Boletim de 07 de Outubro de 2018
Meeleven_2018_10_07 nº 1637

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1637

07 / 10 / 2018  

Nederlands

 

Vrede, vergeving en leven

“Heb medelijden met mij Heer, / ik roep om Uw gunst. / Berouwvol is mijn hart, / verleen opluchting, vrede, vergeving”.

Bovenstaande woorden maken deel uit van hino 293 (port.) en drukken iets uit van wat de mens in zijn leven zoekt.

Koning David had deze vrede niet altijd. Er waren tijden dat hij moe was van het vele huilen en uitgeput naar lichaam en geest. De oorzaak hiervan kende en bekende hij aldus: “Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal den Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonde.” Ps 32.5. De vrede, met welzijn en vreugde, kwam alleen na het gesprek met God in oprecht berouw. En toen hij de vrede van God voelde, was getuige hij: “Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.” Ps 32.7

Met vergeving begint een nieuw leven. Koning David begreep wat God hem zeide: “Ik leer en onderwijs u aangaande den weg dien gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.” Ps 32.8.

De vrede die David nodig had en vond, is dezelfde die Jezus aan een ieder van ons aanbiedt. Bereid je hart en kom deze zondag het avondmaal vieren. Vrede zij u!                              Pastor Libório

 

Met het oog op de kerk

Wie mag den berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, nog bedrieglijk zweert. Ps 24:3,4

Met deze woorden begroeten wij de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de zondagsdiensten en degenen die ons zullen volgen via "live dienst". We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Raul Sietsma. Het onderwerp is: persoonlijke verantwoordelijkheid, volgens Ezechiël 18. Tezelfdertijd is er Portugese Bijbelstudie in Elim, geleid door pr. Libório.

In onze gebeden denken we aan:

- Zij die onder behandeling zijn: Marcos de Geus, Michael de Geus, Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- Onze zuster Angela Betenheuser, die een chemokuur begint.

- De rouwenden en gewonden in Indonesië.

- De verkiezingen in ons land.

- De verkiezingen in onze kerk.

- Het beroep van een dominee om te werken op de Evangelische School en in onze kerk, met de jongeren.

Dat onze goede God ons zegene.

 

Beste broeders e zusters

Wij, van de beroepingscommissie, hebben aan de kerkenraad twee kandidaten voorgesteld voor dominee voor de jeugd van de kerk en de school. Elke kandidaat heeft een dienst, een Bijbelstudie en een bijeenkomst van de 15+ groep geleid, en is ook twee keer op de Evangelische School geweest. De dominees hebben een gesprek gehad met de kerkenraad en zijn nu officieel voorgesteld als kandidaten. De hele gemeente was uitgenodigd om deel te nemen aan deze momenten van dienst en Bijbelstudie. Zo hebben we ze leren kennen. We vragen of ieder gezin wil praten met de jongeren (want zij mogen niet stemmen), en hun woordvoerder zijn bij de verkiezing in de kerk. God zegene het verkiezingsproces in ons land en in de kerk.

 

Ambtsdragersverkiezing

Op 21 oktober a.s., meteen na de morgendienst, zal er een ledenvergadering zijn van de kerk om nieuwe ambtsdragers te kiezen, te weten, drie wijkouderlingen, een jeugdouderling en 1 diaken (penningmeester). Bij dezelfde gelegenheid zal er ook een dominee gekozen worden om te werken met de jeugd in onze kerk en op de Evangelische School. Kandidaten zijn:

 - Voor wijkouderling: Ary Harms, Bauke Dijkstra, Egbert van Westering, Jacob Voorsluys, Margriet Dykstra en Richard Dijkstra.

- Voor jeugdouderling: Jaqueline de Geus Rabbers en Lucimara Harms.

- Voor diaken: Sandro van Santen en William Nolte

- Voor jeugdpredikant:  pr. Francisco Higino en pr. Oscar Leiria.

Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de verkiezing gehouden worden op bovengenoemde datum.

Moge God de verkiezing leiden en zegenen voor het welzijn van de kerk en voor de eer van zijn naam.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag wordt gehouden op 17 oktober in Arapoti. Het Thema is “Een gevoelige snaar” De kracht van muziek. Programma’s zijn te koop bij Boekhandel LER a R$ 60,00. Graag in geld betalen, niet met creditcard. Dit bedrag is alleen voor het programma, zonder reiskosten.

We willen een bus organiseren, daarom vragen we of u, bij het kopen van het programma, opgeeft of u met de bus wilt gaan. De kosten van deze bus zullen we nog bekend maken.

 

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingen

De inzamelactie voor hulp aan Venezolaanse vluchtelingen verloopt goed. Hartelijk dank voor de vele steun en de vele giften! Donaties kunnen worden afgeleverd in Elim tot morgen, 8 oktober. Daarna zullen de goederen, deze week, worden getransporteerd naar Roraima, project RecriArt.

 

Dankbetuiging

Namens de hele familie Greidanus, willen we allen bedanken die op de begrafenis geweest zijn van onze moeder en oma Willemina de Geus Greidanus. We hebben veel verhalen gehoord, veel “abraços” en troost ontvangen. We hebben gevoeld dat veel mensen ons gevoel deelden, dat Oma Minie een bijzondere vrouw was en een zegen voor velen. Dankuwel!

Familie Greidanus

 

Bijbellezingen

07/10 M Joemar Schelesky    

07/10 N Nelly Jacobi

14/10 M Bauke Dijkstra                  

14/10 N Maike Dijkstra

21/10 M Anderson Nahorne  

21/10 N Roselin de Best

28/10 M Ellen Dijkinga           

28/10 N Elizabeth Ramos

 

Oppas

07/10 Elizabeth, Beatriz, Caroline K., Karine

14/10 Ana, Diona, Nadinny, Renata S.

21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine

 

Bloemen in de kerk

07/10   Jannie Borg

14/10   Jeanice van Santen    

21/10   Nel Los

28/10   Silvia Goolkate

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Edimeia Buist 

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) – Leo Aardoom

4de (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys

5de (Ontvangst) –  Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           07/10

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal - Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin met viering Heilig Avondmaal – Pr. William da Cruz

                       Collecte Avondmaal: Esco-lar                                                          Collecte: Kerk

Maandag        08/10

15 u                 Groep Girassol – oefenen Aroma

Dinsdag          09/10

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       10/10

19.30 u            Bijbelstudie 28+

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     11/10

19 u                 Gebedsbijeenkomst

19.30 u            15+ Elim

Zaterdag         13/10

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           14/10

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

                        Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.