Boletim de 28 de Outubro de 2018
Meeleven_2018_10_28 nº 1640

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1640

28 / 10 / 2018  

Nederlands

 

“Een koning die de akkerbouw begunstigt”

Vandaag gaat Brazilië opnieuw naar de stembus, voor de tweede ronde. We hopen dat dit de laatste ronde is, en dat we vanavond een nieuwe president hebben.

In de eerste plaats is het goed, dat we de gelegenheid krijgen om te stemmen. Ook al leven we niet in een volmaakte democratie, en valt er nog heel veel te doen op dit gebied, toch krijgen we de gelegenheid om iemand te kiezen, en die keuze wordt gerespecteerd. Dat is op zichzelf al iets om te verdedigen en dankbaar om te zijn. Het is het begin en de basis voor een democratische samenleving: verkiezingen. Dat is beter dan een dictatuur of een militair bewind, waar het beleid elke dag om kan slaan, volgens de willekeur van degene die er aan de macht is.

Er is nog iets. Volgens dit heersende systeem, zoals we het nu kennen, krijgt het volk de president die het verdient. Daarmee zeggen we dat een gekozen president altijd wel iets weerspiegelt van het volk dat hem gekozen heeft. Een linksgezind volk zal geen rechtse president kiezen, en een hard volk zal geen zachte, gevoelige president willen, maar wil doortastendheid. De president die vandaag gekozen wordt, zal iets reflecteren van de realiteit van dit land en volk, en zal iets kunnen doen voor het land. Prediker zegt daarover iets moois:

Een voordeel voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begunstigt.” [Pred. 5,8] Dat geldt net zo goed voor een president, als voor een koning!

Het allerbeste dat we weten, is echter, dat God ook de verkiezing van de president bestuurt. Zoals Daniël zei in 2,21: “Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.

Zo bestuurt God de verkiezing vandaag. Niets gaat er buiten zijn regering om.

Geve Hij een goede uitslag.                                                                                   Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

Allen welkom in de diensten, deze zondag. Dat u, gasten in ons midden, zich thuis zult voelen. De aanwezigheid van een ieder is belangrijk, en reden tot blijdschap.

Vanmorgen is het thema: Laten we goed kijken, maar niet altijd achterom. De Bijbeltekst is Lucas 9,62, en voorganger is pr. Raul. In de avonddienst gaat voor pr. Libório.

Afgelopen zondag is gekozen en benoemd als jongerenpredikant pastor Francisco Higino

In onze gebeden denken we aan en bidden we voor:

- zij die onder behandeling zijn: Marcos de Geus, die verder behandeld wordt met een nieuw middel. We vragen God, dat het een goed effect mag hebben. Laten we ook bidden voor Michael de Geus, en ook voor Ângela Betenheuser, die verdergaat, terwijl ze feitelijk twee behandelingen ondergaat: bestraling en de chemokuur. Dat is zwaar;

- Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- de verkozen ambtsdragers, zowel de ouderlingen, de diaken, als ook de jeugdpredikant, ds. Higino, dat ze van God het nodige mogen ontvangen, om hun ambten te vervullen;

- de verkiezing van de president voor het land;

- pr. William da Cruz en Kika, die op reis zijn;

- het kamp voor jongeren, dat in het weekeinde gehouden wordt;

- de synode van de IERs, met dankzegging aan God;

- de vluchtelingen in de wereld, in Midden Amerika, uit Venezuela, Honduras en Guatemala; en in Jemen;

- vervolgde christenen;

- evangelisatie van volken die nog niet bereikt zijn met het Evangelie.

Dat God onze gebeden hoort, en ons zijn zegen geeft!

 

Agenda Kerkenraad

Op donderdag, 01/11, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in november. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Geraldo Slob of Roberto Verschoor.

 

Bevestiging van ambtsdragers

Op de ledenvergadering van de kerk op 21 oktober zijn gekozen en benoemd tot ouderlingen: Ary Harms, Bauke Dijkstra en Richard Dijkstra; tot jeugdouderling: Lucimara Harms; en tot diaken: Sandro van Santen. Indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, zullen deze nieuwe ambtsdragers D.V. bevestigd worden in de morgendienst van zondag 11 november.

 

Bijeenkomst jongeren 15 en 18 plus

Beste ouders!

Moedig uw kinderen aan om deel te nemen aan deze activiteit, georganiseerd door de leiders van de jeugd van de Synode van onze kerken.

Thema: "Dood, gebeurt alleen met anderen!"

Datum: 02 november.

Plaats: Rancho “Sonho Meu”, in Tibagi.

Uitdaging: de Cânion Guartelá afdalen!

Sprekers: Pr. João Los en Ev. Ezequiel de Carvalho.

Inschrijvingen: Geraldo Slob

Kosten: R$ 20,00.

 

Kaarten voor Kerst en Huwelijken

Koop kaarten voor de Kerst en voor huwelijken! Ze liggen op de tafel in de torenkamer, kosten R$ 7,00 per stuk en we vragen om het geld in de bijbehorende doos te doen. De opbrengst is voor het Kerstfeest van de kinderen van het Project San Martin.

 

Verjaardagen in november

07-11-1947     Bart Janssen                          

12-11-1938     Jenny Veth

12-11-1953     Zuleide Boessenkool

17-11-1944     Albert Jan Snoeijer

20-11-1931     Kine de Jong

28-11-1951     Jacoba Bosch

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

28/10 M Ellen Dijkinga        

28/10 A Elizabeth Ramos

04/11 M Minnie Boer       

04/11 A Antje Jacobi

11/11 M Murilo Stanke                 

11/11 A Joemar Schelesky

15/11 M Henrique Harms   

18/11 M Marianne Dijkstra

18/11 A Tineke Voorsluys   

25/11 M Bauke Dijkstra

25/11 A Maike Dijkstra

 

Oppas

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine

04/11 Nathalia, Noeli, Heloísa, Mariana

11/11 Renata B., Minie, Janine, Tafny

15/11 Camila, Silvana, Julia, Nicole

18/11 Valdirene, Paula, Vitoria, Nadja

25/11 Ana, Rogéria, Alessandra, Fabiane

 

Bloemen in de kerk

28/10   Silvia Goolkate          

04/11  Paula Aardoom

11/11  Gilsiene Vink 

15/11  Anneke de Geus

18/11   Corrie Kuipers           

25/11   Corrie van Santen

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Maurício Greidanus

2de (Bijbelstudie) – Willemiena de Geus

3de (San Martin) – João Dykstra

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) –  Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag en dinsdag van 13.30 tot 16.30u; woensdag van 13 tot 14.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Vakantie pr. Raul

Vanwege vakantie zijn pr. Raul en Madeline afwezig van 31/10 tot 22/11

 

Agenda

Zondag           28/10

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. Libório

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          30/10

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

Woensdag       31/10

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     01/11

08 u                 Agenda kerkenraad

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         03/11

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           04/11

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Hans Tiggelaar

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.