Boletim de 29 de Abril de 2018
Meeleven_2018_04_29 nº 1614

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1614

29 / 04 / 2018  

Nederlands

 

Meeleven

Meeleven is het feit dat je elkaar kent, en dat je van die anderen weet hoe het met hen gaat. Of ze gezond zijn, of het goed gaat, of dat ze misschien verwikkeld zijn in moeilijkheden van welke aard ook maar. Meeleven betekent ook, dat iemand geeft om het leven van anderen: ernaar vraagt, helpt, een bezoek brengt, bemoedigt en voor hen bidt.

Meeleven betekent creativiteit en wijsheid een plaats geven. Creativiteit om de goede manier te vinden om dit samenleven vorm te geven, en wijsheid om te besluiten tot het goede moment en de goede maat om haar toe te passen. Spreuken 15.23 zegt daarom: ‘Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd – hoe voortreffelijk is dat!’

Maar wie moet het meeleven beoefenen, en tot wie moet ons samenleven zich uitstrekken?

Iemand zou kunnen denken: ik heb mijn gezin, familie en verwanten: ouders, kinderen, kleinkinderen en grootouders, ooms en tantes, neven en nichten en nog wel meer. Ik heb geen tijd of gelegenheid om samen te leven met meer mensen. Is dat zo?

Iemand zou nog kunnen denken: we hebben ambtsdragers in de kerk om intensiever mee te leven met hen die aandacht nodig hebben: weduwen en weduwnaars, wezen, alleenstaanden en de zieken. En we hebben ook enkele diaconale en educatieve organisaties zoals de school en AASEC, die hun taak verrichten. Niemand heeft mij of mijn aandacht nodig.

Dat zou een denkfout zijn. Jouw naasten, hetzij broeders en zusters van de kerk, hetzij je buren in de straat, hetzij collega’s van je werk, wie het ook zij, ze hebben ook jou nodig!

Het Woord spoort ons aan om mee te leven met onze broeders en zusters en onze naasten. Daar dient ook dit blad Meeleven voor. Om te weten hoe het met de anderen gaat. Om te weten of er zieken zijn, mensen in nood. Zodat we iets kunnen doen: iets zeggen ter bemoediging, bidden voor die persoon, in de kerk of thuis, iets naar iemand toebrengen, of alleen maar iemand opzoeken en zo een beetje met iemand meeleven.

Dat God ons meeleven zegene, en dat deze Meeleven daaraan mag bijdragen. Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de genade en de liefde van Christus toe, onze Zaligmaker.

Zondagmorgen zal de dienst worden geleid doorAnkie van der Meer en Jacques de Best, met als thema: De vervolgde kerk.

’s Avonds zal onze gecombineerde dienst samen met de IER Nova Holanda, worden geleid door pr. Aldrin.

We hopen onze Dankdienst te houden op 1 Mei, dinsdag, om 10.00 uur, geleid door pr. Libório.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Paulo Los, die geopereerd is aan zijn arm, op donderdag 26/04, en hoopt weer thuis te zijn op dit moment;

- Hillie Straatsma, (Av. Dos Pioneiros 7326), die thuis herstelt van een operatie aan haar been, dat ze vorige week had gebroken;

- Cornélio Los, die geopereerd werd en thuis herstelt;

- allen die onder behandeling zijn;

- zij die in rouw verkeren na het overlijden van Lorena de Geus, kleindochter van Willem en Hiltje de Geus, dochter van Bauke en Vera, afgelopen donderdag.

Dat God hen die lijden sterkte geeft, en zieken genezing. Dat Hij ons geeft, wat we nodig hebben, en ons allen zijn zegen geeft!

 

Dienst van gebed en dankzegging

A.s. dinsdag, 1 mei, willen we in een bijzondere dienst samenkomen voor gebed en dankzegging voor Gods zegen over ons werk, ons leven, de schepping en Gods Rijk. Zoals gebruikelijk willen we tijdens deze dienst een bijzondere collecte voor de kerk houden die we van harte aanbevelen. Draag dus ook je steentje bij in het vertrouwen dat God de gulle gever lief heeft.

Er is de mogelijkheid om je bijdrage op een van de volgende rekeningen van de kerk te storten:

Banco do Brasil - ag. 3048-1 – c/c 3438-X

Banco Itaú – ag. 3764 – c/c 07943-4

Sicredi – ag. 0730 – c/c 29031-2

Frísia – c/c 25025.

Voor de Dankdienst vragen we om niet-bederfelijke voedingsmiddelen en groenten en fruit om de kerk op te sieren. Dezen kunnen bij de kerk afgegeven worden tot morgen 30/04. Hartelijk dank!

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 04/05, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in mei. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Juan van der Vinne of Pleun Voorsluys.

 

Uitnodiging van Castrolanda

Dit jaar wil Castrolanda het interkoloniaal reisje organiseren. Hierbij nodigen we alle 50-plussers  van Arapoti en Carambeí uit!!

Van 22 mei tot 25 mei 2018,  maken we een reisje naar het noorden van Paraná.

Op de heenreis zijn we hartelijk welkom in Carlópolis op de KALDI CAFÉ  FAZENDA

Dan reizen we verder langs het meer richting Ribeirão Claro naar het Hotel TAYAYA RESORT (www.tayaya.com.br). Opgaves: uiterlijk t/m 10 mei, waarbij ook de eerste helft van de kosten moet worden voldaan, plus een cheque voor het saldo.

Hebt u/jij interesse? Er ligt meer informatie bij Roselin op kantoor.

 

Verjaardagen in mei

05-05-1946     Paulo Los

05-05-1948     Bernardo van Santen

09-05-1936     Henk Barkema

17-05-1946     Reinder Kuipers

17-05-1947     Johannes Boessenkool (PG)

20-05-1943     Geralda Dijkstra

20-05-1949     Jettie Vink

21-05-1949     Richard Biersteker

24-05-1943     Tiny Slob

26-05-1932     Adrijan Los

26-05-1947     Jan Slob                     

27-05-1953     Leonardo Voorsluys

Hartelijk gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

29/04 M Elizabeth Ramos 

29/04 A Ellen Dijkinga

01/05 M Roselin de Best   

06/05 M Joemar Schelesky

06/05 A Henrique Harms  

10/05 A Netty van Westering

13/05 M Bauke Dijkstra    

13/05 A Maike Dijkstra

20/05 M Minnie Boer    

20/05 A Tineke Voorsluys

27/05 M Murilo Stanke

 

Oppas

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

01/05 Ana, Lorayne, Janine, Julia

06/05 Renata B., Minnie, Alessandra, Mariana

13/05 Sara, Stefanie, Diona, Caroline K., Rafaela

20/05 Rogéria, Rosemary, Nadinny, Nicole

27/05 Caroline V., Silvana, Heloisa, Marianne

 

Bloemen in de kerk

29/04   Maike Dijkstra                      

01/05   Wijk 1

06/05   Willemien Dijkinga   

10/05   Hielkje Jacobi

13/05   Zaclis Dijkstra              

20/05   Margriet Dykstra

27/05   Arina Aardoom

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) – Pleun Voorsluys

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) –  Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           29/04

10 u                 Port. Dienst – Ankie van der Meer en Jacques de Best

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William

19.30 u            Port. Dienst samen met IER Nova Holanda – Pr. Aldrin Jensen

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          01/05

10 u                 Dankdienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte - Kerk

Woensdag       02/05

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     03/05

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            04/05

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zaterdag         05/05

19 u                 Catechisaties 15+ en 17+

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           06/05

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul 

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.