Boletim de 01 de Abril de 2018
Meeleven_2018_04_01 nº 1610

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1610

01 / 04 / 2018  

Nederlands

 

Chocoladetunnel

Waarschijnlijk heb je de afgelopen dagen met je hoofd omlaag gelopen in de supermarkten.

Ja, en het is nog waarschijnlijker dat het geen teken was van schaamte, nederigheid of zelfs omdat je je boodschappenlijstje kwijt was. Het is eenvoudig. Markten hebben hun gangen in chocoladetunnels veranderd. Het is Paastijd ...

Zou het???

Wat is Pasen, echt?

De Heilige Schrift herinnert ons eraan dat – op vrijdag – “ Jezus is het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh 1.29); en – op zondag – HIJ is “de Leeuw uit de stam Juda” (Op 5.5).

Zij zegt: “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen” Jes 53.6.

Zij wil ons laten zien dat God zijn liefde voor ons toont: “Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren” Rm 5.8.

En ze nodigt ons uit om het feit te vieren dat we vrijmoedig naar de troon der genade kunnen gaan om barmhartigheid te ontvangen en genade en hulp te vinden. Heb. 4. 15, 16

Zo is de enige Tunnel die in deze tijd zin heeft, die ene die toegang gaf tot het graf waarin ze Jezus begroeven.

De evangelist Johannes vertelt: “die twee liepen samen snel voort; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam het eerst aan het graf, en zich voorover buigende, zag hij de linnen windsels liggen... Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde!” Joh 20.3-9

Gelukkig Paasfeest, Jezus is opgestaan!                                                                  Pastor Libório

 

Met het oog op de kerk 

En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf?” Marcus 16, 2, 3

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Hand. 2, 22-32.

De avonddienst zal in het Nederlands zijn en voorganger is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd leidt pr. Libório de Portugese Bijbelstudie in Elim.

De Nederlandse dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora zal gehouden worden op 08/04, ‘s morgens.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- Ons land, zowel de leiders als het volk.

 

Geboorte

Op 25 maart is HEITOR EDUARDO DE GEUS geboren, zoon van Renato en Laryssa de Geus. Hij werd geboren met 2.290g en 49cm. Het gaat goed met moeder en zoon. Als gemeente zijn we blij met de ouders en broers Haroldo en Henrique. We danken God voor de gave van het leven.

 

Pasen
Hij was twee nachten in het graf geweest
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon!
De hele hemel viert nu feest,

de engelen staan juichend om mijn troon.
Ga, zeg de mensen dat Ik door Uw lijden
hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden.”

En bij die woorden wentelde de steen
en Christus stond omstraald door morgenzon.
De wachters vluchtten vol ontzetting heen,
alsof de dood hen achterhalen kon.
En toen heeft God twee engelen gezonden
die Christus’ windsels hebben opgewonden.

En zij verkondigden de vrouwen, dat
de Meester opgestaan was uit het graf.
Toen hoorde zij, die Hem het meest had liefgehad,
haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden.
En toen zijn jong’ren treurden, stond Hij in hun midden.

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood;
Hij opent onze ogen, dat ook wij
zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood
en zullen weten: Jezus kocht ons vrij.
Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen.
Het is iets afstaan om het ál te winnen.

Nel Benschop - Uit: "Een open hand naar de hemel”

 

Bijbellezingen

01/04 M Bauke Dijkstra

01/04 A Nelly Jacobi

08/04 M Minnie Boer

08/04 A Netty van Westering

15/04 M Murilo Stanke

15/04 A Antje Jacobi

22/04 M Maike Dijkstra

22/04 A Paula Zijlstra

29/04 M Elizabeth Ramos

29/04 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

01/04 Franscielly, Sheila, Silvana, Heloisa, Mariana

08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.

15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny

22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

 

Bloemen in de kerk

01/04   Carina van den Boogaard

08/04   Irene Verschoor

15/04   Willemien Verschoor

22/04   Margaret Dijkinga

29/04   Maike Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Geraldo Slob

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) – Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus

5de (Ontvangst) –  Willemiena de Geus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           01/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte: Kerk

Maandag        02/04

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          03/04

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Quarta                        04/04

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     05/04

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Zaterdag         07/04

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           08/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.