Boletim de 16 de Dezembro de 2018
Meeleven_2018_12_16 nº 1647

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1647

16 / 12 / 2018  

Nederlands

 

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,

hoe men Hem in doeken bindt,

die met zijne godheid wandelt

op de vleugels van de wind.

Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden

zonder teken van verstand,

die de hemel moet verblijden,

die de kroon der wijsheid spant.

Ziet, hoe tere is de Here,

die ‘t al draagt in zijne hand.

 

Exclusief

“… en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan….” Lucas 1,16-17a.

Al eeuwenlang was de Heer – Ik Ben – al met deze groep mensen opgetrokken. Het was begonnen met Abraham en Sara, één echtpaar, en daarna was hun familie langzaam maar zeker uitgegroeid tot een echt volk: de Israëlieten. Met een eigen land en een prachtige hoofdstad. Daar stond het heiligdom voor Ik Ben: een schitterende tempel zónder beeld. Ik Ben kan niet worden afgebeeld door een beeld of afbeelding.

In al die eeuwen had Hij laten zien en laten voelen wie Hij is. Hij bracht het zelf onder woorden aan Mozes, in Exodus 34:6,7. Samengevat: Hij is geduldig, vol liefde, meeleven en goedheid, zonder verwijt, en vergevingsgezind; maar ook: rechtvaardig. Wat een geweldige God! Want Hij liet het niet bij woorden, maar heeft dit al die eeuwen in zijn daden bewezen. Hij bevrijdde Israël, Hij schoot te hulp in de hoogste nood; gaf regen en voedsel op de juiste tijd. Hij strafte rechtvaardig, maar vergaf nog vaker. En gaf herstel aan zijn volk, bracht hen terug na ballingschap. Hij leidde hen als een echte Herder.

Wat was er gebeurd, dat dit volk bekering nodig had? Waarom was Johannes nodig, en zijn boeteprediking?

Het antwoord kan geen beschuldigende vinger richting de Israëlieten zijn. De reden ligt in onszelf, mensen. We zijn zondaren, en we hebben allemaal voortdurend de levendmakende werking van de Geest nodig, om met Christus te leven en te wandelen. Dat gaat niet automatisch, al ben je christen. Daarom was de komst van Johannes nodig. Hij riep: Kijk naar Wie na mij komt! Vandaag roepen de dienaren van Christus: Kijk naar Jezus, zie op Hem. Hij is Gods Zoon die in de wereld kwam. Alle redding komt alleen door Hem. Exclusief. Een goede derde Adventsweek!            Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de diensten, deze zondag. Dat de gasten in ons midden zich thuis zullen voelen op deze derde Adventszondag. De aanwezigheid van een ieder is belangrijk, en reden tot blijdschap.

Vanmorgen genieten we van de deelname van Sonata. Voorganger is pr. Libório. De avonddienst wordt verzorgd door de Escola Dominical. Het Evangelie zal zingend en verhalend verkondigd worden. We hopen en vertrouwen dat de betekenis van Advent deze zondag blij tot ons door zal dringen.

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- Zij die onder behandeling zijn: Thiago de Geus, die in de afgelopen week in Curitiba werd opgenomen voor nader onderzoek. We hopen dat het resultaat heeft. We bidden voor Marcos en Michael de Geus; Ângela Betenheuser, en Augusto Dechandt. Voor Paulo Los, die – opnieuw! – aan zijn arm werd geopereerd.

- dat deze periode van Advent en Kerst tot zegen mag zijn voor onze familieverbanden, als we samenkomen en elkaar bezoeken, om te vieren en te danken;

- de afsluiting van veel activiteiten en groepen. Moge God ons zijn zegen geven;

- de aanstaande inauguratie van de president voor het land;

- de kerk in de wereld;

- de situatie van de machtigen en de volkeren op aarde; dat het leefbaar mag zijn op aarde, tot de komst van Christus.

 

Huwelijk

Op 22/12 zal het burgerlijk huwelijk plaatsvinden van Miriam Nicole de Geus en Diego Roberto Przendziuk. We wensen het jonge paar Gods zegen en veel geluk toe!

 

Agenda van de feestelijke diensten

16/12  10u       Dienst met deelname van Sonata.

16/12   19.30u Kinderkerstfeest.

23/12   19.30u Kerstzangdienst.

25/12   10u      Kerstdienst

31/12   19.30u Oudejaarsdienst

01/01   10u      Nieuwjaarsdienst

 

Bijbellezingen

16/12 M Elizabeth Ramos     

23/12 M Minnie Boer

25/12 M Bauke Dijkstra                   

30/12 M Murilo Stanke

30/12 A Joemar Schelesky     

31/12 A Marianne Dijkstra

 

Oppas

16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.

23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana

25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

 

Bloemen in de kerk

16/12   Coby Bosch      

23/12  Elizabeth Goolkate

25/12  Gerdiena Dykstra  

30/12   Aninha van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra

2de (Bijbelstudie) –  Richard Dijkstra

3de (San Martin) –  Bauke Dijkstra

4de (Ponta Grossa) –  Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –   Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           16/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Francisco Higino

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz  

19.30 u            Kinderkerstfeest – pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Woensdag       19/12

20 u                 Koor Excelsior

Zondag           23/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Kerstzangdienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.