Boletim de 21 de Outubro de 2018
Meeleven_2018_10_21 nº 1639

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1639

21 / 10 / 2018  

Nederlands

 

Een onderwijsbaar hart

Al in Eden, gaf de Heer de taak aan de mens om zich te vermenigvuldigen en de wereld te onderwerpen. Het eerste deel van deze taak vereiste niet veel inspanning; we zijn de zeven miljard mensen voorbijgestreefd. Wat het tweede deel betreft, grote vooruitgang in de buitenwereld en zo weinig vooruitgang met betrekking tot onszelf.

Waarom? Welnu, we zijn bereid om bepaalde vaardigheden te leren, in overeenstemming met onze interesses, maar ons niet toe te leggen op het leren van wat ons niet motiveert. Dit is de grote uitdaging in klaslokalen: studenten interesseren voor het leren. "Waarom dit of dat leren?"

Het scenario waarin men slaapt in een prachtig bed, soms lui, soms onverschillig, is pijnlijk. Rijke onbenutte kansen, in arrogante minachting voor het onderwijs. "Waarom leren?" Als we echter nieuwe vaardigheden leren, worden we agenten van veranderingen in de wereld, van de maatschappij waarin we leven. Wat niet productief was, wordt een opslagplaats van zegeningen. Dit is zo met de teelt van land en het beheer van dieren.

Als christenen moeten we aandacht schenken aan de plicht om open te staan voor het leren. De christen is tenslotte geen eindproduct, maar een wezen in transformatie. We zijn niet alleen verlosten door een Verlosser en dienaren van een Heer. Er is meer: wij zijn discipelen van de Meester! Dezelfde Jezus die zegt: “neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mat 11:29).

Laat ons de onverschilligheid en de arrogantie om te denken dat we alles al weten wegdoen. Laten we, zo ook, de luiheid om te werken aan onze geest ver weg werpen. Met aandacht voor de eeuwige woorden: “...maar wordt hervormd door de verneiuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”. (Rom 12:2).

Pastor William

 

Met het oog op de kerk

"Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik den Vader ken, en Ik zet Mijn leven in voor de schapen”. Joh 10.14,15

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de zondagsdiensten en degenen die ons zullen volgen via "live dienst". We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De kinderen van de zondagsschool nemen deel aan de liturgie. De tekst voor de preek is Joh 10.11-16.

Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie in Elim, geleid door pr. Libório.

In onze gebeden denken we aan:

- Zij die onder behandeling zijn: Marcos de Geus, Michael de Geus, Ângela Betenheuser, Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- De verkiezingen in ons land.

- De verkiezing van ambtsdragers en nog een dominee voor onze kerk.

 

Cemitério Parque

Het gedeelte van ons kerkhof, tussen de Av. dos Pioneiros en het schuurtje, genoemd Parque, heeft de graven volgens hetzelfde patroon en de grafstenen moeten voldoen aan de maat- en kleurstandaard die door de Commissie is vastgesteld en goedgekeurd door de kerkenraad van de IER Carambeí-Colônia. Er zijn echter enkele niet-standaard. In respect tot de dag van Allerzielen, zijn we niet van plan om ze weg te halen. We vragen de families om ze tot aan het einde van het jaar te vervangen. Vanaf 01/01/2019 wordt hetgeen niet volgens standaard is weggehaald en teruggeven na regularisatie.

Namens de Commissie, Henrique Harms.

 

Studiebeurzen op de Colégio Instituto Cristão

Als er studenten geïnteresseerd zijn in een studiebeurs om naar de middelbare school en landbouwtechnicus van de Colégio Instituto Cristão te gaan, vragen we om de namen tegen het einde van oktober aan Roselin de Best op te geven. Studenten die al op de middelbare school zitten en daar het 2de of 3de jaar willen doen, kunnen ook een aanvraag indienen. Er zal een selectieve test worden uitgevoerd om de kandidaten te evalueren.

 

Dankbetuiging

We ontvingen het nieuws dat we het meest verwachtten, er werd een onderzoek uitgevoerd en Manu bleek vrij van leukemie te zijn. We danken God en al diegenen die ons hebben geholpen te overwinnen, met gebeden, positieve gedachten en alle kracht. Hartelijk dank!

Familie Kastelijn

 

Bijbellezingen

21/10 M Anderson Nahorne  

21/10 N Roselin de Best

28/10 M Ellen Dijkinga           

28/10 N Elizabeth Ramos

 

Oppas

21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine

 

Bloemen in de kerk

21/10   Nel Los

28/10   Silvia Goolkate

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Edimeia Buist

4de (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –  Leo Aardoom

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           21/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –  Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz   

                        Collecte: Diaconie

Dinsdag          23/10

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz – met de groep Amor Exigente

Woensdag       24/10

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     25/10

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie – Elim

Zaterdag         27/10

08 u                 Synode – IER Nova Holanda

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           28/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.