Boletim de 25 de Novembro de 2018
Meeleven_2018_11_25 nº 1644

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1644

25 / 11 / 2018  

Nederlands

 

Alle eer aan God!

Is het eigenlijk nodig om naar de kerk te gaan, gedoopt te zijn en geloofsbelijdenis te doen, zoals enkelen uit ons midden vandaag doen?

Dat is een vraag, die je in de wereld kunt horen. Er zijn velen die zeggen dat je in God kunt geloven zonder iets van deze dingen. Een kerk, sacramenten, zijn niet nodig. Het is voldoende om slechts te weten dat God bestaat, en het goede te doen. Dan zal alles goed komen.

Het is ongetwijfeld enorm belangrijk, om te weten dat God bestaat. Het is ook een belangrijke stap op de weg richting de redding. Maar het is nog niet geloven in God. Geloven is ook: in Hem vertrouwen. Iemand die weet dat een boot bestaat, vertrouwt die boot niet zonder meer zozeer, dat hij zal instappen. Hij doet dat alleen, als hij zekerheid heeft dat de boot goed is, en niet direct zal zinken. Geloven is zekerheid hebben, dat God het beste is dat er bestaat. Hoogste goed, en Redder voor de mensen.

Zo is ook het goede doen erg goed en belangrijk. Maar, aangezien God Degene is die ons toont wat goed is, en ons voortdurend aanmoedigt om niet mee te gaan met het kwade, verdient Hij onze lof en dank daarvoor. De Bijbel zegt dat wij, de mensen, zelfs tot dat doel zijn geschapen: de naam van de hoogste God grootmaken en verheerlijken, want Hij is goed, uitnemend en barmhartig.

Dit vergroot de vreugde van vandaag enorm. Verscheidene van onze geliefden doen vandaag publiek hun geloofsbelijdenis, en één van hen zal gedoopt worden. Er is grote vreugde om de goede keuze die zij vandaag maken.

Vreugde, hier, onder ons, en vreugde in de hemelen, voor God en al zijn engelen. Het is Jezus zelf, die dit bevestigt (Luk. 15,7). En de apostel Paulus legt in Romeinen 10,9-10 uit, dat belijden en geloven bij elkaar hoort. Samen betekenen ze een verheerlijking van God. De reden voor ons leven.

Dat God alle kandidaten voor de geloofsbelijdenis en de doop, zegent. Dat ook wij allemaal bemoedigd mogen worden, en dat de naam van de Heer verheerlijkt wordt!                Pastor Raul

 

Met het oog op de gemeente

“Zij braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk”. Hand. 2.46,47

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de ochtenddienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Hand. 2. 42-47. In deze dienst zal er openbare geloofsbelijdenis en doop zijn. Voorganger in de Portugese avonddienst is pr. Raul Sietsma.

In onze gebeden denken we aan:

- De broeders en zusters die openbare geloofsbelijdenis doen.

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.

 

Van de kerkenraad

De kerkenraad deelt mee dat op maandag 19 november de eerste vergadering van de kerkenraad gehouden is waaraan de nieuwe ambtsdragers deelgenomen hebben. Op deze vergadering is besloten dat oud. Reinder Jacobi voorzitter blijft van de kerkenraad, oud. Paulo Los als vicevoorzitter en oud. Wilant van den Boogaard als vicesecretaris.

Oud. Ary Harms is gekozen tot secretaris en diaken Sandro van Santen als penningmeester.

De andere functies zijn als volgt:

Wijk 1 – Oud. Willemina de Geus.

Wijk 2 – Oud. Richard Dijkstra.

Wijk 3 – Oud. Mauricio Greidanus.

Wijk 4 – Oud. Bauke Dijkstra.

Wijk 5 – Oud. Wilant van den Boogaard.

Wijk 6A – Oud. Reinder Jacobi.

Wijk 6B – Oud. Ary Harms.

Wijk 7 – Oud. João Dykstra (Chanco).

Wijk 8 – Oud. Paulo Los.

Jeugdouderling – Lucimara Harms.

Ouderling van de Zending – Roberto Verschoor.

Pr. Libório Kissmann.– Wijken 1, 3, 5, 7.

Pr. Raul Sietsma– Wijken 2, 4, 6, 8.

 

Geboorte

Op 22 november is FELIPE KUGLER geboren, zoon van Ricardo en Caroline Bosch Kugler, met 3.550g en 50cm. Het gaat goed met moeder en zoon. Onze felicitaties en we wensen het gezin Gods zegen.

