Boletim de 10 de Junho de 2018
Meeleven_2018_06_10 nº 1620

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1620

10 / 06 / 2018  

Nederlands

 

Beste jongere, weet je dit al? – Genesis 46:30

 

We weten dat er een groot verschil is tussen mensen, vanwege leeftijd. Een kind in de schoolleeftijd is met heel andere dingen bezig, dan iemand die op de hogeschool zit. En iemand die als ervaren mens z’n baan uitoefent, leeft in een andere wereld dan schoolkinderen. Na pensionering verandert het leven opnieuw. Ook dan is het leven anders dan iemand die het leven nog voor zich heeft, en zich met alle krachten inspant om zo ver en zo hoog mogelijk te komen.

Terwijl we allemaal mensen zijn, en in die zin gelijkwaardig, verandert dus ons levensgevoel in de loop der jaren. Dingen waar we ons als jeugd niet om bekommeren, worden zorgen als we ouder worden. Soms staan mensen er zelf versteld van. Dan hoor je ze zeggen of denken: “Vroeger, als mijn ouders dit zeiden, dan lachte ik, of werd zelfs boos. Ik vond het onzin dat ze daar bezorgd om waren. Maar nu doe ik precies zo. Nu ben ik bezorgd om mijn kinderen, of het goed met hen gaat; of ze goed terecht komen”.

 

Dat is niet zomaar een gewone bezorgdheid, of ze wel een baan zullen vinden, en een goede man of vrouw. Nee, daarachter schuilt ten diepste de bewogenheid van ouderen, dat ze de jongeren zullen weerzien in het leven bij God. Dan kijken we over de grenzen van dit leven heen. Zullen we elkaar weerzien in het Koninkrijk van God? Want dit leven is maar kort. Het beste en mooiste komt pas daar. En daarvoor is alleen geloof nodig. De diepste wens van ouderen is, dat hun jongeren delen in die heerlijkheid. Want ze houden van de jongeren. Ze willen voor geen prijs, dat zij die heerlijkheid zouden missen.

Als we het in de kerk hebben over het belang van de jeugd, dan zit deze liefde daar achter. De jeugd heeft de toekomst, is het gezegde. Maar dan zó te begrijpen: de jeugd heeft met Jezus Christus, door geloof, werkelijk toekomst. Dát gunnen we de jeugd, want we houden van ze!

Wie daar iets van verwoordde, is de bezorgde aartsvader Jakob. Hij miste Jozef zo. Jaren lang! Als hij dan hoort dat hij nog leeft, en hem ontmoet in Egypte, zegt hij: ‘Nu kan ik sterven, nadat ik uw aangezicht gezien heb, omdat gij nog leeft’. Jakob wilde het goede voor zijn zoon. Wij willen het allerbeste voor onze jeugd! Wist je dat?

Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de liefde toe van God, onze Vader, de genade van Christus, onze Zaligmaker, en de gemeenschap van de Heilige Geest.

Vandaag ontvangen we kerkvisitatie voor onze kerk. Dat betekent dat twee ambtsdragers – een predikant uit Arapoti, en een ouderling uit Curitiba – ons komen bezoeken, en praten met de kerkenraad, om te horen hoe het met ons gaat, en of alles goed gaat. De predikant – ds. Ilmo Riewe – zal ook de ochtenddienst leiden. Beiden van harte welkom in ons midden vandaag!

In de avond zal er dienst zijn in het Portugees, waarin pr. Raul voorgaat. De lezing is: Handelingen 12. Christus gaat verder met het zorgen voor zijn kerk, na Pinksteren, als Almachtige.

In onze gebeden in de kerk en thuis, nemen we in het bijzonder op:

- Jacques de Best, die aanstaande dinsdag, 12 juni zal worden geopereerd aan de prostaat. Enige tijd geleden werd een tumor bij hem vastgesteld, en de verwachting is, dat een operatie de beste manier is om die met gewenst effect te verwijderen. We bidden God, dat Hij de operatie zegent, en Jacques een goed herstel geeft. Dat God net zo, ook met Roselin zij, en met heel hun familie.

We denken aan hen die hier eerder al zijn genoemd, maar nog in behandeling zijn, of in een fase van herstel: Bart Jansen, die wacht op een niertransplantatie; Marcos de Geus, die verder gaat met een zware behandeling, en zijn gezin; Ângela Betenheuser, en allen die in behandeling zijn;

- Nícia de Geus Los, Neuza Ramos, en Hillie Straatsma; en ook Paulo Los, die iets meer tijd voor herstel nodig zal hebben, omdat hij zijn arm na de operatie heeft bezeerd. Dat het genezen mag is ons gebed. 

Dat God nieuwe kracht geeft en herstel aan de zieken onder ons; en dat Hij ons allen geeft wat we nodig hebben.

 

Bijbellezingen

10/06 M Roselin de Best

10/06 A Paula Zijlstra           

17/06 M Marianne Dijkstra

17/06 A Netty van Westering

24/06 M Joemar Schelesky

 

Oppas

10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny

17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy

24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

 

Bloemen in de kerk

10/06   Waynanda Los

17/06   Hinke van der Vinne

24/06   Carla Sleutjes

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Paulo Los

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi

de (San Martin) – Maurício Greidanus

4de (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus

5de (Ontvangst) –  João Dykstra

 

Kantoor van de kerk

Deze week, van 11 t/m 15 juni is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           10/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Ilmo Riewe

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          12/06

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

19.30 u            Vergadering Evangelisatiecommissie

Woensdag       13/06

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Bijbelstudie 28+

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     14/06

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         16/06

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           17/06

10 u                 Port. Dienst – Prª Marilda de Oliveira

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Seminário Concórdia

 

Pr. Libório Kissmann - tel- 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.