Boletim de 19 de Agosto de 2018
Meeleven_2018_08_19 nº 1630

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1630

19 / 08 / 2018  

Nederlands

 

Wie oren heeft om te horen, luister!

Vaak horen we zeggen over een klein kind: “Ze is aan het leren praten!” Het is het goede begin van iets dat misschien het leven lang doorgaat.

Maar, heb je al eens gedacht aan de uitspraak: “Ik ben aan het leren luisteren”?

Zeker, veel zeldzamer dan de eerste, maar net zo belangrijk als leren spreken is leren luisteren. Goed luisteren is niet alleen een daad van goede opvoeding, luisteren in stilte; het is meer een nederige daad wanneer we bereid zijn te overwegen en na te denken over wat we horen.

De technologie biedt ons een enorme hoeveelheid informatie, die we niet kunnen classificeren, selecteren en veel minder zorgvuldig analyseren. Als gevolg hiervan lezen en horen we veel, en we geven die informatie zelfs door zonder met de inhoud ervan te zijn gegroeid.

Maar van hoeveel van wat we ontvangen, luisteren we echt aandachtig en leren we iets? Problemen met de technologie? Nee, niet noodzakelijk; maar ons gedrag ten aanzien van informatie kan worden verbeterd.

Bij het voorbereiden van Timotheüs voor zijn dienst, geeft de apostel Paulus hem instructies over mensen die tevreden waren met het ontvangen van veel woorden, maar niet bereid om te groeien: “... die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen”. (2 Tm 3:7).

Lang voordat er internet was, was het al duidelijk dat onwetendheid niet alleen door gebrek aan informatie gebeurde. In de elfde eeuw riep een Spaans-Joodse geleerde, genaamd Salomo ibn Gabirol, uit: "Om wijsheid te verwerven, ten eerste, ZWIJGEN; ten tweede, HOREN; ten derde NADENKEN over wat je hoorde; ten vierde, nadenken in PRAKTIJK brengen; ten vijfde, anderen ONDERWIJZEN”.

Om beter te spreken, zijn er taal- en spraakcursussen; om beter te luisteren is ook besluitvorming en toewijding nodig.

"Moed", zei Winston Churcill, "is wat ons in staat stelt om te staan en te spreken; moed is ook wat ons ertoe brengt om te zitten en te luisteren”. Goed luisteren is soms een grotere uitdaging dan goed praten.

Moed en nederigheid om goed te luisteren, zeker een noodzakelijke en winstgevende oefening voor ons allemaal, ouders, kinderen, leraren, studenten, voorgangers en gemeenteleden.

Zo verkondigt de wijze: “Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op den HERE vertrouwt”. (Spr 16:20)   Pastor William

 

Met het oog op de kerk

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Mat 6.33

Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn hartelijk welkom!

Voorganger in de morgendienst is pastor Francisco Higino. De tekst voor de preek is Lucas 9.51-62. Pr. Francisco is uitgenodigd als kandidaat voor jongerenpastor van onze kerk. We bedanken pr. Francisco voor zijn boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk en gezin.

Op dezelfde tijd gaat pastor Raul voor in de IER van Vila Vilela, Ponta Grossa.

Voorganger in de Nederlandse avonddienst is pr. Raul Sietsma. Terzelfdertijd is er Portugese Bijbelstudie in Elim, geleid door pr. William Nasar da Cruz, van het project San Martin. Pastor Libório gaat voor in San Martin.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Reinder Kuipers, herstellend van een operatie van een heupprothese.

- Reny Jacobi, herstellend van een “angioplastia”.

- Michael en Marcos de Geus, onder behandeling.

 

Beroepingscommissie

Pastor Francisco werkt op het ogenblik als jongerenpastor op Instituto Cristão, Castro. Hij is dooe de beroepingscommissie uitgenodigd om voor te gaan in de dienst zodat de gemeente hem kan leren kennen voor een eventueel beroep. Onze commissie zoekt een predikant om te werken op de Evangelische School en voor de kerk, vooral met de adolescenten en jongeren. We sporen de gezinnen aan om deel te nemen aan de diensten en studies om elkaar te leren kennen.

 

Gebedsbijeenkomst

Donderdag, 23/08, om 19u, in Elim, is er speciale gebedsbijeenkomst voor de zending, vooral gericht op de reis van Ankie van der Meer en Tereza Borg naar Angola. Allen van harte welkom!

 

Opgave van nieuwe ambtsdragers

A.s. zondag, 28/08, beginnen we met het proces van namen op te geven van mensen die geschikt worden geacht voor het ambt van ouderlingen en diakenen om de volgende broeders en zuster te vervangen: Leo Aardoom, Ediméia Buist, Geraldo Slob, Pleun Voorsluys en Kees Kuipers.

Opgelet: het mogen geen broers, zussen, ouders, kinderen of echtgenoten zijn van hen die al in de kerkenraad zitten. Ook zij die afgelopen jaar afgetreden zijn mogen niet opgegeven worden. Dat zijn: Wilfred de Boer, Margaret Dijkinga, Fritz Nolte, Rosana Harms en Janus Katsman.

 

Studiebeurzen van de AERIC voor het Instituto Cristão

De Associação das Escolas Reunidas do Instituto Cristão (AERIC) heeft een afspraak met de School Instituto Cristão waarbij de IERB kandidaten voor beurzen op kunnen geven. De hoeveelheid beurzen is beperkt en er zal gekeken worden naar de reële noodzaak van een beurs, toch willen we als kerkenraad hen die geïnteresserd zijn oproepen om contact op te nemen met Pleun Voorsluys of Roselin de Best.

 

Bijbellezingen

19/08 M Netty van Westering

19/08 N Tineke Voorsluys

26/08 M Joemar Schelesky   

26/08 N Bauke Dijkstra

 

Oppas

19/08 Franscielly, Carina, Nadinny, Noeli

26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy

 

Bloemen in de kerk

19/08  Regina de Jong          

26/08  Trijntje van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) – João Dykstra

5de (Ontvangst) –  Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           19/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Francisco Higino

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –  Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório Kissmann  

                        Collecte: Lar Aurora

Maandag        20/08

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          21/08

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       22/08

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     23/08

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         25/08

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           26/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Oscar Leiria

19.30 u            Port. Dienst samen met IER Nova Holanda – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.