ste (kerk) – Paulo Los

2de (Bijbelstudie) – Reinder  Jacobi

3de (San Martin) – Lucimara Harms

4de (Ponta Grossa) – Ary Harms

5de (Ontvangst) – Maurício Greidanus

 

Kantoor van de kerk

Deze weken open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           20/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William  

19.30 u            Ned. Dienst – Jacques de Best

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Diaconie

Donderdag     24/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           27/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte - Kerk

Donderdag     31/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            01/02

08 u                 Agenda kerkenraad

Zondag           03/02

10 u                 Port. Dienst  met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Heilig Avondmaal: Esco-Lar

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.