Boletim de 22 de Julho de 2018
Meeleven_2018_07_22 nº 1626

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1626

22 / 07 / 2018  

Nederlands

 

FAKE NEWS die doden!

Bovenstaande zin was het thema van het tijdschrift VEJA (11/07). De verspreiding van deze inhoud op internet is de laatste jaren uitgebreid, maar heeft meer kracht gekregen met de grote populariteit van sociale netwerken. In Brazilië, een van de landen met de meeste gebruikers van Facebook en WhatsApp, is het niet anders. Elke dag ontstaat er een nieuw gerucht, meestal verankerd in een onderwerp dat wordt besproken of een gebeurtenis van impact. Immers, hoe heter het onderwerp, hoe sneller we toegang willen krijgen tot de publicatie en als eerste willen delen met vrienden, toch? Dit is precies hoe we in deze virtuele grappen vallen.

Helaas zit onze wereld vol met nieuwe en oude leugens. En van het nieuws dat ons bereikt zijn de meesten triest en demotiverend. Hiermee wil ik jullie niet ontmoedigen om het nieuws te lezen en te bekijken. Maar ik wil jullie aandacht vestigen op het GOEDE NIEUWS dat de Schrift ons biedt. “Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” 2 Tim 3:14-17

Fake news en slecht nieuws kunnen zelfs proberen onze hoop weg te nemen. Laten we blijven zoeken naar het GOEDE NIEUWS. Die leidt ons naar Christus, die leven is!         Pastor Libório

 

 

Met het oog op de kerk

God zei tot Mozes: "Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden ". Exodus 3:14

Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn hartelijk welkom!

Voorganger in de morgendienst is pastor Arjan Witzier. Pr. Arjan is predikant van onze kerk geweest en brengt zijn vakantie door in Brazilië, samen met zijn gezin. We verblijden ons met hun bezoek en met de gelegenheid hem te horen, we wensen hen Gods zegen in hun vakantieperiode. De tekst voor de preek is Exodus 3.14, met het thema: “God is zoals Hij zichzelf noemt”.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Zij die al eerder hier genoemd zijn, maar nog onder behandeling: Bart Jansen, wachtend op een niertransplantatie; Marcos de Geus, onder behandeling.

- Pastor Raul en echtgenote Madeline, op vakantie tot 02/08.

- De families Nascimento, de Rooy, da Silva en Zijlstra, in rouw vanwege het overlijden van Luciano Nascimento en Evanildes da Silva.

Dat God alle gezinnen zegene met zijn barmhartigheid.

 

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat LUCAS GUILHERME LOS en KAMILA KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 juli 2018, om 10u in de IER Colônia.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

Contributie voor het kerkhof

Dit jaar is de contributie voor het kerkhof R$ 100,00. We vragen aan hen die dit nog niet betaald hebben, om het te doen bij Roselin op het kantoor van de kerk.

 

"De Zondagsschool deelt mee dat, vanwege de schoolvakantie, er geen les is op 22 juli voor de groepen infantil 5 t/m 7de klas. De groepen infantil 3 en 4 hebben gewoon les".

 

Markt van meubels en voorwerpen  - Yard Sale 2018

Heb je meubels of voorwerpen die je aan de Yard Sale zou willen geven? Je gift is van harte welkom en altijd een koopgelegenheid waar naar uitgekeken wordt op deze dag.

Iedere jaar worden deze dingen praktisch allemaal verkocht en 100% van de opbrengst gaat naar de instellingen. Indien nodig kunnen we de spullen bij je huis ophalen.

We wachten op je contact (3231–1635 met Silmara - Idiom House).

 

Bijbellezingen

22/07 M Minnie Boer            

22/07 A Ellen Dijkinga

29/07 M Murilo Stanke                     

29/07 A Roselin de Best

 

Oppas

22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela

29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny

 

Bloemen in de kerk

22/07   Tatiana Verschoor     

29/07   Willemien Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Edimeia Buist 

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) – Leo Aardoom

4de (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys

5de (Ontvangst) –  Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Vakantiedata predikanten:

Pastor Raul: 20 juli tot 2 augustus.

 

Agenda

Zondag           22/07

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Arjan Witzier

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          24/07

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       25/07

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     26/07

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         28/07

10 u                 Huwelijksdienst

Zondag           29/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.