Boletim de 23 de Dezembro de 2018
Meeleven_2018_12_23 nº 1648

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1648

23 / 12 / 2018  

Nederlands

 

O Heer Jesu, God en mense,

die aanvaard hebt deze staat,

geef mij wat ik door U wense,

geef mij door uw kindsheid raad.

Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,

maak mij vrij door uwe banden,

maak mij rijk door uwe nood,

maak mij blijde door uw lijden,

maak mij levend door uw dood!

 

De geest van Kerstmis

Então é Natal!”, woorden van een populair Braziliaans lied. Aan het einde van een druk jaar, proberen we lanzamer aan te doen en ons voor te bereiden op de eindjaarsfeesten. Opnieuw de geest van Kerstmis, aangekondigd in de filmen van de “Sessão da Tarde” alsof het een onpersoonlijke invloed is, een collectieve belichaming van goede wil, vriendelijke glimlach en vrijgevigheid, belichaamd in de figuur van de kerstman, gevierd in feestmaaltijden op gestempelde tafelkleden; naast de mooie dennenboom versierd met zoveel mooie kleuren! Allemaal met deadline om te eindigen. De kerstman vliegt naar de Noordpool; van het lekkere eten, alleen restjes. De kerstboom verliest zijn charme op Driekoningen en keert terug naar de doos.

Maar de ware geest van Kerstmis is niet seizoengebonden, maar eeuwig; is niet mystiek als een magische waas, maar is de uitdrukking van Gods eigen liefde in ons leven.

Met Kerstmis danken we de Heer voor het voorrecht om een heel jaar "Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing" te mogen leven (Gal 5:22-23), de vrucht van de Geest van God in ons leven.

Geboren in een nederige kribbe en gedood aan het kruis van Golgotha, kwam de Christus met een doel: "Opdat zij leven hebben en overvloed" (Johannes 10:10b). Niet alleen op sommige feestdagen, maar op alle dagen van het jaar! De Heer Jezus zegt daarom: "De Geest des Heren is op Mij" (Lukas 4:18a). Om de levens van de armen van geest, de gebroken mensen, de hopelozen, de onderdrukten door hun eigen zonden, of de zonden van anderen te veranderen. Volgens de profeet Jesaja: "En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking”. (Jesaja 61:3). Niet een kerstboom van voorbijgaande charme, maar een blijvend werk, een lommerrijke boom, een leven waarvan de wortels stevig zijn in God, en wiens levensuitingen de Schepper behagen en het hele jaar door zegeningen brengen!

Pastor William

 

Met het oog op de gemeente

 

Oh! Kom in nederigheid

beschouw Advent!

Jezus, in majesteit,

zal komen van de eeuwige Vader.

De koning wil ons redden;

Hij is leven en licht van de wereld:

in Zijn diepe liefde komt Hij ons bezoeken.

 

Dit is de vertaling van het eerste vers van lied 6 (Hinário das IERB).

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag (4de Adventszondag) en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Raul Sietsma.

In de avonddienst houden we de Kerstzangdienst, met deelname van het koor Excelsior. Pr. Libório Kissmann houdt de meditatie over Lc 2.7, met het thema: “Booking.com”.

Op de 25ste, om 10u houden we onze Kerstdienst.  Voorganger is pr. Libório. De tekst voor de preek is Joh 1.1-14, met het thema: “Er was niets, maar er was iemand!”

 

In onze gebeden denken we aan:

- De broeders en zusters in behandeling.

- De gezinnen en de gezellige samenkomsten. Dat we allen goede ogenblikken mogen hebben om de aanwezigheid van Jezus in ons hart te gedenken.

- De vakantie, zij die op reis zijn en ook zij die geen gelegenheid hebben om te reizen. Dat God hen allen drage in Zijn handen.

- De rouwenden van de familie van zr. Neusa Ramos, vanwege het overlijden van Kees Droog.

 

Agenda van de feestelijke diensten

23/12   19.30u Kerstzangdienst.

25/12   10u      Kerstdienst

31/12   19.30u Oudejaarsdienst

01/01   10u      Nieuwjaarsdienst

 

Bijbellezingen

23/12 M Minnie Boer

25/12 M Bauke Dijkstra                   

30/12 M Murilo Stanke

30/12 A Joemar Schelesky      

31/12 A Marianne Dijkstra

 

Oppas

23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana

25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

 

Bloemen in de kerk

23/12  Elizabeth Goolkate

25/12  Gerdiena Dykstra  

30/12   Aninha van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus 

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Richard Dijkstra  

4de (Ponta Grossa) – Bauke Dijkstra

5de (Ontvangst) –  Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op woensdag van 13.30 tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           23/12

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz  

19.30 u            Kerstzangdienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz  

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          25/12

10 u                 Port. Dienst – Kerst

                        Collecte: Kerk

Zondag           29/12

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.