Boletim de 09 de Setembro de 2018
Meeleven_2018_09_09 nº 1633

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1633

09 / 09 / 2018  

Nederlands

 

Woorden met ballast

Tijdens de verkiezingscampagne worden de  intenties van de kandidaten voor de politieke ambten gehoord. Hoeveel compromis is er met het gesproken woord?

Het schooljaar 2018 loopt ten einde, groepen sluiten cursussen af in ontroerende ceremonies, opgewonden speeches, met eden van de afgestudeerden. Hoeveel compromis is er met het woord dat onder eed wordt gegeven?

Goed georganiseerde huwelijksceremonies, alles mooi, veel liefde. Goede wensen in proza en lied. Hoeveel is er echt in dit liefdeslied?

Niets tegen beloften, eden, wensen. Gewoon een oproep tot nadenken over hoeveel ballast er is in onze woorden. Als goed luisteren een levenslange oefening is, is praten met verantwoordelijkheid ook een oefening.

Een korte zoektocht op internet, en we hebben verschillende uitspraken over het gebruiken van woorden. Waarom zal dat zo zijn? Hoeveel problemen op het werk, in het gezin en in de kerk komen voort uit zorgeloze woorden?

Bladerend door de Schriften: profeten, koningen, apostelen, de Heer Jezus zelf, allen vestigen onze aandacht op de woorden die we uitspreken. Waarom? Ten eerste omdat zorgvuldige woorden veel kwalen vermijden. Ten tweede omdat we altijd kunnen verbeteren als er goede wil is.

Pas op voor HOE we praten. Soms zijn woorden juist, maar op de verkeerde manier uitgesproken, doorspekt van ironie of woede!

Maar let ook op WAT we zeggen. Niet alleen dat wat overduidelijk slecht is, zoals leugens, beledigingen, laster. Maar ook met de zogenaamd goede woorden, liefdevol, toegewijd; maar die uiteindelijk hol, leeg, totaal zonder ballast aan de rand van de waarheid zijn, bedrieglijk als een ongedekte cheque.

Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haastte zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinigen zijn... dwaas gepraat komt door veel woorden”. (Pred. 5:1-2)

Als predikant zijn we het er allemaal over eens dat ik de plicht heb om te zorgen voor de woorden die ik spreek, in hun vorm en inhoud. Maar niet alleen als voorganger! En als vader? Als zoon? Als echtgenoot? Als burger?

Aan het einde, met hoop en toewijding, een gebed tot de God van mijn leven: “Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn Verlosser!” (Psalm 19:15).                 Pastor William

 

Met het oog op de kerk

“Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde ". Hand 1:8

Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn hartelijk welkom!

Voorganger in de morgendienst is Evangelist William Bieniek, die momenteel op het evangelisatieproject Campo Magro, PR werkt. De tekst voor de preek is 2 Samuel 9. Evangelist William is hier met leden en genodigden die deelnemen aan de activiteiten van dit project. Zij zijn bij ons vanwege de Synodale Maand van de Zending. We bedanken Ev. William voor de boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk en gezin.

Voorganger in de avonddienst is pr. Libório. De tekst voor de preek is Jes 35.4-7ª.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Netty van Westering, herstellend van de breuk van twee rugwervels;

- Augusto Dechandt, die een nieuwe behandeling begint;

- Ormindo de Carvalho (vader van evangelist Ezequiel). Herstellend van een val waardoor hij twee ribben brak. - Marcos en Michael de Geus,  die in behandeling zijn tegen kanker;

- Beatriz Borg Broch (8 jaar), dochter van zr. Simone en Fabio, en kleindochter van Jannie Borg. Ze ligt in het ziekenhuis voor een behandeling tegen meningitis.

- het beroep van nog een predikant om te werken op de Evangelische School en in onze kerk, met de jeugd.

Dat de goede God ons zegene.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat ANDERSON MAYER NAHORNE en SILVIA RIBEIRO de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 15 september, om 16u, bij Chácara Ágape.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

Mannenkoor

Het Mannenkoor zal in de morgendienst van 16 september bij ons zijn. Bij voorbaat bedanken we de groep en wensen hen Gods.

 

Gaven voor de Zending

Tijdens deze Maand van de Zending willen we onze gaven geven voor dit werk. Op 23/09 zal er een speciale collecte zijn voor de Synodale Zending en er zijn ook enveloppen op de tafel bij de ingang van de kerk voor wie zijn/haar bijdrage daarmee wil geven. Van harte aanbevolen!

 

Bijbellezingen

09/09 M Maike Dijkstra          

09/09 N Ellen Dijkinga

16/09 M Minnie Boer           

16/09 N Tobias Katsman

23/09 M Murilo Stanke                     

23/09 N Elizabeth Ramos

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

 

Oppas

09/09 Rogéria, Sheila, Heloísa, Tafny

16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana

23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

 

Bloemen in de kerk

09/09   Margaretha Borger    

16/09   Corrie de Geus          

23/09   Klasina Slob              

30/09   Helena Kuipers

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) – Paulo Los

4de (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –  Maurício Greidanus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.30u. Maandag open van 8 tot 11u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           09/09

10 u                 Port. Dienst – Ev. William Bieniek

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          11/09

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       12/09

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     13/09

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         15/08

16 u                 Huwelijksdienst

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

Zondag           16/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Oscar Leiria

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.