Boletim de 18 de Novembro de 2018
Meeleven_2018_11_18 nº 1643

Meeleven     

Kerkblad nr. 1643

18 / 11 / 2018

Nederlands

 

“De rechtvaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed. Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, is verstandeloos.” Spreuken 12:10-11

Het kan niet anders of je geloofsovertuiging wordt zichtbaar in het leven van alledag. Maar wat dat concreet betekent, vinden we vaak moeilijk aan te geven. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat we in de praktijk net doen alsof God niets te zeggen heeft over onze omgang met de schepping, over ons werk, ons geld en goed en noem maar op.

Juist op dit punt biedt het Bijbelboek Spreuken de helpende hand. Op allerlei gebieden wordt heel precies aangewezen hoe een diep ontzag voor God als levensprincipe je tot andere – betere! – keuzes brengt. Waar dat in uitkomt? Wel, bijvoorbeeld in respect voor mens en dier. Nooit mogen we onze medeschepselen enkel als middel zien om onze eigen doelen te bereiken. Wreedheid wordt zo in de kiem gesmoord. En net zo goed wordt het zichtbaar in nuchtere trouw aan Gods opdracht om deze wereld te bewerken. Daar rust Gods zegen op. Je kunt van luchtkastelen dromen, maar erg zinvol is het niet: eten doe je er niet van...

Sta dus maar gewoon met beide benen stevig op de grond. Vergeet alleen niet een open oog naar God te hebben!

 

Met het oog op de kerk

"De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van den Hoogheilige is verstand. Want door mij worden uw dagen vermeerderd, worden jaren van leven u toegevoegd. Als gij wijs zijt, zijt gij wijs tot uw eigen welzijn, als gij spot, zult gij dat alleen dragen". Spreuken 9:10-12.

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Elton Luithardt van de IER Arapoti. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst in Lar Aurora, geleid door br. Jacques de Best. Pastor Libório gaat voor in de IER Ponta Grossa, Vila Vilela. In die kerk zal er Openbare Geloofsbelijdenis zijn van Keila Schiavo Pereira en Alessandro Silveira Pereira en verkiezing van een ambtsdrager.

In de Nederlandse avonddienst gaat voor de theologiestudent Robin Flipse. Hij studeert aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij bezoekt de Igrejas Reformadas no Brasil om de gereformeerden buiten Nederland te leren kennen. In principe blijft hij tot 10 januari in Brazilië. Als hij zijn visum kan verlengen, blijft hij nog 3 maanden. Wanneer hij terugkeert naar Nederland, begint hij zijn masteropleiding.

Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie, geleid door Ev. Ezequiel de Carvalho.

Bij deze bedanken we pr. Elton, br. Jacques, theoloog Robin en ev. Ezequiel voor de diensten en studie. We wensen hen Gods zegen over hun werk en gezinnen.

In onze gebeden denken we aan:

- De broeders en zuster Marcos en Michael de Geus en Ângela Betenheuser, onder behandeling.

- Oud. Paulo Los en zr. Wainanda Los, herstellend van een operatie.

- De jongeren die toelatingsexamen doen.

 

Openbare Geloofsbelijdenis

Op 25 ovember, in de morgendienst, is er openbare geloofsbelijdenis. Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht tegen een van deze broeders en zusters, zullen zij hun geloof belijden. Hun namen zijn: Amanda Voorsluys, Ariadne Vriesman, Jessica Cristina Sleutjes, João Pedro de Geus, Lukas Enrico Dijkinga, Melissa Vink, Nadinny Mariana Harms, Patricia Teschi en Rafael Buist. Patrícia zal ook de Heilige Doop ontvangen. Dat God de voorbereiding van deze jongeren zegene.

 

Dienst van gebed en dankzegging

Afgelopen donderdag, 15 november, zijn we bij elkaar gekomen om in het bijzonder te bidden en te danken voor de zegeningen van God over ons werk, ons leven, de schepping en het Koninkrijk van God.

Wie zijn bijdrage nog wil geven voor de dankdagcollecte kan dat (in een enveloppe) in de collectezak doen of storten op een van de rekeningen van de kerk. De gegevens zijn:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Frísia – c/c 25025.

 

Bijbels – Projeto Valores

De Evangelisatiecommissie biedt enveloppen aan met de naam van een kind en een kaart om, met een Bijbel, te geven aan de  leerlingen van het 5de jaar van alle openbare scholen van de gemeente Carambeí. We vragen je bijdrage door het kopen van een enveloppe, en vragen van harte om een boodschap voor het kind op de kaart te schrijven. Elke Bijbel (enveloppe) kost R$ 36,00. De enveloppe met de beschreven kaart en het bedrag voor de Bijbel kan teruggegeven worden aan degene van wie je hem gekregen hebt, of bij LER. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Nederlandse paspoorten

De personen van het Nederlandse Consulaar zullen op 30 november vanaf 8 uur bij Frísia zijn. De kosten van het paspoort zijn R$ 542,00 voor ouderen dan 18 jaar, geldig voor 10 jaar. En R$ 487,00 voor jongeren dan 18 jaar en geldig voor 5 jaar. De betaling moet in geld zijn.

 

Bijbellezingen

18/11 M Marianne Dijkstra

18/11 A Tineke Voorsluys   

25/11 M Bauke Dijkstra

25/11 A Maike Dijkstra

 

Oppas

18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja

25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane

 

Bloemen in de kerk

18/11    Corrie Kuipers  

25/11    Corrie van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) –  Roberto Verschoor

2de (Bijbelstudie) –  Paulo Los

3de (San Martin) –  Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Lucimara Harms

5de (Ontvangst) –  Ary Harms

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

Vakantie pr. Raul

Vanwege vakantie zijn pr. Raul en Madeline afwezig van 31/10 tot 22/11.

Agenda

Zondag                18/11

10 u                       Port. Dienst – Pr. Elton Luithardt

10 u                       Ned. Dienst in Lar Aurora - Jacques de Best

10 u                       Zondagsschool

10 u                       Dienst in Ponta Grossa – Pr. Libório

10 u                       Bijbelstudie in San Martin – Pr. William  

19.30 u                 Ned. Dienst – Robin Flipse

19.30 u                 Port. Bijbelstudie –  Ev. Ezequiel de Carvalho 

19.30 u                 Dienst in San Martin – Pr. William

                               Collecte: Kerk

Maandag           19/11

19.30 u                 Vergadering kerkenraad

Dinsdag               20/11

13.30 u                 Catechisatie

19.30 u                 Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag         21/11

20 u                       Koor Excelsior

20 u                       Bijbelstudie Res. Los

Donderdag        22/11

19 u                       Gebedsbijeenkomst

20 u                       Port. Bijbelstudie – Elim

Zaterdag             24/11

19 u                       Catechisaties 15+ en 17+

20 u                       Belijdeniscatechisatie

Zondag                               25/11

10 u                       Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

                               Collecte - Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.