Boletim de 25 de Março de 2018
Meeleven_2018_03_25 nº 1609

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1609

25 / 03 / 2018  

Nederlands

 

8ste Wereldforum over het water

22 maart werd op de kalender gemerkt als de "Wereldwaterdag". De stichting “RENOVA”  organiseerde een evenement (18-23/03) in Brasilia, DF, dat ongeveer 7.500 congresleden uit 160 landen bij elkaar bracht.

Er is een document opgesteld dat naar alle instellingen in de hele wereld zal worden gestuurd. Het is een zeer ernstige zaak voor de bevolking van verschillende delen van de wereld die geen toegang heeft tot drinkwater! Er zijn bijna 2 miljard mensen die geen elementaire sanitaire voorzieningen hebben”.

In de IERB hebben we de maand maart (en september) als 'Maand van de Zending' benoemd en het is ongetwijfeld een geweldige kans om ons het 'Water des Levens!' te herinneren.

Het evangelie van Johannes vertelt het moment waarop Jezus zichzelf voorstelt als het "Water des Levens": “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke”. Jo 7.37

De verrassing is dat Jezus niet aan de kant van een bron of put stond, met een emmer en beker in zijn hand. De bron was Hij zelf! Het water was zijn onderwijzingen en de verlossing waarin Hij, de Zoon van God, voor de mensheid voorzag.

En het drinken? Het was niet de fysieke handeling, maar een uitnodiging om aandacht te schenken aan Jezus, om zich van zijn Evangelie te voorzien en om in Hem te geloven als de Messias-Verlosser. Als gevolg daarvan zegt Jezus van iedereen die in Hem gelooft, “stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. v 38.

Opnieuw benadrukt Jezus het belang van de geestelijke aspecten van ons leven, dat wil zeggen, van onze relatie met God. Jezus maakt duidelijk dat als we verenigd zijn met Hem, gezegend met de genade van zijn vergeving, met zijn liefde en vrede in onze harten, ook de rivieren van levend water dagelijks door ons heen zullen stromen. We zullen getuigen van ons geloof in Christus, en dat is zending!!!

Het 8ste “Wereldforum over het water” heeft een duizelingwekkend aantal mensen gekwantificeerd die lijden aan het gebrek (of de schaarste) aan water. Hoeveel mensen lijden er in de wereld aan het gebrek aan Jezus, de bron van het water des levens?                               Pr. Libório

 

Met het oog op de kerk 

En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt”. 2 Cor 5:15

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst met viering van het Heilig Avondmaal is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is 2 Cor 5.11-17, met het thema: “Opnieuw alles nieuw”.

De avonddienst met Heilig Avondmaal zal in het Nederlands zijn en voorganger is pr. Raul Sietsma. Op dezelfde tijd leidt pr. Libório de Portugese Bijbelstudie in Elim.

De dienst met Heilig Avondmaal in Lar Aurora zal gehouden worden op 08/04, ‘s morgens.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling Marcos de Geus en Ângela Betenheuser.

- Arthur Aardoom (Oky), die herstelt van een angioplastia.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De voorbereidingen voor de ALV van de Evangelische School a.s. maandag.

- Ons land, zowel de leiders als het volk.

 

Agenda Kerkenraad

Op donderdag, 29/03, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in april. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Geraldo Slob of Roberto Verschoor.

 

Uitnodiging

De Plattelandsvrouwenvereniging Wilhelmina nodigt de geïnteresseerde dames uit voor de bijeenkomst op 26 maart om 20u in Elim. Mevr. Frieda Friesen zal spreken over het thema "Goddelijke synchroniciteit tussen lichaam, ziel en geest". Het is de betekenis van het woord Shalom! We moeten in harmonie zijn met God en met onszelf om ware vrede te ervaren. Geef je doel niet op!

 

Algemene Ledenvergadering van de Evangelische School

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 26 maart 2018 (maandag), om 19:30u in de school.

 

Verjaardagen in april

15-04-1952     Augusto Duboc

16-04-1944     Henrika Harms

17-04-1945     Cleri Boot

18-04-1943     Arthur Los

19-04-1948     Paulina Buist

24-04-1942     Gertrud Vriesman

25-04-1951     Helena Kuipers

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

25/03 M Henrique Harms

25/03 A Roselin de Best

30/03 M Joemar Schelesky

01/04 M Bauke Dijkstra

01/04 A Nelly Jacobi

08/04 M Minnie Boer

08/04 A Netty van Westering

15/04 M Murilo Stanke

15/04 A Antje Jacobi

22/04 M Maike Dijkstra

22/04 A Paula Zijlstra

29/04 M Elizabeth Ramos

29/04 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny

30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole

01/04 Franscielly, Sheila, Silvana, Heloisa, Mariana

08/04 Nathalia, Paula, Rafaela, Renata S.

15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny

22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli

29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy

 

Bloemen in de kerk

25/03   Jaqueline Rabbers    30/03   Tineke Voorsluys

01/04   Carina van den Boogaard 08/04        Irene Verschoor

15/04   Willemien Verschoor 22/04Margaret Dijkinga

29/04   Maike Dijkstra

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Paulo Los

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi

de (San Martin) – Maurício Greidanus

4de (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus

5de (Ontvangst) –  João Dykstra

 

Kantoor van de kerk

Open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.

 

Agenda

Zondag           25/03

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William

                        Collecte Avondmaal: Creche Betel

                        Collecte: Kerk

Dinsdag          27/03

13.30 u            Catechisaties

19.30 u            Vrouwenvereniging Ora et Labora

19.30 u            Vrouwenvereniging Clara Luz

Woensdag       28/03

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     29/03

08 u                 Agenda Kerkenraad

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            30/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

Zaterdag         31/03

19 u                 Catecisaties

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           01/04

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.