Boletim de 06 de Maio de 2018
Meeleven_2018_05_06 nº 1615

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1615

06 / 05 / 2018  

Nederlands

 

Waarde hechten aan het gezin

“De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders”. (Spreuken 17:6)

De uitdrukking “Het gezin is een project van God” heb je vast weleens gelezen, gehoord of zelfs gezegd. En het is waar, wanneer met “project” het “doel” bedoeld wordt; namelijk, het gezin als de beste manier voor de ontwikkeling van elk persoon, voor de vervulling van Gods doel voor het menselijk leven.

Bovenstaande tekst, Spreuken 17: 6, maakt het gezin waardevol door rekening te houden met de blijvende en heilzame effecten van de relaties die erin worden voortgebracht. Het is niet alleen een toevallig en gemakkelijk samenzijn, nuttig zolang we afhankelijk zijn, en wegwerpbaar als we de zogenaamde “zelfredzaamheid” bereiken. Volgens deze Bijbelse uitdrukking zijn kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders, allemaal kostbaar, ongeacht de tijd die verstrijkt. Als basisstructuur biedt het gezin zijn leden de emotionele en fysieke basis voor een goede ontwikkeling. Nieuwe generaties die de generaties die hen voorgegaan zijn eren, ontvangen de kroon.

Dus, wanneer we een nieuw gezin vormen, beginnen we met de vervulling van Gods doel voor onze gezamenlijke co-existentie; maar het is niet genoeg om een nieuw gezin te stichten. We moeten het ontwikkelen als een gezonde omgeving, een plaats van onbeperkte en onmisbare toewijding met respect voor onze naaste, vrijgevigheid en kameraadschap.

Vuile of aanstootgevende woorden gaan naar de vuilnisbak; de arrogantie en de waardevermindering van de ander, ontmoedigd door zowel de verbale lering als de voorbeelden van respect en aandacht voor alle mensen. We bouwen geen goed gezin op terwijl we het gezin van anderen vernietigen met onze woorden of daden. Het is in het gezin dat de kerk opbloeit, evenals de gemeenschap.

Het is niet onredelijk om te zeggen dat de families van deze kerk de kroon zijn van onze families van oorsprong; net zoals onze voorouders onze trots zijn. Op deze plaats heeft men tenslotte een zeer succesvolle ervaring ontwikkeld, vanuit goed gestructureerde gezinnen, gevestigd in de toewijding tot God (kerk), met haar eigen leden (onderwijs) en met de andere gezinnen (samenwerking).

Waarom waarde hechten aan het gezin, de mijne en die van de naaste? Omdat niemand alleen groeit en ook niet alleen overeind kan blijven.                                       Pastor William

 

Met het oog op de kerk

“Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad: blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde”. Joh 15.9,10

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Joh 15.9-17. Op dezelfde tijd is er Nederlandse dienst in Lar Aurora, en pr. Raul Sietsma is de voorganger.

De avonddienst is in het Nederlands en voorganger is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd leidt pr. Libório Kissmann de Portugese Bijbelstudie in Elim, en het thema zal zijn: de Herder, de deur en de schapen. Joh 10.1-10.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan

- Klaas Prins, met pancreatitis,

- De ouderen, zieken en onder behandeling.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- Ons land, de leiders en het volk.

 

Bijna 18, en meer...

Datum: 13 mei 

Tijd: 18u

Plaats: Vijver van Geraldo, Fazenda Aurora. De uitnodiging is ook voor hen die dit jaar 18 worden.

Spreker: pr. Aldrin Jensen

Studenten en jongeren die ergens anders wonen en gekomen zijn voor Moederdag, neem deze gelegenheid te baat om samen te komen en God te loven voor je weer terug gaat naar de studie.

 

Bijdrage dienst van gebed en dankzegging

Op 1 mei hebben we de dienst van gebed en dankzegging gehouden. Wie zijn (haar) bijdrage nog wil geven, kan dat in een enveloppe bij de collecte doen of op een van de volgende rekeningen storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Frísia – c/c 25025.

Hartelijk dank!

 

Uitnodiging van Castrolanda

Dit jaar wil Castrolanda het interkoloniaal reisje organiseren. Hierbij nodigen we alle 50-plussers  van Arapoti en Carambeí uit!!

Van 22 mei tot 25 mei 2018,  maken we een reisje naar het noorden van Paraná.

Op de heenreis zijn we hartelijk welkom in Carlópolis op de KALDI CAFÉ  FAZENDA

Dan reizen we verder langs het meer richting Ribeirão Claro naar het Hotel TAYAYA RESORT (www.tayaya.com.br). Opgaves: uiterlijk t/m 10 mei, waarbij ook de eerste helft van de kosten moet worden voldaan, plus een cheque voor het saldo.

Hebt u/jij interesse? Er ligt meer informatie bij Roselin op kantoor.

 

Bijbellezingen

06/05 M Joemar Schelesky

06/05 A Henrique Harms  

10/05 A Netty van Westering

13/05 M Bauke Dijkstra    

13/05 A Maike Dijkstra

20/05 M Minnie Boer    

20/05 A Tineke Voorsluys

27/05 M Murilo Stanke

 

Oppas

06/05 Renata B., Minnie, Alessandra, Mariana

13/05 Sara, Stefanie, Diona, Caroline K., Rafaela

20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

 

Bloemen in de kerk

06/05   Willemien Dijkinga   

10/05   Hielkje Jacobi

13/05   Zaclis Dijkstra              

20/05   Margriet Dykstra

27/05   Arina Aardoom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Edimeia Buist 

2de (Bijbelstudie) – Wilant van den Boogaard

3de (San Martin) – Leo Aardoom

4de (Ponta Grossa) – Pleun Voorsluys

5de (Ontvangst) –  Roberto Verschoor

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           06/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Roel Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        07/05

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          08/05

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       09/05

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie 28+

Donderdag     10/05

19 u                 Gebedsbijeenkomst

19.30 u            Port. Dienst Hemelvaart – Pr. Roel Sietsma

                        Collecte: Kerk

Vrijdag            11/05

18.30 u            Synode in Arapoti

Zaterdag         12/05

08 u                 Synode in Arapoti

Zondag           13/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Roel Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.