Boletim de 20 de Maio de 2018
Meeleven_2018_05_20 nº 1617

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1617

20 / 05 / 2018  

Nederlands

 

Pinksteren: feest van de Oogst van Christus

Vandaag is het Pinksterfeest. Wat een bijzondere naam is dat: Pinksteren. Wat betekent het? Het antwoord lijkt niet heel interessant: vijftigste. Ja, het griekse woord voor vijftigste is: Pinksteren, en de vijftigste wil zeggen: de vijftigste dag na Pasen.

Pinksteren  is oorspronkelijk, in het Oude Israël, een oogstfeest. De eerste oogst begon al met Pasen, en dan moesten er zeven weken worden geteld voor de oogsttijd. Het wekenfeest. (Lev. 23.15). Dat zijn 49 dagen. De vijftigste dag viel dan op de eerste dag van de nieuwe week: Pinksterzondag! Die dag koos Christus uit, om zijn Geest uit te storten over zijn leerlingen in Jeruzalem. De betekenis van Pinksteren krijgt een prachtige, nog veel mooiere inhoud dan hij al had. Het wordt van de viering van een overvloed aan voedsel, een viering van de overvloed aan Geest en door God geredde mensen. De eerste dag is het een ongekend groot wonder: drieduizend bekeerlingen op diezelfde dag! Mensen die hun leven aan Christus geven en wijden, en ze worden gedoopt (Hand. 2.38,41). Teken van Gods Liefdesverbond met al de zijnen.

Wat mooi dat wij vandaag getuige mogen zijn van de doop van twee verbondskinderen: Rebeca en Heitor.

De apostel Petrus zegt op die eerste Pinksterdag: ‘de belofte is voor u en uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.’

Wij leven in een agrarische omgeving. Wat is de oogst van de opbrengst op het land belangrijk. We bidden om regen, en we zijn opgelucht en dankbaar, als de oogst van het land komt. Veel meer zingt en looft ons hart, als God mensen toevoegt aan de menigte die wordt gered. Die blijdschap is er in de hemel over elk mensenleven, die zich naar Hem omkeert, zegt Jezus in Lucas 15.7.

Onze bede is, dat God zijn kerk zegent, en dat Hij bij de voortduur mensen zal toevoegen, die hun leven aan Jezus Christus geven. Gezegend Pinksterfeest!                                                     Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de liefde toe van God, onze Vader, de genade van Christus, onze Zaligmaker, en de gemeenschap van de Geest. We herdenken vandaag in het bijzonder, dat Hij, de Geest, aan de kerk; zijn volk op elke plaats, werd gegeven, om ons voor altijd te leiden.

Vandaag, in de ochtend, zal de dienst worden geleid door pr. Libório, met deelname van pr. Raul, ter gelegenheid van de beide dopen, zowel van Heitor als van Rebeca.

’s Avonds zal er een dienst in het Nederlands zijn, die geleid wordt door pr. Raul.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we in het bijzonder aan:

- Nícia de Geus Los, die gevallen is, en ongelukkig genoeg twee ribben heeft gebroken. Dat doet behoorlijk zeer. Om te herstellen verblijft ze voorlopig in het huis van haar dochter en schoonzoon Helena en Reinder Kuipers. Dat God haar troost en de pijn mag afzakken;

- allen die onder behandeling zijn; en zij die herstellend zijn na een operatie of ziekte of een behandeling. Dat God nieuwe kracht geeft en genezing, en aan ons allen datgene, wat we nodig hebben, naar zijn wijsheid.

 

Chistenvrouwendag (Portugees)

Deze zal gehouden worden a.s. zaterdag, 26/05, vanaf 08.30u In Arapoti. Het thema is “O Privilégio de Amadurecer”. Meer informatie bij Jane Aardoom, 99973.0361. 

 

Dankbetuiging

Het Synodale Zendingsdepartement (DM) bedankt alle broeders en zusters die zo gul gegeven hebben voor het zendingswerk van onze kerken. Hartelijk dank!

 

Kerkendag

Dit jaar zal de kerkendag gehouden worden op zaterdag 9 juni in de IER Nova Holanda. Het thema is “Ik en mijn huis, wij zullen den HERE dienen”.

Meer informatie in de bijlage.

 

Opgelet groep die naar Carlópolis gaat. De bus vertrekt om 7uur dinsdag, 22 mei, vanaf Elim.

 

Bijbellezingen

20/05 M Elizabeth Ramos

20/05 A Tineke Voorsluys

27/05 M Murilo Stanke

 

Oppas

20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

 

Bloemen in de kerk

20/05   Margriet Dykstra

27/05   Arina Aardoom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Edimeia Buist

4de (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –  Leo Aardoom

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           20/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Diaconie

Maandag        21/05

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          22/05

13.30 u            Catechisatie 7de, 8ste en 9de klas

Woensdag       23/05

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     24/05

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         26/05

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           27/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.