Boletim de 04 de Novembro de 2018
Meeleven_2018_11_04 nº 1641

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1641

04 / 11 / 2018  

Nederlands

 

Alleen door genade

Een veelbesproken onderwerp heeft betrekking op verlossing en of er leven na de dood is. Sommigen denken dat ze iets moeten doen om 'punten in de hemel' te verzamelen; anderen zeggen dat niemand verloren zal gaan omdat God liefde is. Weer anderen geloven dat er maar één manier is om verlost te worden, dat wil zeggen, geloof in Christus Jezus, wat hen in staat stelt om te begrijpen dat het door onverdiende genade is dat ze bij God zullen wonen.

De Schrift vermeldt hier iets over in de tekst van Efeziërs 2: 8 en 9: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme”. Daarom, als je Jezus met heel je hart vertrouwt, twijfel dan niet dat God een plaats voor je heeft voorbereid wanneer je deze wereld verlaat.

Maar dit komt niet willekeurig zoals de wind, die waait waar hij wil.

God komt in Zijn immense genade ons tegemoet, presenteert Zijn Woord, en door ons berouw vergeeft Hij onze zonden door Jezus Christus die Zijn leven gaf voor ons, en geeft ons de grote kans om een nieuw leven te leiden met Hem al in deze wereld, en met de verwachting van de eeuwigheid.

Het interessante is dat wij dit niet hebben bereikt. Alleen kunnen we God niet bereiken

Het hangt niet af van ons intellectuele vermogen of van wat we doen, maar alleen van God die ons gratis verlossing geeft.

Zijn Woord en Zijn Geest zijn de transformerende middelen. Het enige dat we kunnen doen, is vertrouwen op Zijn beloften.

Voel je deze aanwezigheid van God al in je leven? Wat ontbreekt je? God wil en spreekt tot je hart. Denk eens na over Gods grote liefde voor jou.

Laat niets je rust, je vrede wegnemen.

Moge de God van genade met je zijn in al je wandel, tot het einde.                       Pr. Libório

 

Met het oog op de kerk

“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij den Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Here tamt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”. 2Pe 3.8,9.

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten van vandaag en degenen die ons zullen vergezellen via "live dienst". We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann.

Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Hans Tegelaar, van de IER Arapoti. Bij deze bedanken we pastor Hans voor de dienst. We wensen het echtpaar (pr. Hans en echtgenote Geppy) Gods zegen over hun werk en gezin.

Op dezelfde tijd is er Portugese bijbelstudie in Elim, geleid door pr. Libório.

In onze gebeden denken we aan:

- Zij die onder behandeling zijn.

- De rouwende families die nog lijden vanwege heimwee en herinneringen. Dat God jullie zegene en bemoedige met de hoop op de opstanding. Laten we denken aan de belofte van Jezus: "ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven”.  Joh 11.25.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Op de ledenvergadering van de kerk op 21 oktober zijn gekozen en benoemd tot ouderlingen: Ary Harms, Bauke Dijkstra en Richard Dijkstra; tot jeugdouderling: Lucimara Harms; en tot diaken: Sandro van Santen. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen deze nieuwe ambtsdragers D.V. bevestigd worden in de morgendienst van zondag 11 november.

 

Dankbetuiging

De Kerkenraad dankt de leden van de beroepingscommissie voor het uitdagende werk om nog een voorganger voor de kerk te vinden. Hartelijk bedankt!

 

Kaarten voor Kerst en Huwelijken

Koop kaarten voor de Kerst en voor huwelijken! Ze liggen op de tafel in de torenkamer, kosten R$ 7,00 per stuk en we vragen om het geld in de bijbehorende doos te doen. De opbrengst is voor het Kerstfeest van de kinderen van het Project San Martin.

 

Bijbellezingen

04/11 M Minnie Boer        

04/11 A Antje Jacobi

11/11 M Murilo Stanke                 

11/11 A Joemar Schelesky

18/11 M Marianne Dijkstra

18/11 A Tineke Voorsluys   

25/11 M Bauke Dijkstra

25/11 A Maike Dijkstra

 

Oppas

04/11 Nathalia, Noeli, Heloísa, Mariana

11/11 Renata B., Minie, Janine, Tafny

15/11 Camila, Silvana, Julia, Nicole

18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja

25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane

 

Bloemen in de kerk

04/11  Paula Aardoom

11/11  Gilsiene Vink 

15/11  Anneke de Geus

18/11   Corrie Kuipers           

25/11   Corrie van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) – João Dykstra

5de (Ontvangst) –  Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Vakantie pr. Raul

Vanwege vakantie zijn pr. Raul en Madeline afwezig van 31/10 tot 22/11

 

Agenda

Zondag           04/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Hans Tegelaar

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz                                    

                        Collecte: Kerk

Maandag        05/11

19.30 u            Vergadering kerkenraad

Dinsdag          06/11

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       07/11

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie jongeren

Donderdag     08/11

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         10/11

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           11/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Ev. Ezequiel de Carvalho

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.