Boletim de 30 de Dezembro de 2018
Meeleven_2018_12_30 nº 1649

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1649

30 / 12 / 2018  

Nederlands

 

De werkwoorden van het geloof.

Het nieuws over de geboorte van Jezus veroorzaakte een aanstekelijke invloed op een kleine groep nederige herders in Bethlehem, zij waren het die de engelen hoorden aankondigen: "U is heden de Heiland geboren!"

Na de prachtige vertoning van de engelen waren er drie reacties van de toeschouwers, de herders. Ten eerste gingen de herders bij het horen van het nieuws naar de stad Bethlehem om te zien wat er was gebeurd en de feiten te bevestigen (Lukas 2:15). Ten tweede vertelden ze iedereen wat er met hen was gebeurd (Lk 2:17). En de derde reactie wordt hieronder beschreven, in vers 20: “En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was”.

De feiten “bevestigen”, het nieuws "verspreiden" en "God loven" (onder andere), zijn werkwoorden van geloof. Dit betekent dat we niet onverschillig kunnen blijven voor het Goede Nieuws dat de Heiland is geboren! Dit nieuws op zich is al aanstekelijk. Maar je moet in het dagelijkse leven aantonen dat je aangestoken bent door de liefde van de Heiland. Je moet er ook aan denken dat je betrokkenheid bij het bevestigen, verspreiden en loven niet het voorrecht van de verlossing, die in het nieuws is ingebouwd, garandeert.

Het is niet door goede werken dat de eeuwige zaligheid wordt verkregen. Verlossing wordt aan allen verleend door geloof in Christus, dat wil zeggen, de boodschap van Hem moet een deel van jou leven zijn.   Deze chronologische volgorde van "geloof vóór de werken" doet niets af aan het belang van de goede daden van de christen. Integendeel, het moedigt ons zelfs nog meer aan om te leven zoals de herders van Bethlehem, om God te loven voor de verlossing en dat te verspreiden.

Daarom, zing voor de Heer! Verspreid het nieuws dat Jezus de Verlosser is die de zonden vergeeft van hen die Hem zoeken en zich bekeren. Het nieuwe jaar zal veel gelukkiger zijn met deze aanstekelijke reactie van het geloof in de Heiland.

Gezegend 2019!!                   Pr. Libório

 

Met het oog op de gemeente

"Onze gids bent U, Jezus, / tijdens nog een jaar. / Uw naam is ons licht, / die ons van bedrog zal behouden. / Uw koninklijke vaandel leidt / de verlosten door het kruis. " Dit is de vertaling van het eerste vers van lied 48 (Hinário das IERB).

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Raul Sietsma.

We herinneren alleen eraan dat, uitzonderlijk deze zondag (30/12), er geen avonddienst zal zijn.

De Oudejaarsdienst is op de 31ste, om 19.30 uur, en voorganger is pr. Liborio Kissmann. De tekst voor de prediking is Ps 90: 1-3,17, met het thema: "Herinneringen".

Voorganger in de Nieuwjaarsdienst is pr. Raul Sietsma.

In onze gebeden zullen we het volgende opnemen:

- De broeders en zuster Michael de Geus, Ângela Betenheuser, Marcos de Geus, José Augusto Dechandt en Tiago de Geus, die in behandeling zijn.

- De rouwenden van de familie Degger, vanwege het overlijden (25/12) van onze broeder Geraldo Degger.

- Degenen die op vakantie gaan, zodat ze een goede reis en verblijf zullen hebben.

 

Agenda van de feestelijke diensten

31/12   19.30u Oudejaarsdienst

01/01   10u      Nieuwjaarsdienst

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 04/01, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in januari. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Bauke Dijkstra of Richard Dijkstra.

 

Opgelet zondagsschoolleidsters

Gratis training voor het gebruik van visuele hulpmiddelen voor zondagsschoolklassen - zaterdag 05/01/2019, van 9 uur tot 16 uur op het Project San Martin. Deelnemers moeten een zeef met een diameter van 20 cm meenemen. Koffie en lunch worden ter plaatse geserveerd.

 

Verjaardagen in januari

04-01-1928     Wennie Dijkstra

04-01-1931     Nicia Los

05-01-1950     Jacques de Best

08-01-1946     Hila Stanke

09-01-1944     Ronaldo Bösmüller

12-01-1950     Corrie van Santen

13-01-1949     Tobias Katsman

15-01-1954     Maria dos Anjos Schelesky

18-01-1952     Irene de Geus

19-01-1940          Henrique G. Harms

27-01-1948     Tine van der Meer

28-01-1944     Jannie Borg

28-01-1952     Nico Bosch

29-01-1951     José Augusto Dechandt (SM)

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

30/12 M Murilo Stanke

31/12 A Marianne Dijkstra

01/01 M Roselin de Best

06/01 M Anderson Nahorne

06/01 A Tobias Katsman

13/01 M Henrique Harms

13/01 A Roselin de Best

20/01 M Ellen Dijkinga

20/01 A Nelly Jacobi

27/01 M Elizabeth Ramos

27/01 A Bauke Dijkstra

 

Oppas

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

01/01 Ana, Nathalia, Alessandra, Julia

06/01 Rogéria, Minie, Vitória, Nicole

13/01 Renata B., Noeli, Fabiane, Nadja

20/01 Stefanie, Rosângela, Caroline K., Karine

27/01 Franscielly, Paula, Nadinny, Mariane

 

Bloemen in de kerk

30/12   Aninha van der Vinne

31/12 e 01/01 Fernanda Dykstra

06/01   Laura Kastelijn

13/01 Stefanie Dykstra

20/01 Silvana Verschoor

27/01 Franscielly Pedroso

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Maurício Greidanus 

2de (Bijbelstudie) –  Willemiena de Geus

3de (San Martin) – João Dykstra

4de (Ponta Grossa) – Richard Dijkstra

5de (Ontvangst) –  Bauke Dijkstra

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           30/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        31/12

19.30 u            Oudejaarsdienst – Pr. Libório Kissmann

Dinsdag          01/01

10 u                 Nieuwjaarsdienst – Pr. Raul Sietsma

Vrijdag            04/01

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zondag           06/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - ( - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí - E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.