Boletim de 03 de Junho de 2018
Meeleven_2018_06_01 nº 1619

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1619

03 / 06 / 2018  

Nederlands

 

Paralisatie!

Men vertelt dat, jaren geleden, een voorganger van de kerk protesteerde tijdens een ochtenddienst (hij preekte niet in die dienst!!!). Zijn protest was legitiem, volgens de mensen die het ons vertelden. Volgens hen, een paar weken voor de traditionele "KERKENDAG" hield de predikant een peiling om te zien hoeveel er naar het evenement zouden gaan. Weinig mensen hieven hun handen op... Hierop vroeg de voorganger hen om een lied te zingen en de dienst werd beëindigd. Dat was zijn manier van protesteren!!

We leven een chaotische week. Ik zou echter niet willen schrijven over 'de protesten', maar over ons kerkleven en onze relatie met God.

De apostel Paulus zei: “Hij (Christus) is het hoofd van het lichaam, de gemeente”. Col 1.18. – Waar denk jij aan als je het woord “KERK” hoort? Denk je aan gebouwen met torens, glas in lood ramen en klokken? In feite zijn deze constructies de tempels waar de Kerk, dat zijn de kinderen van God, samenkomen om God te aanbidden.

De Kerk is de groep mensen die geloven in Jezus Christus als hun Heiland. Dat is wat we belijden in de Apostolische Geloofsbelijdenis, wanneer we zeggen: “Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving der zonden; de opstanding van het vlees en het eeuwige leven”. Heiligen, hier, zijn geen mensen zonder zonde. De heiligen zijn de christenen, zij die erkennen dat zij in Jezus vergeving krijgen. Deze Christelijke Kerk presenteert zich in de wereld door middel van de verschillende christelijke denominaties die er bestaan.

Toen Hij de Kerk oprichtte, had God een groot project voor ogen: de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus aan alle mensen verkondigen. Jezus kwam naar de wereld om de mensheid te redden. Hij stierf voor onze zonden. Maar wat zou het helpen als deze boodschap niet tot ons gekomen zou zijn? Dit is de taak van de Christelijke Kerk: de wereld waarschuwen dat God in een Heiland voor ons voorzien heeft, Jezus Christus.

Trouwens, op 9 juni zullen de families elkaar ontmoeten om weer een Kerkendag te vieren. Heb je je al ingeschreven? (Zie meer informatie in dit kerkblad).                                              Pr. Libório

 

Met het oog op de kerk

We groeten de kerkgangers deze zondag. We hopen dat deze ogenblikken van gemeenschap onze verbondenheid met elkaar vergroten, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendienst met Heilig Avondmaal is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Joh 3.1-17, met het thema: “Eigenwaarde en de waarde van boven!” Op dezelfde tijd leidt pr. Raul de dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora. In de Nederlandse avonddienst, ook met Heilig Avondmaal, gaat pr. Raul Sietsma voor. Dan is er ook Portugese Bijbelstudie in Elim, geleid door pastor Libório.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Zr. Nícia Los, herstellende van een val waarbij ze twee ribben brak.

- De ouderen, zieken en onder behandeling.

- De sociale, economische en politieke crisis in ons land.

 

Bedanken

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties voor onze beider verjaardagen; zowel vorige week zondagmorgen na de kerkdienst, bij de koffie, als op een andere manier of ander moment. Pr. Raul en Madeline Sietsma

 

Kerkvisitatie

A.s. zondag, 10 juni, ontvangt onze kerk kerkvisitatie van Pr. Ilmo Riewe, van de IER Arapoti en een ouderling van de IER Curitiba. Als iemand een onderwerp heeft om besproken te worden met de visitators, vragen we om contact op te nemen met de wijkouderling.

 

Catechisatielessen

Aangezien enkele leerlingen van de 7de, 8ste en 9de klas ’s middags naar school gaan en zodoende niet mee kunnen doen aan de catechisatielessen in de kerk, zal de Kerkenraad deze lessen ook ’s morgens beschikbaar stellen. In principe komen we samen op woensdag om 9u. We vragen jullie hulp om dit door te geven aan de gezinnen.

 

Kerkendag

Dit jaar zal de kerkendag gehouden worden op zaterdag 9 juni in de IER Nova Holanda. Het thema is “Ik en mijn huis, wij zullen den HERE dienen”.

Inschrijvingen tot 5 juni bij Roselin, 3231.1256. 

 

Dankbetuiging

De Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí, door middel van haar bestuur, commissies, werknemers en leerlingen, bedankt allen die op verschillende manieren bijgedragen hebben aan de verkoop op Expo Frísia 2018 en Festa dos Imigrantes 2018.

De opbrengsten waren: 

Expo-Frísia:                 R$20.233,80

Festa dos Imigrantes: R$ 6.019,57.

 

Traditionele verkoop van nieuw en gebruikte spullen. 11 augustus – Yard Sale 2018

Meer informatie volgt binnenkort.

 

Bijbellezingen

03/06 M Ellen Dijkinga

03/06 A Tobias Katsman

10/06 M Roselin de Best

10/06 A Paula Zijlstra           

17/06 M Marianne Dijkstra

17/06 A Netty van Westering

24/06 M Joemar Schelesky

 

Oppas

03/06 Carina, Elizabeth, Noeli, Renata S.

10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny

17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy

24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

 

Bloemen in de kerk

03/06   Douwtje Machado

10/06   Waynanda Los

17/06   Hinke van der Vinne

24/06   Carla Sleutjes

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) – João Dykstra

5de (Ontvangst) –  Edimeia Buist

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten. Volgende week, van 11 t/m 15 juni is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           03/06

10 u                 Port. Dienst met Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Roel Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst met Heilig Avondmaal – Pr. Roel Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

Maandag        04/06

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          05/06

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       06/06

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Jongeren – Luciano e Loraine

Donderdag     07/06

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         09/06

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           10/06

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Roel Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com