Boletim de 09 de Dezembro de 2018
Meeleven_2018_12_09 nº 1646

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1646

09 / 12 / 2018  

Nederlands

 

Komt, verwondert u hier, mensen,

ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,

ziet dit nieuwgeboren kind!

Ziet, die ‘t woord is, zonder spreken,

ziet, die vorst is, zonder pracht,

ziet, die ‘t al is, in gebreken,

ziet, die ‘t licht is, in de nacht,

ziet, die ‘t goed is, dat zo zoet is,

wordt verstoten, wordt veracht.

 

Het stro verwisselen

            “Oh! Wat een goddelijk geschenk: eendracht in de Heer, eendracht in de leer, eendracht in heilige liefde, eendracht in hoop! Het brengt perfecte eenheid, versterkt het vertrouwen in de hemelse beloning”.

Het woord "eendracht" heeft een belangrijke betekenis. Het betekent leven in harmonie, leven in eenheid, één hart hebben.

            Als David de stammen van Israël bijeen ziet komen, kan hij zich niet inhouden en hij roept uit: “Ziet hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen!” Ps 133.1.  Hij spreekt niet over zomaar een eenheid, maar over eenheid in de Heer. Dit alles is de vrucht van de genade van God, geopenbaard in de jongen van Bethlehem.

Alleen door de barmhartigheid van God worden we geroepen en behoren het volk van God toe. Door het Woord verzamelt Hij alle volken voor een leven van dienstbaarheid en liefde voor God en de naaste.

De grote uitdaging voor ons christenen is de praktijk van deze eendracht in het dagelijks leven. De zonde van begeerte, trots, ijdelheid en nog vele anderen plagen ons nog steeds. Het is onmisbaar om gehecht te zijn aan het Woord en aan Christus om onze banden van eenheid en liefde te versterken.

            We leven vandaag de tijd van advent. Een tijd om naar het hart te kijken en het voor te bereiden om de kribbe te zijn die het kind Jezus zal ontvangen. We weten dat Hij al deel uitmaakt van ons leven. Kerstmis is de tijd om te herinneren en de geboorte van Jezus te vieren. Maar vóór Kerst komt Advent, tijd om het "oude stro van tweedracht" te verwisselen voor het "goede stro van eendracht".

Gezegende Adventstijd!                    Pr. Libório

 

Met het oog op de gemeente

O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israel, herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer! Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!

Dit is het eerste vers van gezang 125.

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag (2de Adventszondag) en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. Het thema voor de preek is: “De zeep van de Voller” (Marcus 9,3).

Voorganger in de avonddienst in het Portugees is pr. Raul Sietsma.

In onze gebeden denken we aan:

- de broeders en zuster Ângela Betenheuser, Michael de Geus, Marcos de Geus en Tiago de Geus, onder behandeling.

- onze zuster Corrie de Geus Biersteker (Lar Aurora), met ademhalingsproblemen.

- de voorbereiding tijdens deze tijd van Advent.

 

Agenda van feestelijke diensten

16/12  10u       Dienst met deelname van Sonata.

16/12   19.30u Kinderkerstfeest.

23/12   19.30u Kerstzangdienst.

25/12   10u      Kerstdienst

31/12   19.30u Oudejaarsdienst

01/01   10u      Nieuwjaarsdienst

 

Kerstfeest – Vrouwenverenigingen en Jong van Hart

Woensdag, 12 december, om 15.30u in Elim, zullen we kerstfeest vieren met de leden van Jong van Hart en van de vrouwenverenigingen Dorcas en Ora et Labora. Hartelijk welkom!

 

Dankdagcollecte

Wie zijn bijdrage nog wil geven voor de dankdagcollecte kan dat (in een enveloppe) in de collectezak doen of storten op een van de rekeningen van de kerk. De gegevens zijn: Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X;

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4;

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2; Frísia – c/c 25025.

 

Van de kerkenraad

De kerkenraad is bezig met de agenda voor volgend jaar. Het is de bedoeling om de medewerking van de wijken te vragen om gezellige avonden te organiseren met de bedoeling fondsen te werven voor het onderhoud van het patrimonium van onze kerk.

 

Bijbellezingen

09/12 M Roselin de Best      

09/12 A Ellen Dijkinga

16/12 M Elizabeth Ramos     

23/12 M Minnie Boer

25/12 M Bauke Dijkstra                   

30/12 M Murilo Stanke

30/12 A Joemar Schelesky     

31/12 A Marianne Dijkstra

 

Oppas

09/12 Rosemary, Beatriz, Marianne, Karine

16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.

23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana

25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

 

Bloemen in de kerk

09/12   Regina Boer

16/12   Coby Bosch      

23/12  Elizabeth Goolkate

25/12  Gerdiena Dykstra  

30/12   Aninha van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Richard Dijkstra 

2de (Bijbelstudie) – Bauke Dijkstra

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           09/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz  

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          11/12

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       12/12

15.30 u            Kerst – Vrouwenverenigingen en Jong van Hart

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     13/12

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           16/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Kinderkerstfeest – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.