Boletim de 02 de Setembro de 2018
Meeleven_2018_09_02 nº 1632

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1632

02 / 09 / 2018  

Nederlands

 

Zendingsmaand september

Handelingen 28:30 “Paulus bleef twee jaar in het huis wonen dat hij zelf had gehuurd. Hij ontving alle mensen die naar hem toe kwamen. 31 Hij vertelde iedereen over het Koninkrijk van God en gaf les over de Heer Jezus Christus. Hij deed dat vol geloof en zonder vrees en zonder dat iemand hem tegenwerkte.”

Deze maand, september, is zendingsmaand. Zending is onlosmakelijk verbonden met de kerk van Jezus Christus op aarde. Deze opdracht om zending te doen, gaf Christus bij zijn heengaan naar de Vader. Het wordt wel De grote Opdracht genoemd. Zoals er Het grote Gebod is: Heb lief - Gebod nummer 1; zo is er ook De grote Opdracht. De belangrijkste opdracht: Ga en vertel het Evangelie door!

In de Bijbel is het met name het boek Handelingen, dat ons vertelt over de uitwerking van deze Opdracht. De apostelen, die tot Pinksteren bij elkaar bleven in Jeruzalem, hebben zich daarna verspreid over de wereld, volgens de aanwijzingen van de Heilige Geest. In Galaten 2:7-9 horen we daar iets over. Paulus schrijft daar: 

“Ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen om het goede nieuws aan de niet-Joodse volken te brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. [8] 9 Jakobus, Petrus en Johannes … drukten mij en Barnabas de hand. En we spraken af, dat wíj naar de niet-Joodse volken zouden gaan, en zíj naar de Joden.”

Ook later, in de reisverslagen van zendeling Paulus, horen we hoe de Heilige Geest hem de weg wijst. Lees maar eens Handelingen 16:6-10. Dan besef je dat God de gang van het Evangelie door de wereld stuurt. Zelfs wij, hier in het westen, danken ons geloof aan deze leiding van God!

Dat blijft het hele leven van Paulus zo gaan. God bepaalt zijn weg. Denk maar aan het einde van zijn leven als zendeling. Paulus mag niet met pensioen. God laat hem gevangen zetten, en daar, in de grote wereldstad Rome, gebruikt God hem, om, tot zijn sterven, het Goede Nieuws door te geven!

 Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder een goede zondag en een uitstekende Maand van de Zending. Vandaag zijn we blij om pastor William da Cruz met zijn echtgenote, zuster Frederica in ons midden te ontvangen, samen met de kerk van San Martin, om samen onze enige God en Redder te dienen en eren. Allen van harte welkom, kerk van San Martin! Dat we ons samen mogen verheugen in de zegeningen die God ons geeft, dag aan dag.

Volgende week zondag mogen we opnieuw een vertegenwoordiger van een zendingsproject in ons midden ontvangen, pastor William Bieniek van Campo Magro (Curitiba).

We willen benadrukken, dat er vanavond een Bijbelstudie in het portugees is, die geleid wordt door pastor Francisco Higino, die kandidaat in ons midden is (als jongerenpastor). Neemt allen de gelegenheid te baat om nog een keer de boodschap te horen! De kerkdienst, vanavond, hier, zal in het nederlands zijn. Deze week zijn er veel activiteiten, zoals aangegeven in de Agenda van dit Meeleven. Dat God de kerk, en iedereen zegene.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Netty van Westering, die een ongeluk met de auto had, en twee rugwervels heeft gebroken. Ze zal gedurende drie maanden een corset moeten gebruiken en rust moeten houden. Geve God onze zuster herstel, en troost en hulp in alles, evenzo ook aan Egbert;

- Augusto Dechandt, die een nieuw traject van behandeling ingaat;

- Ormindo de Carvalho (vader van evangelist Ezequiel). Hij is gevallen en heeft daardoor gebroken ribben. We zijn God dankbaar dat hij herstellende is;

- Marcos en Michael de Geus,  die in behandeling zijn om de kanker te weerstaan. Dat God kracht geeft om vol te houden, en dat Hij de behandelingen zegene. We bidden God, of Hij alle zieken in ons midden nabij wil zijn;

- het beroep op pastores voor: Castrolanda, Ponta Grossa en een jongerenpastor voor Carambeí;

Dat onze goede God allen bescherme in deze nieuwe voorjaarsweek!

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat ANDERSON MAYER NAHORNE en SILVIA RIBEIRO de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 15 september, om 16u, bij Chácara Ágape.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

Opgave van nieuwe ambtsdragers

Deze zondag, 02/09, is het de laatste gelegenheid om namen op te geven van mensen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderlingen en diaken om de volgende broeders en zuster te op te volgen: Leo Aardoom, Ediméia Buist, Geraldo Slob, Pleun Voorsluys en Kees Kuipers.

Opgelet: het mogen geen broers, zussen, ouders, kinderen of echtgenoten zijn van hen die al in de kerkenraad zitten. Ook zij die afgelopen jaar afgetreden zijn mogen niet opgegeven worden. Dat zijn: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms en Janus Katsman.

 

Beroepingscommissie

De Commissie deelt mee dat deze zondag pastor Francisco Higino de Bijbelstudie zal leiden om 19u30. Bij deze bedanken we de pastor, zijn vrouw Silmara en kinderen Natã (10 jaar) en Rebeca (7 jaar) voor de gelegenheid hen weer te zien. Pastor Francisco werkt op het ogenblik als jongerenpastor op Instituto Cristão, Castro, en is kandidaat voor da vacature van jongerenpastor van de kerk en de Evangelische School.

Het is heel belangrijk dat de gezinnen, in het bijzonder de jongeren, deelnemen aan de studie en hun opinie doorgeven aan de ouders en leiders van de kerk.

 

Hartelijk dank aan allen

Een mooie zonnige dag, veel activiteiten, veel inkopen en verkopen, atracties en lekker eten. We zijn in de eerste plaats dankbaar aan God voor deze zegeningen. We willen het succes ook danken aan allen die ons gesteund hebben, bijgedragen, deelgenomen, gewerkt... samen hebben jullie allemaal het laten gebeuren.

Namens de commissie, Hartelijk Dank! en... veel animo voor de volgende editie.

                                                                                                                      Comissie Yard Sale

 

Bijbellezingen

02/09 M Anderson Nahorne  

02/09 N Roselin de Best

09/09 M Maike Dijkstra          

09/09 N Ellen Dijkinga

16/09 M Minnie Boer           

16/09 N Tobias Katsman

23/09 M Murilo Stanke                     

23/09 N Elizabeth Ramos

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

 

Oppas

02/09 Renata B., Sara, Janine, Julia

09/09 Rogéria, Sheila, Heloísa, Tafny

16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana

23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

 

Bloemen in de kerk

02/09  Ineke Buist     

09/09   Margaretha Borger    

16/09   Corrie de Geus          

23/09   Klasina Slob              

30/09   Helena Kuipers

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) – Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus

5de (Ontvangst) –  Willemiena de Geus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           02/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        03/09

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          04/09

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       05/09

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Jongeren – Sheila Bosch

Donderdag     06/09

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         08/09

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           09/09

10 u                 Port. Dienst – William Bieniek

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul 

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann 

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.