Boletim de 16 de Setembro de 2018
Meeleven_2018_09_16 nº 1634

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1634

16 / 09 / 2018  

Nederlands

 

In gebreke

“Op die heuvel daarginds / stond een ruwhouten kruis,/ het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens / tot het kostbaarst kleinood,/ daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.”
Dit is de eerste strofe van een lied die de harten van hen die in God geloven ontroert en opwekt met extreme dankbaarheid voor wat Jezus deed.

Ik schrijf over dit onderwerp omdat op de kalender met gedenkdagen 14 september staat als de "dag van het kruis"! De datum staat niet op de kalender opdat het kruis aanbeden zou worden, maar om ons Christus te herinneren, degene die de schuld van de zondaar heeft betaald, die in gebreke was gebleven voor God.

Paulus behandelt dit thema in zijn brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 2, vers 13, 14: “Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem”. Hier vertelt de wet van God ons dat we een grote schuld hebben bij de Heer. En het woord dat in Gods Woord gebruikt wordt als synoniem van schuld, is zonde. Het ons realiseren van deze schuld moet echt onze slaap wegnemen, om een heel eenvoudige reden: we kunnen het niet betalen; en de straf voor niet-betaling is de eeuwige scheiding van God (hel).

Maar de tekst die spreekt over schuld spreekt ook over hoe je er van af kunt komen. Het is een zeer waardevolle informatie. En dit is de oplossing geboden door de Heer, zoals geschreven staat:

“toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold (door ons berouw), door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen”.

Met vreugde en dankbaarheid aan onze God, gaan we door met het refrein, samen met de dichter:

“ ’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,

tot de Heer komt en met Hem het loon. 

Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis

dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon”. Amen.

            Pastor Libório

Met het oog op de kerk

En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet; want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad". Hand 18.9,10

Met deze woorden begroeten wij de deelnemers aan de diensten deze zondag en degenen die ons zullen vergezellen via "live dienst". We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pr. Ilmo Riewe, van Arapoti. Hij is hier vanwege de Synodale kanselruil. De tekst voor de preek is Hand 18.1-18. We bedanken pr. Ilmo voor de boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk voor de kerk en zijn gezin. We bedanken het Mannenkoor voor hun deelname. Moge God jullie waardevolle werk blijven zegenen.

Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Raul Sietsma. Thema voor deze dienst is: “Het verbond tussen God en ons”. Op dezelfde tijd is er portugese Bijbelstudie, geleid door pastor Oscar Leiria, kandidaat voor jeugdpredikant. Laten we hem beter leren kennen.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Zij die bezig zijn met een behandeling: Marcos de Geus, Michael de Geus, Ângela Betenheuser, Augusto Dechandt en Thiago de Geus.

- Zij die herstellend zijn: Ormindo de Carvalho, Reinder Kuipers en Netty van Westering.

- Beatriz Borg Broch (8 jaar), dochter van zr. Simone en Fabio, en kleindochter van Jannie Borg. Ze ligt in het ziekenhuis vanwege meningitis.

- Het beroepen van een dominee om op de Evangelische School en in onze kerk te werken met de jeugd.

Dat de goede God ons zegene.

 

Doop

Op 23 september, in de morgendienst, zal de heilige doop bediend worden aan FELIPE VAN DER VINNE, zoon van Ana Cristina en Robert van de Vinne. Dat de goede God dit gezin blijve zegenen.

 

Gaven voor de Zending

Tijdens deze Maand van de Zending willen we onze gaven geven voor dit werk. Op 23/09 zal er een speciale collecte zijn voor de Synodale Zending en er zijn ook enveloppen op de tafel bij de ingang van de kerk voor wie zijn/haar bijdrage daarmee wil geven. Van harte aanbevolen!

 

Gebrek aan elektrische stroom.

We willen u graag laten weten dat COPEL bezig is met het onderhoud van het elektriciteitsnet aan de Avenida dos Pioneiros (kerkstraat). Dit gebeurt meestal op zondag. Dit werk was de reden dat op sommige zondagen de ochtenddienst niet werd uitgezonden.

 

Uitnodiging

We nodigen de IER-leden uit voor de lezing van Dr. Alexandre Acunã, endocrinoloog en metabologist. Het zal zich richten op het onderwerp Gewichtsverlies en Kwaliteit van Leven. Er zal een tijd zijn voor vragen en gezonde koffie voor alle deelnemers.

Inschrijving: R$ 79,90.

Datum: 21/09/18.

Tijd: 18 às 20h.

Plaats: Elim (anex IER Carambeí Colônia)

Meer informatie 42 98816 8991.

Allen van harte welkom!

 

Bijbellezingen

16/09 M Minnie Boer           

16/09 N Tobias Katsman

23/09 M Murilo Stanke                     

23/09 N Elizabeth Ramos

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

 

Oppas

16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana

23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

 

Bloemen in de kerk

16/09   Corrie de Geus          

23/09   Klasina Slob              

30/09   Helena Kuipers

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor

3de (San Martin) – Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) – Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           16/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –  Pr. Oscar Leiria

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz   

                        Collecte: Kerk

Maandag        17/09

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          18/09

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       19/09

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     20/09

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           23/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Zending

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.