Boletim de 15 de Julho de 2018
Meeleven_2018_07_15 nº 1625

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1625

15 / 07 / 2018  

Nederlands

 

God is Eigenaar van de boomgaard, Schepper, en nog veel meer ….

Jezus gaf zijn onderwijs vaak door middel van gelijkenissen, die precies uitleggen wat Hij wil zeggen. Zo vergelijkt Hij God met de eigenaar van een boomgaard of een wijngaard, die hoopt op vruchten, in verschillende soorten. De ene keer zijn het vijgen, [zoals in Lukas 13:6], een andere keer druiven [Johannes 15:1], en nog een andere keer, door middel van apostel Paulus, zijn het olijven [Romeinen 11:17].

Het is niet alleen in het Nieuwe Testament, dat God deze vergelijking maakt. De profeet Jesaja geeft in hoofdstuk 5 het lied van de wijngaard door, een gelijkenis; en de profeet Jeremia vertelt ons in hoofdstuk 24 over de twee manden met vijgen.

In deze korte meditatie wil ik twee dingen naar voren halen uit dit bijbels onderwijs: in de eerste plaats is het van het grootste belang, om water en voedsel te ontvangen. Zonder deze twee gaat de plant dood, en zal geen vruchten voortbrengen. Zo is het ook met ons: we moeten ons voeden, dagelijks, met het Woord en de gaven van God. En we moeten drinken van het levende water, dat alleen Jezus ons geeft.

In de tweede plaats is het iets dat prachtig is, om vervolgens vruchten voort te brengen tot eer en heerlijkheid van God. Deze vreugde ‘kent alleen hij, die Jezus kent’, zo zingen we, en zo is het.

Misschien hebben we, in deze periode van vakantie, wel even tijd om de natuur te zien en te bewonderen. Geschapen door God. Door middel van die natuur geeft God ons veel lessen. Over wortels en takken, over mest en het goede moment om om te hakken; over de noodzaak van het snoeien, en veel meer. Maar steeds met deze boodschap: Ik, de Schepper en Eigenaar van de boomgaard die ‘Aarde’ heet, ben Degene die het leven daar geef en onderhoud. Laten we daarom de natuur bewonderen, en veel lessen leren, en alles wat Hij geeft eten en drinken, om ook zelf vruchten voort te brengen, tot zijn eer en heerlijkheid.

pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

We wensen allen de liefde en medeleven van God toe, de genade van Christus Jezus, en de gemeenschap met de Geest van God. Allen welkom.

Een speciaal welkom aan pastor Arjan en aan gezin Witzier, goed bekend hier in ons midden. Ze hopen hun vakantie hier door te brengen, en pastor Arjan zal volgende week (22 juli) voorgaan in de ochtenddienst. Dat jullie een uitstekende tijd in ons midden mogen hebben!

Vandaag is de voorganger in beide diensten pr. Raul. In de ochtenddienst zal de Bijbellezing zijn uit 1 Korintiërs 12:12-26. Het thema is: Een goed samengesteld gezin. ’s Avonds is de lezing uit het Oude Testament: Exodus 1, met het thema: laten we moed houden!

Geve God ons een goede rustdag, en een fijne week.

In onze gebeden, in de kerk en thuis, zullen we in het bijzonder denken aan:

- Degenen in rouw vanwege het overlijden van Betsie Los, zondag 8 juli; zus van Ruth Los Kiewiet, dochter van Albertina (Rua Tibagi);

- de moeder van Ana da Silva Zijlstra, Evanilde Domingues da Silva, schoonmoeder van Rosária, die op de ICU verblijft;

- Tarciele de Geus Oliveira, die mag herstellen na de operatie die ze onderging;

- hen die op deze plaats eerder genoemd werden, maar nog steeds in behandeling zijn;

- Kamila en Lucas, die zich op 28 juli zullen verenigen in het huwelijk;

- zij die op reis zijn in deze maand; dat zijn de pastores Libório, Arjan en Raul en hun gezinnen, naast veel gemeenteleden, onder wie Ankie van der Meer, die haar oude zendingsgebied zal bezoeken, in Angola, samen met Teresa. De reis van pr. Raul en Madeline zal gaan naar de moeder van Madeline, op het eiland Curaçao (Ned. Ant.), wat ook een condoleancebezoek zal zijn, vanwege het overlijden van de broer van Madeline, Shuerwin (65 jaar), op 9 juni j.l..

Dat onze goede God ons allen zal beschermen in deze tijd, en nieuwe krachten en beterschap aan de zieken; dat Hij ons zegent, en aan ons allen geeft wat wij nodig hebben, om in verbondenheid met Hem te leven.

 

Huwelijk

De kerkenraad deelt mee dat LUCAS GUILHERME LOS en KAMILA KAROLINE OLIVEIRA DE SOUZA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 juli 2018, om 10u in de IER Colônia.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

Contributie voor het kerkhof

Dit jaar is de contributie voor het kerkhof R$ 100,00. We vragen aan hen die dit nog niet betaald hebben, om het te doen bij Roselin op het kantoor van de kerk.

 

"De Zondagsschool deelt mee dat, vanwege de schoolvakantie, er geen les is op 22 juli voor de groepen infantil 5 t/m 7de klas. De groepen infantil 3 en 4 hebben gewoon les".

 

Markt van meubels en voorwerpen  - Yard Sale 2018

Heb je meubels of voorwerpen die je aan de Yard Sale zou willen geven? Je gift is van harte welkom en altijd een koopgelegenheid waar naar uitgekeken wordt op deze dag.

Iedere jaar worden deze dingen praktisch allemaal verkocht en 100% van de opbrengst gaat naar de instellingen. Indien nodig kunnen we de spullen bij je huis ophalen.

We wachten op je contact (3231–1635 met Silmara - Idiom House).

 

Bijbellezingen

15/07 M Maike Dijkstra                    

15/07 A Antje Jacobi

22/07 M Minnie Boer            

22/07 A Ellen Dijkinga

29/07 M Murilo Stanke                     

29/07 A Roselin de Best

 

Oppas

15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne

22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela

29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny

 

Bloemen in de kerk

15/07   Rogéria Dykstra

22/07   Tatiana Verschoor     

29/07   Willemien Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) – Pleun Voorsluys

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) –  Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Vakantiedata predikanten:

Pastor Libório: 10 tot 19 juli;

Pastor Raul: 20 juli tot 2 augustus.

 

Agenda

Zondag           15/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Jacques 

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Diaconie

Maandag        16/07

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Donderdag     19/07

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           22/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Arjan Witzier

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.