Boletim de 30 de Setembro de 2018
Meeleven_2018_09_30 nº 1636

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1636

30 / 09 / 2018  

Nederlands

 

Het avondmaal van het verleden, van vandaag en van die dag!

Bij de viering van het Heilig Avondmaal zijn het verleden, het heden en de toekomst vertegenwoordigd

Verleden. "Tot Zijne gedachtenis" - Gesneden in het hout van de tafel voor de kansel, de Nederlandse uitdrukking soms ongemerkt en zelfs onbekend voor sommigen. Wat betekent het eigenlijk? "Tot Zijne gedachtenis. "Ter nagedachtenis aan Hem, Jezus Christus, die zegt: "Doe dit ter gedachtenis aan mij". Zeker, deelnemen aan het avondmaal is een oefening in herkenning en daaruit voortvloeiende dankbaarheid voor het offer van Christus!

Toekomst. Deelname aan het avondmaal betekent ook het prachtige vooruitzicht van een boeiend toekomstscenario. Aan de discipelen zegt Jezus: "Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders" (Mattheüs 26:29).

"Tot op die dag ... met u!" Wat een geweldig nieuws! Wie geeft het? Jezus! Voor wie? Voor degenen die Hem belijden voor God en mensen! Waar zal het zijn? In het Koninkrijk van de hemelse Vader! Wanneer zal het zijn? "Op die dag!" Zo zeker als er de dag van Zijn offer was, zal er ook die glorieuze dag zijn van de samenkomst van de familie van God in het huis van de hemelse Vader!

Heden. Bij het avondmaal vieren we ook de troost van de huidige tijd, van onze pelgrimstocht, wanneer we genieten van de zoete geestelijke aanwezigheid van Christus Jezus: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld" (Mattheüs 28:20). Christus, ons dagelijks manna, en ook de reiniging van onze levens!

Zo, bij het Heilig Avondmaal, getuigen we van de waarachtigheid van Gods Woord in ons leven: het offer op Golgotha zegent ons vandaag en voor eeuwig! Glorie aan Hem die was, die is en die zal komen!                       Pastor William

 

Met het oog op de kerk

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Ef 5:1,2.

Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze zondag en degenen die ons zullen volgen via "live dienst". We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Rom 13.1-7, met het thema “De twee koninkrijken”. Voorganger in de Portugese avonddienst is pr. Raul Sietsma.

In onze gebeden denken we aan:

- Zij die bezig zijn met een behandeling: Marcos de Geus, Michael de Geus, Ângela Betenheuser, Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- de herstellenden: Ormindo de Carvalho, Reinder Kuipers en Netty van Westering.

- de familie van Minie Greidanus, vanwege haar overlijden.

- Franke Dijkstra, herstellend van een angioplastia.

- De verkiezingen in ons land.

- De verkiezingen in onze kerk.

- Het beroep van een dominee om te werken op de Evangelische School en in onze kerk, met de jeugd.

Dat de goede God ons zegene.

 

Ambtsdragersverkiezing

Op 21 oktober a.s., meteen na de morgendienst, zal er een ledenvergadering zijn van de kerk om nieuwe ambtsdragers te kiezen, te weten, drie wijkouderlingen, een jeugdouderling en 1 diaken (penningmeester). Bij dezelfde gelegenheid zal er ook een dominee gekozen worden om te werken met de jeugd in onze kerk en op de Evangelische School. Kandidaten zijn:

 - Voor wijkouderling: Ary Harms, Bauke Dijkstra, Egbert van Westering, Jacob Voorsluys, Margriet Dykstra en Richard Dijkstra.

- Voor jeugdouderling: Jaqueline de Geus Rabbers en Lucimara Harms.

- Voor diaken: Sandro van Santen en William Nolte

- Voor jeugdpredikant:  pr. Francisco Higino en pr. Oscar Leiria.

Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de verkiezing gehouden worden op bovengenoemde datum.

Moge God de verkiezing leiden en zegenen voor het welzijn van de kerk en voor de eer van zijn naam.

 

Beste broeders e zusters

Wij, van de beroepingscommissie, hebben aan de kerkenraad twee kandidaten voorgesteld voor dominee voor de jeugd van de kerk en de school. Elke kandidaat heeft een dienst, een Bijbelstudie en een bijeenkomst van de 15+ groep geleid, en is ook twee keer op de Evangelische School geweest. De dominees hebben een gesprek gehad met de kerkenraad en zijn nu officieëel voorgesteld als kandidaten. De hele gemeente is uitgenodigd om deel te nemen aan deze momenten van dienst en Bijbelstudie. Zo hebben we ze leren kennen. We vragen of ieder gezin wil praten met de jongeren (want zij mogen niet stemmen), en hun woordvoerder zijn bij de verkiezing in de kerk. God zegene het verkiezingsproces in ons land en in de kerk.

 

Venezolaanse vluchtelingen

De campagne om Venezolaanse vluchtelingen in Roraima te helpen, gaat door. Het project heet: RecriArte. Donaties zijn welkom: niet-bederfelijke levensmiddelen, kleding, persoonlijke spullen of geld.

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag wordt gehouden op 17 oktober in Arapoti. Het Thema is “Een gevoelige snaar” De kracht van muziek. Programma’s  zijn te koop bij Boekhandel LER a R$ 50,00 t/m 5 oktober, daarna kosten ze R$ 60,00. Graag in geld betalen, niet met creditcard. Dit bedrag is alleen voor het programma, zonder reiskosten.

We willen een bus organiseren, daarom vragen we of u, bij het kopen van het programma, opgeeft of u met de bus wilt gaan. De kosten van deze bus zullen we nog bekend maken.

 

De Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí en de Associação Comercial e Empresarial de Carambeí, lanceren de campagne om speelgoed en kleding te verzamelen voor de week van Kinderen en Adolescenten.

Donaties kunnen worden gedaan tot 6 oktober op de volgende afhaalpunten: Esco-Lar, Farmácia Scheffer (annex SM Rickli Eldorado) en Frederika's.

De donaties zijn bestemd voor de entiteiten die zijn ingeschreven in de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Carambeí.

 

Verjaardagen in oktober

01-10-1944     Trijntje van der Vinne

01-10-1948     Gerrit Slob

02-10-1924     Frida Los       

03-10-1937     Lucy Dijkinga

17-10-1951     Charlotte Katsman

19-10-1932          Wilma de Geus

19-10-1948          Reinder Jacobi

20-10-1947Cornelly Veth                            

24-10-1946     Ankie van der Meer

25-10-1953     Albert Fokkens

27-10-1952     Eloisa Macedo Ferreira (SM)

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

07/10 M Joemar Schelesky    

07/10 N Nelly Jacobi

14/10 M Bauke Dijkstra                  

14/10 N Maike Dijkstra

21/10 M Anderson Nahorne  

21/10 N Roselin de Best

28/10 M Ellen Dijkinga           

28/10 N Elizabeth Ramos

 

Oppas

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

07/10 Elizabeth, Beatriz, Caroline K., Karine

14/10 Ana, Diona, Nadinny, Renata S.

21/10 Carina, Laura, Marianne, Miriam

28/10 Franscielly, Lorayne, Rafaela, Sabrine

 

Bloemen in de kerk

30/09   Helena Kuipers                     

07/10   Jannie Borg

14/10   Jeanice van Santen    

21/10   Nel Los

28/10   Silvia Goolkate

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) – Pleun Voorsluys

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) –  Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           30/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        01/10

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          02/10

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       03/10

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie jongeren

Donderdag     04/10

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         06/10

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           07/10

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar                                                         

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.