Boletim de 13 de Maio de 2018
Meeleven_2018_05_13 nº 1616

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1616

13 / 05 / 2018  

Nederlands

 

Verder dan de horizon...

Een zendeling verliet vrienden en familie in zijn geboorteland en vertrok met zijn vrouw naar een ver land. In zijn taak om de boodschap van geloof in de taal van die mensen te vertalen, vond hij nooit een woord om “hoop” te vertalen.

Na een tijdje werd hun zoon geboren in dat verre land. En hij werd een reden van veel aandacht en vreugde voor zijn ouders. De jongen werd echter ziek en stierf na iets meer dan een jaar. Toen de vader een kleine kist voor zijn eigen zoon maakte, zag een van de inboorlingen hoe zijn tranen de planken bevochtigden. Aangedaan waagde hij: "Gaan jullie nu weg?"

“Nee, wij gaan niet weg”, antwoordde de zendeling.

“Maar als jullie ook sterven hier, wat gaat er dan gebeuren?”.

“Dan zijn we opnieuw samen, in Gods handen”. “Jullie christenen hebben een hart dat verschilt van het onze”, concludeerde de man, “jullie zien verder dan de horizon, is het niet?”

De zendeling omhelsde zijn metgezel zonder te spreken. Toen hij verder ging met zijn droevig en noodzakelijk werk, dacht hij: "Het is duidelijk. Dat is alles! Hoop is verder zien dan de horizon!"

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Here”. Rom 8.38,39           (Aangepast)

 

Met het oog op de kerk

"Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben”. Joh 17.15-16.

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Joh 17.11b–19, met het thema: “Blijdschap is meer dan een gemakkelijke glimlach”!

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Raul Sietsma, de tekst voor de preek is Openbaringen 13.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan

- De rouwende familie vanwege het overlijden van broeder Klaas Prins;

- De ouderen, zieken en onder behandeling.

 

Doop

Op 20 mei, in de morgendienst, zullen twee kinderen de Heilige Doop ontvangen, het zijn:

- HEITOR DE GEUS, zoon van Renato en Laryssa de Geus.

- REBECA KASTELIJN, dochter van Willem en Laura Kastelijn.

Dat de Goede God deze gezinnen blijve zegenen

 

IN MEMORIAM

Op 8 mei, ’s avonds, werden we opgeschrikt door het overlijden van broeder Klaas Prins. Hij lag in het ziekenhuis en het ging goed met hem na een ingreep aan de darmen en galblaas. Maar, helaas overleefde hij een hartstilstand niet.

De tekst die gebruikt werd als troost tijdens de rouwdienst (op 09/05) was Psalm 28.6-9, vooral vers 9: “Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.” Het lied “Heer, ik kom tot U” uit het liedboek van Lar Aurora, maakte deel uit van de meditatie. Dit omdat, tijdens de lofzang door de bewoners van de Lar, Klaas aanwezig was en altijd dit lied koos. De 4 verzen van het lied spreken over zijn relatie van vertrouwen en hoop op God.

Dat God de rouwenden zegene en trooste.

 

Bijdrage dienst van gebed en dankzegging

Op 1 mei hebben we de dienst van gebed en dankzegging gehouden. Wie zijn (haar) bijdrage nog wil geven, kan dat in een enveloppe bij de collecte doen of op een van de volgende rekeningen storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Frísia – c/c 25025.

Hartelijk dank!

 

Nederlands paspoort

Er is een bericht rondgestuurd van de Associação Cultural Brasil-Holanda over het opgeven voor een Nederlands paspoort. Meer informaties vindt je op een papier op de tafel achter in de kerk.

 

Bijbellezingen

13/05 M Bauke Dijkstra    

13/05 A Maike Dijkstra

20/05 M Elizabeth Ramos

20/05 A Tineke Voorsluys

27/05 M Murilo Stanke

 

Oppas

13/05 Sara, Stefanie, Diona, Caroline K., Rafaela

20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

 

Bloemen in de kerk

13/05   Zaclis Dijkstra              

20/05   Margriet Dykstra

27/05   Arina Aardoom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – João Dykstra 

2de (Bijbelstudie) – Edimeia Buist

3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard

4de (Ponta Grossa) – Leo Aardoom

5de (Ontvangst) –  Pleun Voorsluys

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           13/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          15/05

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

19 u                 Vergadering DEC

Woensdag       16/05

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     17/05

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         19/05

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           20/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.