Boletim de 13 de Janeiro de 2019
Meeleven_2019_01_13 nº 1650

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1650

06 en 13 / 01 / 2019  

Nederlands

 

Gelukkig Nieuwjaar!

Een goede gewoonte, om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen, bij het begin van het jaar. Er zijn meerdere manieren om je uit te spreken: Gezegend Nieuwjaar, Gelukkig Nieuwjaar, Gods zegen voor het nieuwe jaar, en meer. Maar als we spreken uit ons hart, bedoelen we hetzelfde, namelijk dit: dat God je het goede moge geven. We zijn namelijk niets zonder zijn goedheid en zegen!

Terwijl dit helemaal waar is, is het bijzonder dat er voor Nieuwjaarsdag geen lijn is naar een Bijbelse inzetting. Geen voorschrift. Er is wel een instelling van het nieuwe jaar, zie daarvoor Exodus 12:2. Maar dat is niet het feest, dat daar wordt ingesteld. Dat feest begint pas op de veertiende dag van die maand. En het is: Pascha, of: Pesach, en het duurt zeven dagen: tot de éénentwintigste van die maand. Ook genoemd: het feest van de ongezuurde broden.

En Nieuwjaar dan?

In het Nieuwe Testament waarschuwt Paulus tegen allerlei regels of bijgeloof, in verband met feestdagen (Kolossenzen 2:16). Is hij dan tegen het vieren van Nieuwjaarsdag? Nee. Integendeel. Hij wil juist zeggen dat we alle ruimte en vrijheid hebben om die dag ook te vieren, en maak daarvoor niet allerlei wetten, en veroordeel elkaar niet om die vieringen.

Maar dat betekent wel, dat het goed is om onze feesten, ook de jaarwisseling, goed in te vullen. Met een dienst, of een huisdienst (samen bidden, luisteren, zingen) net zo goed als het eten en drinken, dat er ook bij hoort. Waar leegte is,  krijgt zonde een kans, die hij graag wil gebruiken. Waar ontzag voor God de leegte invult, verschijnt de heerschappij van de Geest!

Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Gemeenteleden, gasten, luisteraars, voelt u zich allen thuis.

Vandaag zal onze manier van begroeten een beetje anders zijn: vóór het begin van de dienst is alles zoals altijd: een kerkenraadslid groet hen die naar binnen gaan. Na de dienst zal het iets anders gaan: de dominee gaat niet terug de kerkenraadskamer (consistorie) in, maar gaat naar buiten langs de hoofdingang, om daar de kerkgangers dag te zeggen.

Het is niet verplicht om met hem te praten, maar als u dat wilt, mag en kan dat. Het is een gelegenheid om elkaar van iets dichterbij te begroeten. We hopen dat dit ons allen goed zal doen.

Voorganger vandaag is pr. Raul. De preektekst is zowel deze zondag als de volgende week: de kerk in Corinthe. Vandaag over 1 Corinthiërs 12, vanaf vers 12; volgende week over 2 Corinthiërs 7, vanaf vers 8. De avonddienst gaat over Zondag 23 en 24 van de Heidelbergse Catechismus, vandaag in het Nederlands, volgende week in het Portugees.

Vanavond leidt pr. Francisco de Bijbelstudie in het Portugees in Elim. Volgende week, 13 januari, leidt br. Jacques de Best in de morgen (10.00 u.) de Nederlandse dienst in Lar Aurora.

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- De zieken, en zij die onder behandeling zijn: Marcos en Michael de Geus; Ângela Betenheuser, Thiago de Geus en Augusto Dechandt;

- De jongeren, adolescenten en kinderen, en het werk van pr. Francisco Higino, die in ons midden is komen wonen;

- Het werk van evangelisatie en zending, in Ponta Grossa en Carambeí en Paraná

- De zusterkerken

- De nieuwe regering van het land.

 

Vakantie Pr. Libório

Pr. Libório is met vakantie t/m 29 januari. We wensen hem en zijn gezin een fijne tijd toe!

 

Bijbellezingen

06/01 M Anderson Nahorne

06/01 A Tobias Katsman

13/01 M Henrique Harms

13/01 A Roselin de Best

20/01 M Ellen Dijkinga

20/01 A Nelly Jacobi

27/01 M Elizabeth Ramos

27/01 A Bauke Dijkstra

 

Oppas

06/01 Rogéria, Minie, Vitória, Nicole

13/01 Renata B., Noeli, Fabiane, Nadja

20/01 Stefanie, Rosângela, Caroline K., Karine

27/01 Franscielly, Paula, Nadinny, Mariane

 

Bloemen in de kerk

06/01   Laura Kastelijn

13/01 Stefanie Dykstra

20/01 Silvana Verschoor

27/01 Franscielly Pedroso

 

Diensten van ouderlingen

06/01

1ste (kerk) – Ary Harms

2de (Bijbelstudie) –  Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) –  João Dykstra

5de (Ontvangst) –   Richard Dijkstra

13/01

1ste (kerk) – Lucimara Harms

2de (Bijbelstudie) – Ary Harms 

3de (San Martin) –  Maurício Greidanus

4de (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus

5de (Ontvangst) – João Dykstra 

 

Kantoor van de kerk

Deze weken open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           06/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz            

                        Collecte: Kerk

Maandag        07/01

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Donderdag     10/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           13/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques de Best

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz   

                        Collecte: Kerk

Donderdag     17/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           20/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

19.30 u            Ned. Dienst – Jacques de Best

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302 e 99112.5931

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.