 

Huwelijken

De Kerkenraad deelt mee dat LEANDRO KLIMIONTE en ANDRESSA AARDOOM de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 1 december, om 19u in de IER Colônia.

De Kerkenraad deelt mee dat MARLLON HENRIQUE SVIECH en ADRIANE BOER de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 8 december, om 19.30u in de IER Colônia.

We wensen de echtparen Gods zegen toe!

 

Nieuwe leden

Antina Slob en haar zoon Wesley Slob dos Santos hebben aangevraagd om opnieuw lid te worden van onze gemeente. Met blijdschap heten we hen van harte welkom en we hopen dat ze zich goed mogen blijven voelen in ons midden!

 

Berichten via mobiel of telefoon

We vragen aan de leden die geen mobiele telefoon hebben en die de berichten van de kerk niet ontvangen, om contact op te nemen met hun wijkouderling of met Roselin, en aan hen die van de mobiel veranderd zijn, om het nieuwe nummer door te geven aan Roselin per e-mail iercolonia@gmail.com, of WhatsApp 99803.3389. Opdat iedereen de berichten van de kerk zal kunnen ontvangen.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 30/11, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in december. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Roel, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Juan van der Vinne of Wilant van den Boogaard.

 

Dankdagcollecte

Wie zijn bijdrage nog wil geven voor de dankdagcollecte kan dat (in een enveloppe) in de collectezak doen of storten op een van de rekeningen van de kerk. De gegevens zijn:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2; Frísia – c/c 25025.

 

Bijbels – Projeto Valores

De Evangelisatiecommissie biedt enveloppen aan met de naam van een kind en een kaart om, met een Bijbel, te geven aan de leerlingen van het 5de jaar van alle openbare scholen van de gemeente Carambeí. We vragen je bijdrage door het kopen van een enveloppe, en vragen van harte om een boodschap voor het kind op de kaart te schrijven. Elke Bijbel (enveloppe) kost R$ 36,00. De enveloppe met de beschreven kaart en het bedrag voor de Bijbel kan teruggegeven worden aan degene van wie je hem gekregen hebt, of bij LER. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Verjaardagen in december - Hartelijk Gefeliciteerd!

02-12-1942          Douwtje de Geus

09-12-1943     Triensje de Geus

11-12-1942          Luiza Meytre

13-12-1942          Haroldo de Geus

18-12-1945     Egbert van Westering

19-12-1952     Elizabeth Bösmuller

20-12-1941          Johny Los

20-12-1953     Willem Kiewiet

23-12-1948     Marilene Los

24-12-1951     Leonardo Christiano Aardoom

25-12-1943     Willy Los

29-12-1949     Chris de Geus

 

Bijbellezingen

25/11 M Bauke Dijkstra                   

25/11 A Maike Dijkstra

02/12 M Anderson Nahorne  

02/12 A  Henrique Harms

09/12 M Roselin de Best      

09/12 A Ellen Dijkinga

16/12 M Elizabeth Ramos     

23/12 M Minnie Boer

25/12 M Bauke Dijkstra                   

30/12 M Murilo Stanke

30/12 A Joemar Schelesky     

31/12 A Marianne Dijkstra

 

Oppas

25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane

02/12 Stefanie, Franscielly, Nadinny, Caroline K.

09/12 Rosemary, Beatriz, Marianne, Karine

16/12 Laura, Suzanne, Miriam, Renata S.

23/12 Lorayne, Scheila, Rafaela, Mariana

25/12 Sara, Carina, Eliza, Janine, Sabrine

30/12 Silvana, Diona, Heloísa, Tafny

 

Bloemen in de kerk

25/11   Corrie van Santen      

02/12  Arina Aardoom

09/12   Regina Boer              

16/12   Coby Bosch

23/12  Elizabeth Goolkate    

25/12  Gerdiena Dykstra

30/12   Aninha van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) –  Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) –  Roberto Verschoor

3de (San Martin) –  Paulo Los

4de (Ponta Grossa) –  Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –   Lucimara Harms

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           25/11

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          27/11

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

Woensdag       28/11

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     29/11

15 u                 Jong van Hart – 35 jaar

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            30/11

08 u                 Agenda kerkenraad

Zaterdag         01/12

19 u                 Huwelijksdienst

Zondag           02/12

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Port. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256 - Koster - tel - 3231.5253

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.