Boletim de 05 de Agosto de 2018
Meeleven_2018_08_05 nº 1628

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1628

05 / 08 / 2018  

Nederlands

 

De loopband

Deze zin maakt deel uit van een reeks raadgevingen van de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, christenen van de Griekse stad Thessalonika, in hoofdstuk 5, vers 21. Het was Paulus zelf die in die stad aan het werk ging en een grote genegenheid voelde voor die groep. Hun leven was niet gemakkelijk omdat weerstand tegen het christelijk geloof erg sterk was. Paulus schrijft deze eerste brief om hun geloof te versterken tegenover druk en verleiding. En aan het eind geeft hij praktisch advies over hoe te leven als christenen in een niet-christelijke samenleving, zoals: wees altijd blij, stoor Gods werk niet, wees dankbaar in gebeden, onderzoek alles en blijf bij wat goed is.

Dit laatste advies, het onderwerp van onze meditatie, is vergelijkbaar met de loopband waarop fruit zoals appels en sinaasappels rollen om te selecteren. Sommige zijn erg goed, andere moeten helaas worden verwijderd omdat ze kleiner zijn, een slecte plek hebben en zelfs de goeden kunnen compromitteren. Een medewerker die de criteria van fruitselectie heel goed kent, kijkt naar de loopband.

Zo is het christelijke leven. We kunnen en hoeven niet geïsoleerd te leven of verwijderd van alles. God moedigt ons aan om het geloof in de Heiland Jezus te leven waar we ook zijn: in het gezin, op het werk, in relaties met buren, in druk verkeer, in de politiek, op het plein of in het stadion. In elke situatie en plaats zullen we veel dingen ontvangen: verschillende ideeën, niet-overeenkomende gevoelens, verleidingen en kwellingen. Net als in de fruitmat zullen we allerlei soorten dingen ontvangen.

              Jezus wil ons vergezellen in de moeilijke taak om beslissingen te nemen. Hij biedt ons zijn Raad en het Woord aan. Ben je op de loopband van het leven van plan om weg te nemen wat niet 'gezond' is? "Toetst alles en behoudt het goede." 1 Thes 5.21                              Pastor Libório

 

Met het oog op de kerk

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Mat 6.33

Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn hartelijk welkom!

Voorganger in de morgendienst met Heilig Avondmaal is pastor Raul Sietsma. De Nederlandse dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora zal op 12/08 gehouden worden.

De avonddienst is in het Nederlands en voorganger is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd is er Portugese Bijbelstudie, geleid door pr. Libório Kissmann.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan hen die onder behandeling zijn en aan Igor de Almeida, herstellend van een ongeluk.

 

Het Heilig Avondmaal

Heidelbergse Catechismus - Vraag en antwoord 75

Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt?

Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van dezen drinkbeker te drinken bevolen heeft, en daarbij ook beloofd heeft; eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie, dat het brood des Heeren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt; en ten andere, dat Hijzelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en den drinkbeker des Heeren uit des dienaars hand ontvang en met den mond geniet.

 

Beroep van nog een dominee

Volgens het besluit van de ALV/2017, waarin het beroepen van nog een dominee goedgekeurd is, om te werken met onze jeugd en met de Evangelische School, heeft de kerkenraad een beroepingscommissie gevormd: Antje Jacobi, Audrey Fokkens Gomes, Caio Verschoor, Geraldo Slob en Mauro Kuipers. Als iemand een suggestie heeft van namen van een voorganger om de vacature te vullen, neem dan contact op met een van de bovenstaande leden. Moge God het werk van de Commissie, school en kerk verlichten en zegenen.

 

Yard Sale 2018

Heb je 11 augustus al geboekt om een goede daad te doen? Hoe zit het met het kopen van iets interessants en goedkoops? Of een lekker kop koffie? Je kunt ook sporten door deel te nemen aan een wedstrijd of solidariteitswandeling. We rekenen op je aanwezigheid op de 11de Yard Sale, in het Pavilhão Frísia - verbonden aan Parque Histórico de Carambeí.

Hieronder het schema - editie 2018

08:30 - 10:00 – Solidariteitswedstrijd

09:30 - 15:00 - Verkoop

11:15 - 13:30 - Culturele programmering (talloze attracties)

14.30 - 17.30 uur - Interactief museum

16.00 - 17.30 uur - Solidariteitswandeling

17:30 - 20:00 - Happy Hour in de Casa da Memória

Alle verzamelde bedragen van de inschrijvingen voor de solidaire wedstrijd en wandeling worden gedoneerd aan Casa Padre Theodorus. Zo GEEF JE ENERGIE AAN EEN GOED DOEL!

 

Bijbellezingen

05/08 M Elizabeth Ramos     

05/08 N Henrique Harms

12/08 M Marianne Dijkstra  

12/08 N Paula Zijlstra

19/08 M Netty van Westering

19/08 N Tineke Voorsluys

26/08 M Joemar Schelesky   

26/08 N Bauke Dijkstra

 

Oppas

05/08 Caroline V., Suzanne, Miriam, Sabrine

12/08 Elizabeth, Nathalia, Minnie, Karine, Nadja

19/08 Franscielly, Carina, Nadinny, Noeli

26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy

 

Bloemen in de kerk

05/08   Hielkje Jacobi            

12/08  Diona Dijkstra

19/08  Regina de Jong          

26/08  Trijntje van der Vinne

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Edimeia Buist

4de (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –  Leo Aardoom

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           05/08

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

Maandag        06/08

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          07/08

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       08/08

09 u                 Catechisatie

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20.30 u            Bijbelstudie 28+

Donderdag     09/08

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         11/08

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           12/08

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.