Boletim de 01 de Julho de 2018
Meeleven_2018_07_01 nº 1623

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1623

01 / 07 / 2018  

Nederlands

 

Het leven is gecompliceerd!

Mensen zijn intelligente wezens. Wat is er een verschil tussen dieren en mensen, ondanks de overéénkomst die er ook is tussen die twee. Maar er blijft tussen hen altijd dat wezenlijke verschil in functioneren van het geweten en ook van de intelligentie.

De biologen zeggen dat er een evolutie van de soorten in de natuur is, en tot op zekere hoogte hebben ze gelijk. Planten, dieren en mensen kunnen zich zeker ontwikkelen, maar er is een groot verschil tussen soorten planten en dieren, die zich gedurende eeuwen ontwikkelen, en de mensen, die zich in dezelfde periode ontwikkelen.

De eersten ontwikkelen zich inderdaad, maar de laatsten ontwikkelen zich en vormen cultuur, wat de eersten niet doen. De cultuur die de mensen maken, heeft verschillende aspecten. Laten we allereerst denken aan de wetenschappen, die een enorm hoog niveau bereikt hebben. Daarmee verbonden is de technische ontwikkeling, die de menselijke cultuur doortrekt. Onze wereld kun je je niet meer voorstellen zonder machines, zonder vervoersmiddelen, zonder communicatiemiddelen.

We zouden verschillende andere dingen kunnen noemen, die tonen dat het verschil tussen dieren en mensen wezenlijk is, en niet alleen gradueel. Dieren stichten geen scholen en universiteiten, en gaan dat ook niet doen. Maar de mens wordt steeds vindingrijker door middel van de cultuur die hij ontwikkelt. Hij reist zelfs naar de maan; hij vliegt door de lucht; hij duikt naar de diepte van de zee; hij vindt apparaten uit, die helpen bij het genezen van ziekten. Het is niet te geloven, dat de mens erin slaagt om dit allemaal te doen! Psalm 8 zegt: ´bijna goddelijk hebt U hem gemaakt´!.

Dit alles zou zeer kunnen helpen om het leven te vereenvoudigen, en te vergemakkelijken. In plaats van te lopen, gedurende een hele dag, kan ik mijn bestemming binnen een uur bereiken. In plaats van te sterven aan een ziekte, geeft men mij een geneesmiddel, want er zijn antibiotica ontdekt. In plaats van in een lange rij te wachten om geholpen te worden, kan ik de dingen direct regelen per internet. Wat een gemak! Wat een zegen! Wat zou het eenvoudig kunnen zijn, om zo te leven, als we dit allemaal gebruikten, met veel minder zorgen dan vroeger?

Maar, de werkelijkheid lijkt heel anders. Hoe meer we krijgen, hoe meer we willen. En elke keer sneller. Hoe meer we ontdekken, hoe meer verlangen we krijgen om nog meer te ontdekken. Hoe meer we klaarspelen, hoe meer er nog mist. Hoe eenvoudiger het leven zou moeten worden, hoe meer ingewikkeld het leven schijnt te zijn ….

Als we geen richting zouden hebben, om ons te leiden door de complexiteit van het moderne leven. Als we niet Iemand zouden hebben, die ons de weg wijst, elke dag weer. Gelukkig, we hebben Hem!

Hoe meer deze wereld zich ontwikkelt, zoveel te meer hebben wij God nodig, de Geest van God, Jezus. Want het leven is gecompliceerd!

pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

We wensen allen de liefde van God, de genade van Christus, en de gemeenschap met de Heilige Geest toe.

Vandaag is de voorganger in de ochtenddienst pr. Libório. De Bijbellezing zal zijn uit de Klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 3.22-33. In de Lar Aurora zal er een ochtenddienst gehouden worden in het Nederlands, over het leven van koning Hizkia (2 Kon. 20). Voorganger in de Lar is pr. Raul.

´s Avonds zal de dienst in de kerk in het Nederlands zijn, met pr. Raul, over de Rechabieten, Jeremia 35. Er zal op hetzelfde moment Bijbelstudie zijn in Elim, met pr. Libório. Allen van harte welkom. Geve God ons een goede rustdag.

De maand juli betekent voor veel kinderen, en enkele anderen: vakantie. Enkele activiteiten zullen deze maand niet gehouden worden, en zijn er pas in augustus weer. Rust goed uit.

In onze gebeden, in de kerk en thuis, zullen we in het bijzonder denken aan:

- Degenen in rouw vanwege het overlijden van Ida Willemina Moorlag en Hendrik de Boer, beide in Castrolanda;

- Guilhermina Elizabeth Los (Betsie), zij is donderdag geopereerd en ligt in het ziekenhuis Santa Casa, haar toestand is zorgelijk;

- Hen die op deze plaats al genoemd werden, maar nog steeds in behandeling zijn: Bart Janssen, die nog wacht op een niertransplantatie; Marcos de Geus, die een zware behandeling blijft ondergaan, en zijn gezin; en Ângela Betenheuser; en zij die aan het herstellen zijn: Paulo Los en Hillie Straatsma. Ook zij die naar huis gingen: Nícia de Geus en Neuza Ramos, wat een goed teken is van het herstel.

Geve God nieuwe krachten en beterschap aan de zieken onder ons; en geven Hij aan ons allen wat wij nodig hebben.

 

Parkeerplaats

De parkeerplaats bij de kerk, bij het huis van pastor Libório e bij de Banco do Brasil zijn vrij om gebruikt te worden tijdens de zondagse diensten of andere evenementen. We zijn heel blij als we het kerkplein vol met auto’s zien en de kerk vol met mensen! Maar we wijzen de broeders en zusters er op dat zij die hun auto achter die van iemand anders zetten, meteen na de dienst kijken of ze het vertrek van iemand belemmeren. Als dat het geval is, manoeuvreer zodat de ander kan gaan en keer  terug voor een kopje koffie of een gesprek. Dat is heel goed voor broederlijke gemeenschap.

 

Uitnodiging

OPGELET: Zet in jullie agenda... 

De Creche Betel houdt op 7 juli de 3de FEIJOATEX: Zoals gewoonlijk de complete Feijoada (feijoada, arroz, farofa, couve, vinagrete e laranja) om mee naar huis te nemen!  Opm.: Alles in thermische bakjes. (Er wordt geen eten bij de Crèche geserveerd, alleen om mee te nemen).

Het zal zijn op 7 juli 2018 vanaf 11u.

Informaties telefoon 3231-5326 of bij de leden van de Commissie/Bestuur, o.a. Karin Los en Mina Dijkinga. Prijs: R$ 30,00.

 

Bijbellezingen

01/07 M Henrique Harms     

01/07 A Nelly Jacobi

08/07 M Anderson Nahorne 

08/07 A Bauke Dijkstra

15/07 M Maike Dijkstra                    

15/07 A Antje Jacobi

22/07 M Minnie Boer            

22/07 A Ellen Dijkinga

29/07 M Murilo Stanke                     

29/07 A Roselin de Best

 

Oppas

01/07 Sara, Diona, Alessandra, Camila

08/07 Sheila, Valdirene, Janine, Heloisa

15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne

22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela

29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny

 

Bloemen in de kerk

01/07   Denise Dijkstra

08/07   Frederica Dykstra      

15/07   Rogéria Dykstra

22/07   Tatiana Verschoor     

29/07   Willemien Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor

3de (San Martin) – Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) – Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           01/07

10 u                 Port. Dienst– Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Roel Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        02/07

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          03/07

13.30 u            Catechisatie

Woensdag       04/07

09 u                 Catechisatie

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     05/07

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zondag           08/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.