Boletim de 22 de Abril de 2018
Meeleven_2018_04_22 nº 1613

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1613

22 / 04 / 2018  

Nederlands

 

Gebed voor de Vervolgde kerk – voorbereiding voor de speciale dienst van 29/04

Elk jaar roept de Zending Open Doors kerken op om deel te nemen aan de Zondag van de Vervolgde Kerk. Wanneer we broeders en zusters ontmoeten die deze situaties en strijd ervaren, beseffen we dat de grootste behoefte die ze voelen is om niet vergeten te worden, om ze te herinneren in gebed.

Dit jaar ligt de focus op India. Er is al een paar eeuwen een actieve kerk in India, maar het is een land met meer dan een miljard inwoners, veel volkeren en talen, en ondanks een groeiend aantal inheemse missionarissen die toegewijd zijn aan het bereiken van de vele steden, dorpen en onbereikte groepen, hebben velen nog nooit van de Heer Jezus gehoord. En er is een radicale hindoe-regering die alle Indiërs wil dwingen om zich tot hun religie te bekeren, miljoenen goden te aanbidden en de heerschappij over de kaste-situatie te dwingen, waarbij een groot deel van de bevolking wordt vernederd tot ellende en gebrek aan mensenrechten. Meer en meer radicale groepen, gesteund door heersers, houden zich bezig met daden van barbaars geweld tegen dominees, kerken, vrouwen en christelijke kinderen.

Ook in het buurland Pakistan is er veelvuldig geweld tegen kerken en tegen christenen. En we mogen het lijden van de bevolking van Syrië niet vergeten. En Pr. Andrew, die in Turkije wordt veroordeeld als terrorist, hij diende 25 jaar lang de kerk van het land en Syrische vluchtelingen.

Wat hebben wij hiermee te maken? Wij zijn één kerk in Christus en deze universele kerk, die we elke zondag belijden, kreeg de taak om alle volken te bereiken (Mt 28: 18-20). En deze kerk wordt niet gevormd alleen door voorgangers, zendelingen, ouderlingen of diakenen, maar door allen die in Jezus geloven. We hebben allemaal een rol te vervullen in deze geweldige taak. We kunnen allemaal oprecht bidden voor christenen die vandaag lijden. En God roept ons om te wenen met degenen die wenen, om naast hen te staan en met liefde te dienen. (Spreuken 24: 11-12, 1 Korinthe 12:26, Efeziërs 6:18). Hebreeën 13: 3 daagt ons uit: "Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart...".

Er is geen tegenspraak tussen het bereid zijn om te  lijden om het verlies van onze rechten omwille van Christus en toegewijd zijn aan het verdedigen van degenen die lijden onder de schending van hun rechten. "Commitment Kaapstad, Lausanne.   ALM

 

Met het oog op de kerk

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Raul Sietsma. De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório Kissmann.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan

de zieken, zij die een behandeling ondergaan en allen die het moeilijk hebben.

 

Huwelijken

De kerkenraad deelt mee dat FREDERIK WILLEM DE BOER en MARIA ISABEL CAVALCANTI PIMENTA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 april 2018, om 16u in de IER Nova Holanda.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

De kerkenraad deelt mee dat FELYPE BRUSTOLIN BRAGA en MARIANE DIJKSTRA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 april 2018, om 19u in de IER Colônia.

We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.

 

1 mei – Dankdienst voor gewas en arbeid

Op 1 mei hopen we weer onze Dankdienst te houden. Hiervoor willen we vragen om niet-bederfelijke voedingsmiddelen en groenten en fruit om de kerk op te sieren. Dezen kunnen bij de kerk afgegeven worden t/m 30/04 (of zondag, 29/04, in de toren). Hartelijk dank!

 

VOCARE

We nodigen de jongeren uit om deel te nemen aan de Congresso VOCARE, van 31 mei t/m 3 juni, bij de UNICESUMAR in Maringá. Het is voor jongeren van 15 jaar en ouder. Het daagt jongeren uit om hun roeping te ontdekken, als student, als professional, als predikant of zendeling. Het belangrijkste is om toegewijd te zijn aan het dienen van God en de naaste. Er staan goede informatie en verschillende videos in VOCARE.ORG.BR. Het is een programma gericht op jonge mensen, met veel participatie, interactie, gemeenschap, levendige boodschappen en getuigenissen en goede lofprijzingen. Wie al geweest is had er geen spijt van. Kom op! Meld je aan!

 

Yard Sale 2018

We delen mee dat de Yard Sale dit jaar gehouden zal worden op 11 augustus in de Pavilhão Frísia (naast de Parque Histórico de Carambeí).

We rekenen op veel aan- en verkopen, bovenal op de aanwezigheid van allen.

Binnenkort meer nieuws.

 

Bijbellezingen

22/04 M Maike Dijkstra

22/04 A Paula Zijlstra

29/04 M Elizabeth Ramos

29/04 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

 

Bloemen in de kerk

22/04   Margaret Dijkinga

29/04   Maike Dijkstra

01/05   Wijk 1

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Leo Aardoom 

2de (Bijbelstudie) – Pleun Voorsluys

3de (San Martin) – Roberto Verschoor

4de (Ponta Grossa) – Geraldo Slob

5de (Ontvangst) – Paulo Los

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           22/04

10 u                 Port. Dienst  – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          24/04

13.30 u            Catechisaties

15 u                 Groep Girassol

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz – Ofertas – Pr. Libório

Woensdag       25/04

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     26/04

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Bijbelstudie – Res. Los

Zaterdag         28/04

16 u                 Huwelijksdienst

19 u                 Huwelijksdienst

Zondag           29/04

10 u                 Port. Dienst – Ankie van der Meer em Jacques de Best

19.30 u            Port. Dienst samen met IER Nova Holanda – Pr. Aldrin Jensen

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.