Boletim de 08 de Abril de 2018
Meeleven_2018_04_08 nº 1611

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1611

08 / 04 / 2018  

Nederlands

 

Een noodzakelijke tijd

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”. (Prediker 3:1)

Het is het water van maart dat de zomer meeneemt”, zeggen de woorden van een bekend Braziliaans lied. De herfst komt eraan en, met hem, de oogsten, na veel regen!

Het seizoen dat "herfst" wordt genoemd, is zeker niet zo populair als zijn lente- en zomerzusjes, elk met zijn eigen charme. Maar de herfst heeft zijn plaats in de cyclus van het leven die op aarde wordt vernieuwd; niet bij toeval, maar bij de wil van de Heer, die alles verstandig heeft geschapen en met ijver regeert.

Gekenmerkt door de overgang tussen hoge zomertemperaturen en lage wintertemperaturen. Want zo is het, het gaat niet meteen van zomer naar winter. Er is een overgangstijd, de herfst.

Laten we ons eigen bestaan zien: hoeveel lentes, zomers, herfst en winters hebben we al doorgemaakt. Niet slechts één seizoen, maar vier, elk jaar! Niet alleen de natuur, maar ook wij, als de schepping van God!

We moeten niet alleen de kleding aanpassen, maar ook de temperatuur van de douche en het menu, enz. Maar niet alleen! We zijn niet alleen een lichaam, we hebben ook een ziel, die moet zich ook aanpassen. Niet alleen de buitenkant, maar de binnenkant van de mens vereist speciale zorg. Ook wij moeten ons soms terugtrekken om onze stappen te herzien en gehoor te geven aan de oproep van de apostel Paulus: “Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen” (Ef 5:15). Natuurlijk mag deze zorg voor ons leven niet alleen worden uitgeoefend in een seizoen van het jaar, herfst. Zo is het niet, nee! Wees altijd voorzichtig! De eigenaardigheden van de herfst dienen slechts als een wegwijzer op onze reis: "Pas goed op jezelf want je moet verder!" Net als de bladeren die van de bomen vallen, moeten we ook onze prioriteiten herzien, afzien van wat niet goed, rechtvaardig en waar is! Want de winter zal komen; beide, bomen en wij, hebben allemaal extra kracht nodig. En dus kunnen we zeggen: “Vergetende hetgeen achter mij ligt… jaag ik naar het doel…”.

Maar de herfst is niet alleen de tijd van voorbereiding op de winter of, toegepast op ons, niet alleen een periode van introspectie, van interne evaluatie. De herfst staat voor die tijd waarin we ons vernieuwen om vrucht te dragen in de lente die voor ons ligt! Wij hebben ook een pauze nodig, tijd voor het versterken van geloof, hoop en liefde. Het is de tijd van persoonlijke toewijding, momenten alleen met God - wanneer we kunnen mediteren over Zijn Woord, wanneer we met Hem praten, alleen, soms zonder woorden, maar altijd met het hart!

Het is tijd om samen te komen als gemeente, voor een plechtige dienst aan de Heer! Begrijp je hoe? We zijn niet alleen een levend organisme, we zijn ook geest, en we hebben deze geestelijke vernieuwing altijd nodig! Waarom? Omdat “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd”.                                              Pastor William

 

Met het oog op de kerk 

“Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij U! Joh 20. 19

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Roel Sietsma. De tekst voor de preek is Psalm 23.5, met het thema: “De Heer bereid een feestmaal”. ’s Morgens is er ook Portugese dienst (met Heilig Avondmaal) in Lar Aurora. Hierin gaat pastor Libório voor.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Reginaldo Geziel Lazarine. Zondagmorgen preekt hij in de IER Ponta Grossa, als mogelijke kandidaat om pr. Marco Aurélio Pereira op te volgen. We bedanken pr. Reginaldo voor de boodschap en wensen hem Gods zegen over zijn werk, gezin en kerk

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken Marcos de Geus en Ângela Betenheuser, onder behandeling.

- Bart Janssen, is bezig met onderzoeken en wacht op een niertransplantatie.

- De rouwende families Rabbers en Deen in Castrolanda, vanwege het overlijden van een geliefd lid in hun gezinnen.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- Ons land, zowel de leiders als het volk

 

Bijbellezingen

08/04 M Minnie Boer

08/04 A Netty van Westering

15/04 M Murilo Stanke

15/04 A Antje Jacobi

22/04 M Maike Dijkstra

22/04 A Paula Zijlstra

29/04 M Elizabeth Ramos

29/04 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.

15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny

22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

 

Bloemen in de kerk

08/04   Irene Verschoor

15/04   Willemien Verschoor

22/04   Margaret Dijkinga

29/04   Maike Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Roberto Verschoor 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) – Paulo Los

4de (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –  Maurício Greidanus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           08/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Roel Sietsma

10 u                 Port. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Reginaldo Lazarine

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Reginaldo Lazarine

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          10/04

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz - Gincana

Woensdag       11/04

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Bijbelstudie 28+

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     12/04

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         14/04

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           15/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst –  Pr. Roel Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Reinder Jacobi

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.