Boletim de 14 de Outubro de 2018
Meeleven_2018_10_14 nº1638

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1638

14 / 10 / 2018  

Nederlands

 

Bidden om meer regen, of meer zon?

Psalm 104:13-14 “U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: gras laat u groeien voor het vee en gewassen die de mens moet verbouwen”.

Wat is het gewoon, dat het regent, of dat de zon schijnt. Het wisselt elkaar af, en we denken er geeneens bij na. Alleen als het uitblijft, in perioden van droogte, dan missen we de regen. En omgekeerd, als het maar blijft regenen, en het gevaarlijk wordt, dan bidden we of het droog mag worden.

Maar het is een wonder, heel bijzonder. Dat God ervoor zorgt dat het elkaar afwisselt, en dat het niet altijd precies gaat zoals wij wensen, maar dat er toch na droogte weer regen komt, en na veel regen weer de zon.

De wetenschap weet uit te leggen hoe dit gebeurt: er is een kringloop van water. Het valt uit de hemel op de aarde, en doet daar z’n werk. Daarna stroomt het naar de zee, en verdampt en het wordt wolken, om opnieuw als regen vanuit de hemel op de aarde te vallen. Dat leren we op school.

Psalm 104 beschrijft (al 3.000 jr. geleden) een deel van die kringloop, en brengt in herinnering dat het ook anders kan. Als God het anders bestuurt, komt alles onder water te staan. Dat is gebeurd. Ooit stond het water tot boven de bergen (vers 6). Maar God heeft een grens gesteld (vers 9). Een werkelijke zondvloed zal niet weer gebeuren.

God houdt zich aan zijn woord (Genesis 9:11 – ‘Nooit weer zal er een zondvloed komen’). Maar dat betekent niet, dat we het nooit benauwd hebben. Zó lang droog, of, soms kort daarna: zóveel water! En als je wilt bidden, mag het voor de één zijn om nog meer regen, maar de ander wil nu wel graag wat zon en warmte.

En dan is er nog de kwestie van de klimaatverandering. En als die droogte of die overvloed aan water nu eens tekenen zijn dat het klimaat echt verandert? En, dat er grote dingen staan te gebeuren met deze aarde, met de wereld.

En is dat niet voorzegd?

Laten we bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’!

Pr. Raul Sietsma

 

Ambtsdragerverkiezing

Op 21 oktober a.s., meteen na de morgendienst, zal er een ledenvergadering zijn van de kerk om nieuwe ambtsdragers te kiezen, te weten, drie wijkouderlingen, een jeugdouderling en 1 diaken (penningmeester). Bij dezelfde gelegenheid zal er ook een dominee gekozen worden om te werken met de jeugd in onze kerk en op de Evangelische School. Kandidaten zijn:

 - Voor wijkouderling: Ary Harms, Bauke Dijkstra, Egbert van Westering, Jacob Voorsluys, Margriet Dykstra en Richard Dijkstra.

- Voor jeugdouderling: Jaqueline de Geus Rabbers en Lucimara Harms.

- Voor diaken: Sandro van Santen en William Nolte

- Voor jeugdpredikant: pr. Francisco Higino en pr. Oscar Leiria.

Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de verkiezing gehouden worden op bovengenoemde datum.

Moge God de verkiezing leiden en zegenen voor het welzijn van de kerk en voor de eer van zijn naam.

 

Met het oog op de kerk

Allen van harte welkom in de diensten, deze zondag.

Vanmorgen is het thema: Is het tijd om mijn verbond te vernieuwen? De tekst is Kolossenzen 2:11-13a, voorganger is pr. Raul. We heten de muziekgroep Resgate welkom in de dienst. In de avonddienst gaat voor pr. Libório, de tekst voor de preek is Marcus 10:17-22 en het thema “de theorie van de volmaaktheid”.

