Boletim de 08 de Julho de 2018
Meeleven_2018_07_08 nº 1624

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1624

08 / 07 / 2018  

Nederlands

 

 

Fijne Vakantie!

 

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder den hemel zijn tijd”       (Pred 3:1)

 

Het eerste semester is voorbij, wat snel! Het tweede semester zal, vanwege de kalender vol vrije dagen, nog sneller gaan.

Verkiezingscampagne, de verkiezingen zelf en alle stress die gepaard gaat met deze evenementen; voor velen zal het ook de afronding zijn van een schoolperiode, een cursus, een project.

Maar juli markeert niet alleen het begin van het laatste semester, er zijn ook de vakantiedagen in juli!

En dan zijn er enkele mogelijke antwoorden op de titel van de meditatie van vandaag: "Ah! Bedankt!" of "Fijne vakantie, voor wie?" Twee geldige antwoorden, zeker. Niet iedereen heeft vakantie in juli, zelfs in de familie context. Kindervakanties kunnen voor ouders thuis meer werk betekenen.

In elk geval is het verstandig om de zegeningen van deze maand te erkennen, zowel voor studenten als voor hun familie.

Het is goed voor studenten om van deze tijd te genieten om hun hoofd te ontspannen en zich aan gezonde activiteiten te wijden. Geef zoveel mogelijk de voorkeur aan persoonlijke contacten in plaats van virtuele contacten. Blijf niet star in je kamer, turend op een klein scherm. Er is leven buiten de rechthoeken! Doe goed aan jezelf en aan degenen die niet op vakantie zijn, of aan degenen die permanent op vakantie zijn. Bezoek een vriend, breng tijd door met ouderen.

Ga je naar Miami, Patagonië, Camboriú? Niet? Wie weet naar Curitiba, São Paulo? Ook niet? Misschien naar de Alagado of naar het binnenland? Thuis? Het doel is niet belangrijker dan wat je meeneemt: Dankbaarheid aan God voor de gave van rust, de geest van vriendschap en gemeenschap met de mensen van je samenleving.

En degenen die niet op vakantie zijn, we kunnen ons een paar juli-vakanties herinneren, waar we door grootouders of ooms en tantes werden ontvangen in gezellige bijeenkomsten met neven en nichten en vrienden, op een picknick, op een reis. Veel van de goede vakantie-ervaringen in het verleden zijn vanwege de toegewijding van onze familieleden door middel van goede relaties met aandacht en genegenheid.

We danken God voor de goede herinneringen die we bewaren. Vandaag kunnen we een beetje van het goede dat we ontvingen delen, door geduld en liefde  toe te wijden aan onze kinderen, kleinkinderen, neven, enz. Familie is niet alleen een leverancier van materiële middelen, maar het centrum van karaktervormende ervaringen: persoonlijke verantwoordelijkheid, plichtsvervulling, profijt van zelfinspanning, wederzijdse verwelkoming, waardering van elke persoon.

Verstandig is om gebruik te maken van de middelen die God voor de rust van het lichaam schenkt, vernieuwing van de ziel en revitalisering van de familiebanden!

Fijne vakantie voor ons allemaal, voor hen die ervan genieten en voor degenen die ze aan anderen geven!                                 Pastor William

 

Met het oog op de kerk

We groeten de deelnemers aan de diensten deze zondag. We hopen dat het ogenblikken zullen zijn van gemeenschap en dat ze ons meeleven met de naaste versterken, laten we samen God loven met dankbaarheid en blijdschap. Gasten zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst is pastor Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Marcus 6.1-13. Pastor Raul Sietsma gaat voor in de IER Ponta Grossa.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pastor William da Cruz. Pastor Raul Sietsma gaat naar San Martin.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Guilhermina Elizabeth Los (Betsie) en Tarciele de Geus Oliveira, die herstellen van een operatie.

- Zij die al eerder vermeld zijn maar nog in behandeling: Bart Janssen, wachtend op een niertransplantatie; Marcos de Geus, in behandeling.

Dat God elk gezin zegene met zijn barmhartigheid.

 

Bijbellezingen

08/07 M Anderson Nahorne 

08/07 A Bauke Dijkstra

15/07 M Maike Dijkstra                    

15/07 A Antje Jacobi

22/07 M Minnie Boer            

22/07 A Ellen Dijkinga

29/07 M Murilo Stanke                     

29/07 A Roselin de Best

 

Oppas

08/07 Sheila, Valdirene, Janine, Heloisa

15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne

22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela

29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny

 

Bloemen in de kerk

08/07   Frederica Dykstra      

15/07   Rogéria Dykstra

22/07   Tatiana Verschoor     

29/07   Willemien Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom 

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) – Geraldo Slob

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           08/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Raul Sietsma 

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          10/07

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       11/07

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

Donderdag     12/07

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           15/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.