Boletim de 17 de Junho de 2018
Meeleven_2018_06_17 nº 1621

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1627

17 / 06 / 2018  

Nederlands

 

Een blik op jezelf

“Heer, U doorgrondt en kent mij”.  (Psalm 139:1)

Er zijn mensen die alleen bij het zien van ons, al weten hoe het met ons gaat. In mijn geval zijn dat mijn echtgenote en mijn moeder. Er valt niets aan te doen. Ze hebben ogen als röntgenstralen, en kijken verder dan wat zichtbaar is.

Maar meer dan zij, ja veel meer dan zij en ik, kent en ziet de Heer mijn binnenste.

Hoe groter het eigen geweten is, hoe beter je psychische gezondheid, de toestand van je ziel. Als het eigen geweten zwak is, of ontbreekt, dan is de ziel ernstig ziek. De geestelijk gestoorden nemen zichzelf niet waar. Ze denken dat ze iemand anders zijn: een jonge kerel denkt dat hij Lodewijk XV is, een jonge vrouw meent Maria Antonieta te zijn.

Vergeef me de woordspeling, maar beiden zijn gestoord, en hebben hun richtingsgevoel en oriëntatie, en besef van wie ze zijn, verloren. Als individuen, die zichzelf niet waarnemen.

Eigen waarneming is noodzakelijk. Niet alleen maar iets wenselijks. Zelfs de filosoof roept het uit: ‘Ken jezelf’! En de populaire roep maakt een refrein: ‘Zie je jezelf niet staan?’

Naar jezelf kijken, jezelf kennen – een goede raad, goed om tegen anderen te zeggen, maar moeilijk om zelf te doen. Het is tenslotte gemakkelijker om naar de neus van een ander te kijken, dan je eigen neus te bekijken. Probeer het, het zal ongemakkelijk zijn, niet productief, en uiteindelijk komisch, met je gekruiste ogen

Ondanks de moeilijkheid die er eigen aan is, komen er toch grote zegeningen mee met de oefening om naar zichzelf te kijken. Niet met zelfingenomen egoïsme, maar met de bedoeling zichzelf te bekijken, om te veranderen. Voor de deelname aan het Avondmaal van de Heer is er de opdracht: ‘Ieder mens onderzoeke zichzelf’ (1 Korintiërs 11:28).

Echter, hetzelfde woord van God, dat ons het zelfonderzoek aanbeveelt, geeft ons ook de instructie om dat op de goede manier te doen. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voeten, en een licht dat mijn pad verlicht’ (Psalm 119:105). En verder: “Want bij U is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht’. (Psalm 36:9).

Als je meer bewijzen wilt, die zijn er wel. Voor nu doen we het met deze twee teksten. De goede manier waarop we onszelf leren kennen gaat uit van het zicht dat God op ons heeft, en niet alleen door te beginnen vanuit onze eigen waarneming.

Vanuit de gemeenschap met God, in oprecht gebed, open, alleen met de Heer. Dat is de plaats en het moment om onze ziel ‘uit  te storten’ voor de hemelse Vader. Waarom? Zou de alwetende God het nodig hebben, dat ik Hem vertel hoe het met mij gaat? Weet Hij dat niet? Denk, denk iets verder. Hij weet het wel, Hij weet het heus, maar ík weet het niet! Beter gezegd: Hij ziet perfect, maar ik zie niet goed. Ik voel alleen maar. Maar als ik de Heer opzoek, alleen, in de intieme gemeenschap met de vader, dan ga ik zien wat ik tot dan toe slechts voelde. Mystiek? Nee, het is de oefening van goddelijk kindschap. Het is de vervulling van het woord: ‘De vertrouwelijke omgang met de Heer is voor wie Hem vrezen, aan hen, aan wie Hij zijn verbond bekend maakt’. (Psalm 25:14).

Deze oefening in zelfkennis, die uitgaat van Gods kennis is een wonderbaarlijke zegen van persoonlijke ontplooiing. Het is de oefening in heiliging! Daardoor ontwikkelen we ons als waarachtige personen.

Tenslotte, de dienaar van de Heer roept hoopvol uit:’Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. Zie of in mijn gedrag iets is dat beledigend is voor U, en leid mij op de eeuwige weg. (Psalm 139:23-24).

 

Met het oog op de kerk

We heten de deelnemers aan de diensten op deze zondag hartelijk welkom. We hopen dat het momenten van gemeenschap zijn, die dienen tot verbetering van ons samenleven met onze naaste, en dat we samen God dankbaar en blij zullen loven. 

Gasten, wees van harte welkom.

In de morgendienst zal onze voorganger pastora Marilda Oliveira zijn. De muziekgroep Sonata zal de lofprijzing begeleiden.

We maken van de gelegenheid gebruik, om deze groep te bedanken voor alle momenten dat zij een bijdrage hebben gegeven in diensten en bij andere gelegenheden, waardoor de lofprijzing zoveel mooier wordt. Hartelijk dank!! Ook danken we God, omdat Hij de groep gezegend heeft met opnieuw een verjaardag, waardoor ze nu 30 jaar activiteiten vieren. Gefeliciteerd!!!

De avonddienst in de kerk zal in het Nederlands zijn, waarin pr. Raul Sietsma hoopt voor te gaan. De tekst van de boodschap is de brief van Christus aan de kerk: Openbaring 3:7-22.

Tegelijkertijd zal er Bijbelstudie zijn in het Portugees, in Elim, geleid door pastor Libório. Het thema zal zijn: ‘De kerkdienst en Kunst’.

In onze gebeden, in de kerk en thuis, nemen we op:

- Zuster Nícia Los, die herstelt van een val, waarbij ze twee ribben heeft gebroken.

- Jacques de Best, die herstelt van een operatie.

- Degenen op hoge leeftijd, en zij die in behandeling zijn.

- Familie Struiving, vanwege het sterven van Emil Struiving, op 11 juni. 

- Zij die lijden vanwege de winterkou.

 

Bijbellezingen

17/06 M Marianne Dijkstra

17/06 A Netty van Westering

24/06 M Joemar Schelesky

 

Oppas

17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy

24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

 

Bloemen in de kerk

17/06   Hinke van der Vinne

24/06   Carla Sleutjes

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) – Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus

5de (Ontvangst) –  Willemiena de Geus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           17/06

10 u                 Port. Dienst – Prª Marilda de Oliveira

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann 

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz 

                        Collecte: Seminário Concórdia

Maandag        18/06

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          19/06

13.30 u            Catechisatie 7de, 8ste en 9de klas

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       20/06

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie – Res. Los

Donderdag     21/06

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         23/06

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           24/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel- 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com

 


Para fazer o download do boletim, clique aqui.