Boletim de 23 de Setembro de 2018
Meeleven_2018_09_23 nº 1635

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1635

23 / 09 / 2018  

Nederlands

 

Verkiezingstijd!

Handelingen 1:23-26 “Ze stelden twee kandidaten voor: …….Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias.”

Het is verkiezingstijd. We hebben een nieuwe president nodig. En andere volksvertegenwoordigers. Maar ook in de kerk zijn er verkiezingen: voor ouderlingen, een jeugdouderling, een diaken, en een jongerenpredikant. Echt: verkiezingstijd.

Als er in het oude Israël een functie vervuld moest worden, ging dat niet langs de democratische weg. Mensen werden priester door afstamming: de nakomelingen van Aäron. Ook koning werd je als regel door afstamming: een nakomeling van David. Je kon ook voor een ambt geroepen worden, zoals de profeten. Dan werd je geroepen door God zelf. Denk maar aan Samuël, en anderen. Maar, verkiezingen, of stemmen, dat kwam niet zoveel voor.

Een oude gewoonte om een functie te vervullen, was het werpen van het lot. Een soort dobbelen, waarbij je de betekenis van tevoren afspreekt. Dan wezen de steentjes aan wie er verkozen was.

Wij hebben een manier die goed past bij onze tijd: alle belijdende leden stemmen, en daarna benoemt de kerkenraad. Dat past goed in de tijd en de cultuur waarin we leven. Deze manier is ook aangenaam voor God. Want Hij zelf gebruikt manieren en middelen, die goed passen bij de tijd waarin zijn kinderen leven. Voor het welzijn van zijn volk. Wat goed, dat we zo in de kerk mogen leven, in vol vertrouwen op God, dat Hij de verkiezingen leidt, nog net zo, als in de tijd van de verkiezing van Mattias. Terwijl Hij als middel het lot gebruikte, dat geworpen werd, werd de verkiezing van Matias door God geleid.      Pr. Raul

 

Doop

Vandaag, 23 september, in de morgendienst, zal de heilige doop bediend worden aan FELIPE VAN DER VINNE, zoon van Ana Cristina en Robert van de Vinne. Dat de goede God dit gezin blijve zegenen.

 

Van de kerkenraad

In verband met het aftreden van broeders en zuster:  Leendert  Aardoom,  Ediméia  Buist,  Geraldo  Slob,  Pleun  Voorsluys  als ouderlingen, en  Kees  Kuipers als diaken, stelt de kerkenraad de volgende dubbeltallen voor de verkiezing:

Voor ouderlingen: Ary Harms, Bauke Dijkstra, Egbert van Westering, Jacob Voorsluys, Margriet Dykstra en Richard Dijkstra; voor jeugdouderling: Jaqueline de Geus Rabbers en Lucimara Harms; en voor diaken: Sandro van Santen en William Nolte

Zonder wettige bezwaren zal de verkiezing plaatsvinden op zondag 14 oktober a.s.

Voor de vervulling van de vacature van jeugdpredikant wordt het volgende dubbeltal voorgesteld: pr. Francisco Higino en pr. Oscar Leiria. Ook deze verkiezing vindt plaats op 14 oktober. Onze bede is dat God de verkiezing leidt en zegent, voor de kerk en de eer van zijn naam.

De campagne voor hulp aan Venezolaanse vluchtelingen, die worden opgevangen in Roraima, en hulp krijgen van onder meer de Methodistische kerk in Boa Vista, geleid door pr. Augusto, loopt nog. We steunen dit project RecriArte. Donaties van praktisch alles, is welkom: voedsel (duurzaam), kleding, gebruiksartikelen of geld.

Er zijn nog voldoende exemplaren van het grote vertelboek van de Bijbel, van Anne de Vries, in het Portugees. Ze kunnen worden verkregen voor gebruik of als geschenk aan anderen.

 

Met het oog op de kerk

Vandaag een bijzondere dag: Doopzondag. We zijn blij met Robert en Ana van der Vinne, met hun zonen Lucas en Matheus, om geboorte en doop van hun derde zoon: Felipe. De doop is teken van Gods verbond met zijn mensen. Een prachtig teken. Gefeliciteerd, ouders en broers, met Gods liefde, waarvan we allemaal vandaag opnieuw een bewijs ontvangen!

Het thema van de dienst is: “Kostbaar in mijn ogen”, Jesaja 43:4a.

In de ochtenddienst gaat voor pr. Raul, en in de avonddienst pr. Libório.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

-  Fritz Nolte, die een operatie onderging, en thuis herstellend is;

- Netty van Westering, die thuis herstelt na het breken van twee rugwervels, bijna een maand geleden. Ze moet nóg ruim twee maanden rust houden;

- Minie Greidanus, de moeder van Maurício, werd opgenomen vanwege klachten in verband met de longen. Ze mocht weer naar huis, en hoopt thuis te herstellen;

- Augusto Dechandt, die een nieuw traject van behandeling ingaat;

- Ormindo de Carvalho (vader van evangelist Ezequiel). Herstellende van een val en daardoor gebroken ribben;

- Marcos en Michael de Geus,  die in behandeling zijn om de kanker te weerstaan.

Dat God genezing geeft naar zijn raad, en kracht om vol te houden; en dat Hij de behandelingen zegene. We bidden God, of Hij alle zieken in ons midden nabij wil zijn;

- de verkiezing van ouderlingen en een diaken, en een jongerenpredikant voor de kerk en de school, en het beroepingswerk voor een predikant in Castrolanda.

 

Gaven voor de Zending

Tijdens deze Maand van de Zending willen we onze gaven geven voor dit werk. Vandaag, 23/09, zal er een speciale collecte zijn voor de Synodale Zending en er zijn ook enveloppen op de tafel bij de ingang van de kerk voor wie zijn/haar bijdrage daarmee wil geven. Van harte aanbevolen!

 

Christenvrouwendag

De Christenvrouwendag wordt gehouden op 17 oktober in Arapoti. Het Thema is “Een gevoelige snaar” De kracht van muziek. Programma’s  zijn te koop bij Boekhandel LER a R$ 50,00 t/m 5 oktober, daarna kosten ze R$ 60,00. Graag in geld betalen, niet met creditcard. Dit bedrag is alleen voor het programma, zonder reiskosten.

We willen een bus organiseren, daarom vragen we of u, bij het kopen van het programma, opgeeft of u met de bus wilt gaan. De kosten van deze bus zullen we nog bekend maken.

 

Bijbellezingen

23/09 M Murilo Stanke                     

23/09 N Elizabeth Ramos

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

 

Oppas

23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

 

Bloemen in de kerk

23/09   Klasina Slob              

30/09   Helena Kuipers

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom 

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) – Geraldo Slob

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           23/09

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Zending

Dinsdag          25/09

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       26/09

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     27/09

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie Elim

Zaterdag         29/09

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           30/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.