Boletim de 27 de Maio de 2018
Meeleven_2018_05_27 nº 1618

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1618

27 / 05 / 2018  

Nederlands

 

De vrede van Christus

“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld dien geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd”.  (Joh 14:27)

Het wereldwijde, nationale en lokale scenario roept onzekerheid op over de veiligheid die we kunnen hebben. Veiligheid niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen van wie we houden. Veiligheid in relaties, in ondertekende contracten. Veiligheid voor het lichaam, veiligheid voor de ziel.

Welnu, deze kwestie van gebrek aan veiligheid is niet alleen van vandaag; het kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van de plaats en tijd. Maar er is niet altijd en overal veiligheid. Bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw, verwachtte Europa tijden van vrede en welvaart, voortkomend uit de technologische en culturele vooruitgang van zijn samenlevingen. Wat echter gezien werd, was de onbeschrijflijke barbaarsheid gemanifesteerd in twee van de grootste oorlogszuchtige conflicten in de geschiedenis van de mensheid. Maar niet alleen daar en toen; hier en nu, de landelijke omgeving van prachtige bomen en de goed onderhouden tuinen getuigen ook van ongelukken, branden midden op straat en geweerschoten op klaarlichte dag terwijl onze kinderen naar school gaan.

Als christenen wordt ons geleerd dat de wereldvrede onstabiel en onzeker is omdat ze afhangt van de afwezigheid van een conflict of, in het beste geval, van het gecontroleerde bestaan van een conflict. Kunnen we in onze tijd genieten van een minimum aan veiligheid? Iedereen die kleine kinderen heeft, vraagt zich af in welke wereld deze lievelingen zich zullen ontwikkelen! Er zijn geen gemakkelijke antwoorden!

In een dergelijke context kunnen we, als verantwoordelijke en godvrezende mensen, ten minste twee dingen doen aan de vrede.

De eerste houding is om de ware vrede te aanvaarden die door de Heer Jezus is gegeven. Vrede die niet gegijzeld wordt door omstandigheden; veroordeeld tot het tegengestelde, verdriet en angst. De vrede van Christus ontwikkelt zich echter boven de omstandigheden, zodat we niet blijven vastzitten in de context waarin we leven. Is dit mogelijk?   Kunnen we gemoedsrust en sereniteit hebben, zelfs als de gebeurtenissen moeilijk zijn? Ja, dat kunnen we, als we het accepteren, en ervan genieten met Hem, volgens de aanwijzingen van de psalmist: “Wees stil en weet dat in God ben” (Psalm 46:11ª). Het is de zelfovergave van de ziel die erkent dat het geen minuut kan toevoegen aan de loop van zijn leven, maar dat het eeuwig leven krijgt van God. Het is de overgave van iemand die weet dat hij de betekenis van zijn leven niet kan toevertrouwen aan niets of iemand, alleen aan Degene die ons heeft liefgehad, ons tot het einde heeft liefgehad (Joh 13:1b).

De tweede houding die we moeten hebben, zonder de eerste houding teniet te doen of te vervangen, is om de vrede in deze wereld zo veel mogelijk te bevorderen. Advies gegeven aan de ballingen in Babel: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”. (Jer 29:7). In het verkeer, in de klas, in de buurt, in de kerk, in vergaderingen, in familiebijeenkomsten, enz.

Herinnerend aan de actualiteit van deze woorden: “Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen” (Rom 12:18). Bittere woorden, felle blikken, moordende snelheden bevorderen de vrede niet, maar angst, oproer en pijn.

Dan brengt de vrede van Christus in ons de veiligheid die we anders niet kunnen verkrijgen, en bereidt ons voor om instrumenten van vrede te zijn in de maatschappij waarin we leven. Dan kunnen we met veel plezier zingen: “Wat een veiligheid heb ik in Jezus! Want in Hem geniet ik van vrede, leven en licht ...”.                                                                       Pastor William

 

Met het oog op de kerk

We groeten alle kerkgangers deze zondag. We hopen dat deze momenten van verbondenheid onze gemeenschap met anderen vergroten, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde. Bezoekers zijn van harte welkom!

Voorganger in de morgendient is pr. Raul Sietsma. De tekst voor de preek is Handelingen 8.4, met als  thema: God heeft de leiding, Hij gebruikt mensen.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Psalm 103.1-4 en 8-12, met het thema: “De helper en de drager.”

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Zr. Nícia Los, herstellend van een val waarbij ze twee ribben brak.

- De bejaarden, zieken en onder behandeling.

- De economische en politieke crisis in ons land.

 

Geboorte

Op 21 mei is FELIPE VAN DER VINNE geboren, zoon van Ana en Robert van der Vinne, met 3.525g en 51cm. We feliciteren en wensen Gods zegen toe aan de ouders en broers.

 

Catechisatielessen

Aangezien enkele leerlingen van de 7de, 8ste en 9de klas ’s middags naar school gaan en zodoende niet mee kunnen doen aan de catechisatielessen in de kerk, zal de Kerkenraad deze lessen ook ’s morgens beschikbaar stellen. In principe komen we samen op woensdag om 9u. We vragen jullie hulp om dit door te geven aan de gezinnen.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 01/06, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in juni. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Leo Aardoom of Wilant van den Boogaard.

 

Kerkendag

Dit jaar zal de kerkendag gehouden worden op zaterdag 9 juni in de IER Nova Holanda. Het thema is “Ik en mijn huis, wij zullen den HERE dienen”.

 

Esco-lar

De Esco-lar heeft bitterballen te koop a 30 stuks voor R$ 60,00. En ook taarten a R$ 80,00 elk.

 

Vragen:

- De Esco-lar vraagt om gedragen kleding en andere spullen om op hun wekelijkse bazaar te verkopen.

- Oma’s in Actie is een groep vrouwen die kleren en babydekentjes maken voor instellingen. Zij vragen aan wie resten wol heeft om te geven om die bij Harmssports te laten.

 

Verjaardagen in juni

04-06-1939    Anneke de Geus

06-06-1932    Alida Los

06-06-1936    Henny Dijkstra

13-06-1953    Henrique Jonker

15-06-1930    Henk Sijpkes

17-06-1943    Jessie de Boer

18-06-1927    Fennie Fokkens

18-06-1943    Pieter Biersteker

23-06-1940          Geraldo Stanke

23-06-1951     Antje Jacobi

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

27/05 M Murilo Stanke         

03/06 M Ellen Dijkinga

03/06 A Tobias Katsman      

10/06 M Roselin de Best

10/06 A Paula Zijlstra           

17/06 M Marianne Dijkstra

17/06 A Netty van Westering

24/06 M Joemar Schelesky

 

Oppas

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

03/06 Carina, Elizabeth, Noeli, Renata S.

10/06 Beatriz, Franscielly, Miriam, Tafny

17/06 Laura, Paula, Sabrine, Wendy

24/06 Nathalia, Rosângela, Julia, Nadja

 

Bloemen in de kerk

27/05   Arina Aardoom 

03/06   Douwtje Machado

10/06   Waynanda Los

17/06   Hinke van der Vinne

24/06   Carla Sleutjes

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Maurício Greidanus

2de (Bijbelstudie) – Willemiena de Geus

3de (San Martin) – João Dykstra

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) –  Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           27/05

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          29/05

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

Woensdag       30/05

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     31/05

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            01/06

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         02/06

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           03/06

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte Avondmaal: Esco-lar

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.