Boletim de 02 de Dezembro de 2018
Meeleven_2018_12_02 nº 1645

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1645

02 / 12 / 2018  

Nederlands

 

Hoe zal ik U ontvangen

hoe wilt gij zijn ontmoet

o, ’s werelds hoogst verlangen

des sterv’lings zaligst goed?

Dat ons, Uw Geest verlichte!

Houd zelf de fakkel bij,

Die, Heer ons onderrichte,

wat U behaaglijk zij!

 

Het verhaal dat veranderd

Toen ik een kind was, las mijn tante een verhaaltje voor me. Ik kon nog niet lezen, en was verrukt door de illustraties en gefascineerd door de woorden van het verhaal. Ik wilde heel graag leren lezen, om zelf nieuwe verhalen te leren kennen.

Kerstmis komt eraan. Lofzangen en boodschappen verkondigen de meest ontroerende en veranderende van alle verhalen, die van de God die mens werd zoals wij, om ons te redden van de eeuwige dood.

Een waar gebeurd verhaal, eeuwen van te voren geprofeteerd – “Zie de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren” (Jesaja 7:14).

Een waar verhaal, volbracht door de krachtige handen van God zelf, precies op het door Hem geplande moment – “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden” (Galaten 4:4).

Een verhaal verteld door vier evangelisten en enthousiast verkondigd door een legermacht engelen boven de weiden van Bethlehem – “Ere zij God in den hoge!” (Lucas 2:14a).

Een verhaal dat in het verleden gebeurde en dat kan gebeuren in het leven van ieder van ons, als we maar geloven, met heel ons hart, in Hem die erin is geopenbaard, Jezus Christus – “Stel uw vertrouwen op den Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Hand. 16:31). Jezus werd in het hart van de gevangenbewaarder van Philippi geboren op de dag dat hij in Hem geloofde, toen Christus al aan de rechterhand van de Vader was, na zijn opstanding en hemelvaart!

Vijftig jaar later bewaar ik dat boek nog steeds met het verhaaltje dat mijn tante voor mij las. Ik ben nog steeds dol op de eenvoudige aanblik van de afdrukken, op de geur van de bladzijden!

Maar het was niet dit verhaal dat mijn leven veranderde, maar het verhaal van Jezus. Daarom verheug ik me om het met alle vreugde te verkondigen!

En jij, wat dacht je van je hart te openen voor de meest spectaculaire van alle verhalen, die zelfs vandaag nog kan plaatsvinden?

Zoals het oude lied zegt: “Er is een kindeke geboren op aard!” Ja, wil ook in mijn leven geboren worden!                                            Pastor William

 

Met het oog op de kerk

“Het volk dat in donkerheid wandelt ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.” Jesaja 9.1

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag (1ste Adventszondag) en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de ochtenddienst met Heilig Avondmaal is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd is er Portugese dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora, hierin gaat pr. Libório voor.

In de Nederlandse avonddienst gaat voor de theologiestudent Robin Flipse. Hij studeert aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij bezoekt de Igrejas Reformadas no Brasil om de gereformeerden buiten Nederland te leren kennen. In principe blijft hij tot 10 januari in Brazilië. Als hij zijn visum kan verlengen, blijft hij nog 3 maanden. Wanneer hij terugkeert naar Nederland, begint hij zijn masteropleiding.

Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie, geleid door pr. Libório.

We bidden voor:

- de broeders en zuster Ângela Betenheuser, Michael de Geus, Marcos de Geus en Tiago de Geus, onder behandeling.

- Onze broeders en zusters van de groep Jong van Hart, met de 35ste verjaardag van de groep.

- Regen voor de grond en de planten.

 

Huwelijk

De Kerkenraad deelt mee dat MARLLON HENRIQUE SVIECH en ADRIANE BOER de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 8 december, om 19.30u in de IER Colônia.

We wensen het echtpaar Gods zegen toe!

 

Kerstfeest – Vrouwenverenigingen en Jong van Hart

Woensdag, 12 december, om 15.30u in Elim, zullen we kerstfeest vieren met de leden van Jong van Hart en van de vrouwenverenigingen Dorcas en Ora et Labora. Hartelijk welkom!

 

Berichten via mobiel of telefoon

We vragen aan de leden die geen mobiele telefoon hebben en die de berichten van de kerk niet ontvangen, om contact op te nemen met hun wijkouderling of met Roselin, en aan hen die van de mobiel veranderd zijn, om het nieuwe nummer door te geven aan Roselin per e-mail iercolonia@gmail.com, tel. 3231.1256 of WhatsApp 99803.3389. Opdat iedereen de berichten van de kerk zal kunnen ontvangen.

 

Dankdagcollecte

Wie zijn bijdrage nog wil geven voor de dankdagcollecte kan dat (in een enveloppe) in de collectezak doen of storten op een van de rekeningen van de kerk. De gegevens zijn: Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X;

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4;

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2; Frísia – c/c 25025.

 

Bijbels – Projeto Valores

We vragen aan hen die de enveloppe met de kaart en het geld voor de Bijbels nog niet afgegeven hebben, om dat tot morgen (maandag) te doen bij LER.

 

De Esco-lar vraagt om gebruikte kleding voor hun bazaar. Graag afgeven bij de Esco-lar.

 

Bijbellezingen

02/12 M Anderson Nahorne  

02/12 A  Henrique Harms

09/12 M Roselin de Best      

09/12 A Ellen Dijkinga

16/12 M Elizabeth Ramos     

23/12 M Minnie Boer

25/12 M Bauke Dijkstra                   

30/12 M Murilo Stanke

30/12 A Joemar Schelesky     

31/12 A Marianne Dijkstra

 

Oppas

02/12 Stefanie, Franscielly, Nadinny, Caroline K.

09/12 Rosemary, Beatriz, Marianne, Karine

16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.

23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana

25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

 

Bloemen in de kerk

02/12  Arina Aardoom                      

09/12   Regina Boer

16/12   Coby Bosch      

23/12  Elizabeth Goolkate

25/12  Gerdiena Dykstra  

30/12   Aninha van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Bauke Dijkstra 

2de (Bijbelstudie) –  Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) –  Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) –  Paulo Los

5de (Ontvangst) –   Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           02/12

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Port. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagschool

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Robin Flipse en Pr. Raul

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin met viering Heilig Avondmaal – Pr. William da Cruz          

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

Maandag        03/12

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          04/12

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       05/12

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     06/12

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         08/12

19.30 u            Huwelijksdienst

Zondag           09/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.