Boletim de 26 de Agosto de 2018
Meeleven_2018_08_26 nº 1631

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1631

26 / 08 / 2018  

Nederlands

 

Geloof het als je wilt...

De moderne wereld verrast ons met de vooruitgang van de technologie. Onder hen, denk ik, dat het meest aanwezig in ons dagelijks leven de communicatiemiddelen en de media zijn. Hiermee hebben we toegang tot allerlei soorten informatie. Pluspunt is dat het kennis en informatie oplevert. De negatieve kant zit in de ongepaste en/of dubieuze inhoud die onze huizen binnenkomt. En wat ook zorgen baart, is dat dit voordeel van de technologische vooruitgang ook veel problemen oplevert voor het geestelijke leven. Want in het licht van zoveel verschillende leringen raken mensen in de war.

De apostel Paulus leefde ook in een tijd van 'veel vooruitgang'. Zijn tijd werd gekenmerkt door de verschillende filosofieën onderwezen door 'meesters' die hun leringen midden in de maatschappij verspreidden. Hiermee geconfronteerd was het christendom gewoon nog een lering onder vele anderen.

Wat te doen? Zwijgen? Nee! Geconfronteerd met de verschillende leringen, begon Paulus zijn geloof te verspreiden onder getrouwe mensen zoals Timotheüs. Door de leiders en het hele christendom bleef de waarheid intact. Paulus schreef: “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem” (1Tim 1.15)

De ware leer! Dat is wat we nodig hebben. Geloven dat we een Verlosser nodig hebben omdat we zondaars zijn. In waarheid geloven dat Jezus de enige Verlosser is. Vertrouwen en de waarheid leren die in de Heilige Schrift staat.

De ware leer moet openbaar worden gemaakt, want in deze kwestie mag er geen verwarring zijn. Jezus is de Zoon van God en zijn opstanding bewees zijn macht over de dood. Vandaag wordt de verlossing door genade aangeboden.

We mogen ons geloof niet laten verzwakken door te denken dat "het belangrijkste is om een God te hebben", of "iedereen kan geloven in wat hij wil", of de uitdrukking "geloof het als je wilt ...". Terwijl mensen verdwalen in zoveel filosofieën, blijft Jezus de enige weg, de waarheid en het leven. Op Hem mogen we vertrouwen. Geloof het!!!                           pastor Libório

 

Met het oog op de kerk

De HERE is mijn sterkte en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Psalm 118.14

Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn hartelijk welkom!

Voorganger in de morgendienst is pastor Oscar Leiria. De tekst voor de preek is Hand. 2:37-47. Pr. Oscar is uitgenodigd als kandidaat voor jongerenpastor van onze kerk. We bedanken pr. Oscar voor zijn boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk en gezin.

De avonddienst is in de IER NOVA HOLANDA om 19:30u. Het is nog een gelegenheid om onze broeders en zusters te ontmoeten, en met hen de verjaardag van hun kerk te vieren - 41 jaar. Voorganger is pr. Libório. De tekst voor de preek is Joh 14.1-6, met het thema: “Makelaar in onroerend goed”.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan ouderling João Dykstra (Chanco), herstellend van een operatie aan zijn rug.

 

Opgave van nieuwe ambtsdragers

Deze zondag, 28/08, beginnen we met het proces van namen op te geven van mensen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderlingen en diakenen om de volgende broeders en zuster te vervangen: Leo Aardoom, Ediméia Buist, Geraldo Slob, Pleun Voorsluys en Kees Kuipers.

Opgelet: het mogen geen broers, zussen, ouders, kinderen of echtgenoten zijn van hen die al in de kerkenraad zitten. Ook zij die afgelopen jaar afgetreden zijn mogen niet opgegeven worden. Dat zijn: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms en Janus Katsman.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 31/08, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in september. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Cornelis Kuipers o Mauro Kuipers.

 

Beroepingscommissie

Deze zondag stelt de beroepingscommissie pastor Oscar Leiria, echtgenote Simone en kinderen Davi (17), Rebeca (11) en Samuel (8) aan de kerk voor. Momenteel werkt pr. Oscar als hulppredikant bij de 1ste IPB in Ponta Grossa, in het bijzonder met jonge echtparen en bezoeken.

Hij is door de beroepingscommissie uitgenodigd om voor te gaan in de dienst zodat de gemeente hem kan leren kennen voor een eventueel beroep. Onze commissie zoekt een predikant om te werken op de Evangelische School en voor de kerk, vooral met de adolescenten en jongeren. We sporen de gezinnen aan om deel te nemen aan de diensten en studies om elkaar te leren kennen.

 

Uinodiging – Bijeenkomst van mannen

Thema: Empreendedorismo Social

Datum: 30 augustus

Tijd: Aankomst 19u; Opening 19.30u

Plaats: Moinho Castrolanda

Spreker: Fábio Silva – ONG Novo Jeito – Recife

Vrij toegang

Verander je agenda om de wereld te veranderen!

 

Uitnodiging 2

Op 29 augustus om 19 uur ontvangt Koffiehuis Parque Histórico de Carambeí de Nederlandse antropoloog Renata Stapelbroek, die sinds 2016 onderzoek doet naar de Nederlandse immigratie in Brazilië.

Bij deze gelegenheid zal het Park mensen ontvangen die geïnteresseerd zijn in de studies van de antropoloog die zullen rapporteren over het onderzoek dat haar proefschrift zal baseren, en wiens focus ligt op de studies over de Nederlandse koloniën in Brazilië. De toegang is gratis.

 

Verjaardagen in september

04-09-1952     Netty van Westering

08-09-1953     Joanita Aardoom

12-09-1947     Tereza de Carvalho (SM)

15-09-1932          Tony Sijpkes

15-09-1939     Ivan Cristóforo (PG)

15-09-1942     Neuza Ramos

17-09-1940     Elizabeth Boot

19-09-1937     Emmy Jacobi

20-09-1952     Cornelio Dykstra

20-09-1952     João Dykstra

25-09-1934     Foppe Dijkstra

26-09-1925          Willem de Geus

30-09-1945     Rosa de Rooy

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

26/08 M Joemar Schelesky   

26/08 N Bauke Dijkstra

02/09 M Anderson Nahorne             

02/09 N Roselin de Best

09/09 M Maike Dijkstra        

09/09 N Ellen Dijkinga

16/09 M Minnie Boer            

16/09 N Tobias Katsman

23/09 M Murilo Stanke                     

23/09 N Elizabeth Ramos

30/09 M Henrique Harms      

30/09 N Marianne Dijkstra

 

Oppas

26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy

02/09 Renata B., Sara, Janine, Julia

09/09 Rogéria, Sheila, Heloísa, Tafny

16/09 Rosângela, Stefanie, Fabiane, Mariana

23/09 Rosemary, Camila, Alessandra, Nicole

30/09 Silvana, Nathalia, Vitoria, Nadja

 

Bloemen in de kerk

26/08  Trijntje van der Vinne

02/09  Ineke Buist

09/09   Margaretha Borger    

16/09   Corrie de Geus

23/09   Klasina Slob              

30/09   Helena Kuipers

 

Diensten van ouderlingen

 1ste (kerk) – Paulo Los

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi

3de (San Martin) – Maurício Greidanus

4de (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus

5de (Ontvangst) –  João Dykstra

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           26/08

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Oscar Leiria

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst samen en in de IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          28/08

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       29/08

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     30/08

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

19.30 u            Bijeenkomst mannen - Castrolanda

Vrijdag            31/08

08 u                 Agenda kerkenraad

Zaterdag         01/09

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           02/09

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.