Boletim de 24 de Junho de 2018
Meeleven_2018_06_24 nº 1622

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1628

24 / 06 / 2018  

Nederlands

 

LEZEN (De wet die veel problemen oplost!)

Door een zinvolle vergelijking (en heel aanwezig in ons leven) benadrukt de apostel Petrus het belang van permanent contact met het Woord van God. In zijn eerste brief schrijft hij: "Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, overvalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid". (1 Pet 2.2)

Het is bekend dat een baby door de moedermelk alle voedingsstoffen binnenkrijgt die nodig zijn voor een gezonde groei. Voedingsdeskundigen geven aan dat het erg rijk en fundamenteel is.

Door gebruik te maken van dit voorbeeld van de menselijke biologie, traceert Petrus een aantal parameters met het Woord van God. Het verklaart dat we er uit halen wat we nodig hebben om te groeien in geloof en kennis over redding in Christus Jezus. Het lijkt eenvoudig en voor de hand liggend. Maar het voor de hand liggende moet worden herhaald. Het feit is dat we onszelf vaak rijp in het geloof vinden, we denken dat we al genoeg over Jezus en zijn leringen weten, en we verwaarlozen meditatie, gebed, lezen of het horen van het Woord van God. Daarom berispt de schrijver van het boek Hebreeën zijn lezers die de Schriften bijna terzijde schoven. “Want hoewel gij, naar den tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs”. (Hb 5.12).

Het Woord lezen, privé of in het gezin, blijft de manier waarop God de mensen waar Hij van houdt, leert, troost, aanmoedigt en corrigeert. Paulus schreef: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus” Rom 10.17.

Gebruikt u trouwens “O GRANDE LIVRO DAS NARRAÇÕES BÍBLICAS” (O.T. en N.T.) met uw gezin? Bedenk dat bijbellezen geen "strenge" of "zware" wet is, maar een liefdevolle leiding van de Vader!                                         Pastor Libório

 

Met het oog op de kerk

We heten de deelnemers aan de diensten op deze zondag hartelijk welkom. We hopen dat het momenten van gemeenschap zijn, die dienen tot verbetering van ons samenleven met onze naaste, en dat we samen God dankbaar en blij zullen loven. Gasten, wees van harte welkom.

Voorganger is de morgendienst is pr. Raul Sietsma.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Marcus 4. 35-41, met het thema: “Het onverwachte verwachten”.

In onze gebeden, in de kerk en thuis, nemen we op:

- Zuster Nícia Los, die herstelt van een val, waarbij ze twee ribben heeft gebroken.

- Jacques de Best, die herstelt van een operatie.

- Degenen op hoge leeftijd, zieken en zij die in behandeling zijn.

- De rouwenden van de families Los, Dijkstra en Loman, vanwege het overlijden van br. Sinus Loman.

 

Parkeerplaats

De parkeerplaats bij de kerk, bij het huis van pastor Libório e bij de Banco do Brasil zijn vrij om gebruikt te worden tijdens de zondagse diensten of andere evenementen. We zijn heel blij als we het kerkplein vol met auto’s zien en de kerk vol met mensen! Maar we wijzen de broeders en zusters er op dat zij die hun auto achter die van iemand anders zetten, meteen na de dienst kijken of ze het vertrek van iemand belemmeren. Als dat het geval is, manoeuvreer zodat de ander kan gaan en keer  terug voor een kopje koffie of een gesprek. Dat is heel goed voor broederlijke gemeenschap.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 29/06, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in juli. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Edimeia Buist of João Dykstra.

 

Soepavond in San Martin

De broeders en zusters van San Martin nodigen allen uit voor een soepavond!!! Dit zal zijn op 30/06, vanaf 19u. Er zullen 5 soorten soep zijn a R$ 7,50. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor de uitrusting van de keuken (kopjes, borden, bestek) voor de “Café colonial” die op 4 augustus wordt gehouden.

 

Uitnodiging

OPGELET: Zet in jullie agenda... 

De Creche Betel houdt op 7 juli de 3de FEIJOATEX: Zoals gewoonlijk de complete Feijoada (feijoada, arroz, farofa, couve, vinagrete e laranja) om mee naar huis te nemen!  Opm.: Alles in thermische bakjes. (Er wordt geen eten bij de Crèche geserveerd, alleen om mee te nemen).

Het zal zijn op 7 juli 2018 vanaf 11u.

Informaties telefoon 3231-5326 of bij de leden van de Commissie/Bestuur. Prijs: R$ 30,00.

 

RESERVEER DE DATUM - YARD SALE - 11 AUGUSTUS

De voorbereidingen zijn al begonnen. De AASEC zal de opbrensgt van de campagne gebruiken voor adaptatie van haar structuur om kinderen met een handicap beter te kunnen ontvangen en de Casa Padre Theodorus voor de bouw van een multisport-veld voor haar leerlingen. We hopen te kunnen rekenen met de hulp van allen; kopend of verkopend, help je de plaatselijke instellingen. Inschrijvingen voor de winkels zijn al geopend. Binnenkort meer nieuws en details. Informaties 3231 1635 (Idiom House).

 

Dankbetuiging

We danken God dat Hij Jacques bewaard heeft tijdens de operatie en bij het herstel en jullie allen die voor ons gebeden hebben.

Hartelijk dank!                       Jacques en Roselin

 

Verjaardagen in juli

01-07-1940     Cornelia Los

02-07-1942     Yolanda Degger

06-07-1952     Annie Bosch

07-07-1941     Dick de Geus

07-07-1949     Rivane Lima (PG)

08-07-1946     Lolke Ricardo Dijkstra

09-07-1943          Corrie Kuipers

16-07-1952     Nelly Dijkinga

18-07-1945     Joel Schelesky

18-07-1946     Leo van Santen

21-07-1930          Helena de Jong

21-07-1944     Albert Kuipers

22-07-1933     Annie Vriesman

25-07-1947     Teresa Los

30-07-1945     Ivone Cristóforo (PG)

30-07-1948     Jan van der Vinne

Van harte Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

24/06 M Joemar Schelesky

01/07 M Henrique Harms     

01/07 A Nelly Jacobi

08/07 M Anderson Nahorne 

08/07 A Bauke Dijkstra

15/07 M Maike Dijkstra                    

15/07 A Antje Jacobi

22/07 M Minnie Boer            

22/07 A Ellen Dijkinga

29/07 M Murilo Stanke                     

29/07 A Roselin de Best

 

Oppas

24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

01/07 Sara, Diona, Alessandra, Camila

08/07 Sheila, Valdirene, Janine, Heloisa

15/07 Renata B., Rosemary, Mariana, Marianne

22/07 Ana, Rogéria, Nicole, Rafaela

29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny

 

Bloemen in de kerk

24/06   Carla Sleutjes 

01/07   Denise Dijkstra

08/07   Frederica Dykstra      

15/07   Rogéria Dykstra

22/07   Tatiana Verschoor     

29/07   Willemien Los

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) – Paulo Los

4de (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –  Maurício Greidanus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 16.30u. Maandag, donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           24/06

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          26/06

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       27/06

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     28/06

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Port. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            29/06

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         30/06

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           01/07

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.