In onze gebeden denken we aan:

- Zij die onder behandeling zijn: Marcos de Geus, Michael de Geus, Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- Onze zuster Angela Betenheuser, die een chemokuur begon, de afgelopen week.

- Zieken in de gemeente en in onze omgeving

- De verkiezingen in onze kerk, komende zondag.

- Het beroep van een dominee om te werken op de Evangelische School en in onze kerk, met de jongeren.

- Onze gezamenlijke kerken, als er gezamenlijke activiteiten zijn, en in het bijzonder de synode, op 27 oktober, die gehouden wordt in Nova Holanda

- De tweede ronde van de verkiezingen in ons land.

Geve God ons zijn zegen.

 

Bezoek pr. Raul e Madeline

In verband met de viering van de 90e verjaardag van Jantje Sietsma-Bosscher (moeder), zullen we haar bezoeken op 3 november. Ook gaan we dan onze jongste kleinzoon Sef zien, en ook onze kinderen en familie bezoeken. Daarom zijn we afwezig van 31 oktober t/m 22 november, dankbaar dat we dit kunnen doen!                                         pr. Raul en Madeline

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag wordt gehouden op 17 oktober in Arapoti. Het Thema is: “Een gevoelige snaar” De kracht van muziek. Programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER a R$ 50,00. Graag in geld betalen, niet met creditcard. Dit bedrag is alleen voor het programma, zonder reiskosten.

De bus vertrekt naar Arapoti om uiterlijk 7.30u vanaf Elim, en de reiskosten zijn R$ 40,00 per persoon.

 

Aan de leerlingen van de Zondagsschool

We willen jullie uitnodigen voor twee speciale gebeurtenissen!

Op 20/10 (zaterdag)

Creatieve middag – 14.30u tot 17u bij de Escola Evangélica:

Lofzang, Boodschap, Spelletjes, Heerlijke lunch

Opm. Om het te kunnen organiseren, vragen we om je aanwezigheid te bevestigen op de watts van de groep, of aan een van de leidsters (Bárbara, Milena N. e Caroline V.)

Op 21/10

De kinderen zullen deelnemen aan de ochtenddienst.

 

Studiebeurzen op de Colégio Instituto Cristão

Als er studenten geïnteresseerd zijn in een studiebeurs om naar de middelbare school en landbouwtechnicus van de Colégio Instituto Cristão te gaan, vragen we om de namen tegen het einde van oktober aan Roselin de Best op te geven. Studenten die al op de middelbare school zitten en daar het 2de of 3de jaar willen doen, kunnen ook een aanvraag indienen. Er zal een selectieve test worden uitgevoerd om de kandidaten te evalueren.

 

Dankbetuiging aan de IER - Carambeí Colônia en alle broeders en zusters van de IER's in Brazilië!

Marcos Roberto de Geus en Michael Alberto de Geus bedanken de IER - Carambeí Colônia en de andere IER’s hartelijk voor jullie gebeden voor onze gezondheid en voor doorzettingsvermogen in geloof in Christus Jezus, onze Heer!

Dank jullie allen voor de woorden van steun en aanmoediging, voor de gebeden en bezoeken die ons enorm opbeuren en troosten!

Moge God de hele kerk zegenen!

 

Bijbellezingen

14/10 M Bauke Dijkstra                  

14/10 N Maike Dijkstra

21/10 M Anderson Nahorne  

21/10 N Roselin de Best

28/10 M Ellen Dijkinga           

28/10 N Elizabeth Ramos

 

Oppas

14/10 Ana, Diona, Nadinny, Renata S.

21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine

 

Bloemen in de kerk

14/10   Jeanice van Santen    

21/10   Nel Los

28/10   Silvia Goolkate

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra 

2de (Bijbelstudie) – Edimeia Buist

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16.30u. Woensdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           14/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        15/10

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          16/10

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       17/10

07.30 u            Vertrek naar de Vrouwendag in Arapoti

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     18/10

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         20/10

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           21/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.