Boletim de 11 de Março de 2018
Meeleven_2018_03_11 nº 1607

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1607

11 / 03 / 2018  

Nederlands

 

“Is het ook voor mij?” Marcus 1: 40-45

We zien vandaag een melaatse die bekommerd is. De man komt tot Jezus en daaruit blijkt, dat hij gelooft. Maar hij heeft een merkwaardig geloof. Hij is vast overtuigd van Christus’ macht en spreekt dat ook uit: “Gij kunt mij reinigen”. Hij twijfelt echter aan Jezus’ wil. Hij zegt: “Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen”. Hij vraagt zich af of de genade van Jezus ook voor hem is. Hij zet een uitroepteken achter Jezus’ macht en een vraagteken achter zijn liefde.

En dat doen veel mensen. Vraag je zulke mensen: “Geloof je, dat God je kan redden, dat God een ander mens van je kan maken?” dan stemmen zij dat onmiddellijk toe. Maar wordt hen gevraagd, of zij er ook zeker van zijn, dat God dit wil in hun leven, dan aarzelen ze en komt er geen antwoord. Hoogstens merken zij op: “Ik zou het zo graag willen”. Het leven van zulke mensen wordt dagelijks versomberd door de vraag: “Is het ook voor mij? Ook zij zetten een uitroepteken achter Gods macht en een vraagteken achter zijn liefde. Jezus heeft het vraagteken van de melaatse tot een uitroepteken gemaakt. Met barmhartigheid innerlijk bewogen, zegt Hij tot hem: “Maar stumper, zou Ik niet willen helpen? Daartoe ben Ik toch door de Vader in deze wereld gezonden! Ik wil het, word rein!”

Dit is Jezus’ antwoord voor alle mensen, die Zijn macht geloven, maar Zijn liefde wurgen door de vraagtekens van hun twijfel; het antwoord van de bekommerden – om een ouderwets woord te gebruiken.

“Wat deed uit ’s hemels zalen, u Heer der heerlijkheid,

op aard ‘U nederdalen? Uw grote liefde alleen!”

Onze Vader en Jezus kunnen en willen en zullen in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven.

 

Met het oog op de kerk

“Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan den dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn". Joh 3:20,21

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Joh 3.14-21, met het thema: “Verandering”. De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. William da Cruz. Pastor Libório gaat naar San Martin, voor de avonddienst.

In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- De zieken en onder behandeling, Marcos de Geus en Ângela Betenheuser.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De voorbereidingen voor de ledenvergaderingen van de AASEC, Jardim Aurora en Escola Evangélica.

- De bijeenkomsten van de jongeren voor de catechisatie.

 

Jongeren en de Catechisatie

Beste jongeren! We willen jullie uitnodigen voor bijeenkomsten van de catechisatie op zaterdag om 19u. Het zijn heel goede gelegenheden om samen te zijn en te groeien.

Op 17/03 hebben we een bijzondere catechisatie. De “hamburgeravond”!! Bereid je voor...

 

Zondagsschool

Beste ouders. We zijn blij dat we zoveel leerkrachten hebben voor de Zondagsschool, die vrijwillig hun tijd geven om onze kleinen te onderwijzen. We zijn God dankbaar voor deze zegen en hen dankbaar voor hun inzet. We zijn ook blij dat jullie kinderen en kleinkinderen deelnemen aan deze groep leerlingen. Het is, zonder twijfel, een mooi moment wanneer we hen de kerk uit zien lopen voor hun ogenblik van dienst en lofzang.

We hebben een vraag aan de ouders!! Sommige zondagen is de dienst voor 11 uur afgelopen. Maar, opdat de leraressen tijd hebben om hun les af te ronden, vragen we om de kinderen niet eerder uit de klas te halen, voor 11u.

Zeker van jullie begrip, hartelijk dank!

 

Lieve zusters

Wisten jullie dat er in onze kerk drie vrouwenverenigingen bestaan? Het zijn:

- Clara Luz (dinsdagavond in het Portugees)

- Dorcas (woensdagmiddag in het Nederlands)

- Ora et Labora (dinsdagavond in het Nederlands)

Elke vereniging komt om de veertien dagen samen.

We leren uit Gods Woord, zingen en ontspannen.

We leren de ware zin van het woord ZUSTER. Want dat zijn we in Jezus Christus.

Wil je meer weten?

Kom ons bezoeken op onze eerste gezamenlijke bijeenkomst van dit jaar 2018!

Het zal zijn a.s. dinsdag, 13 maart, om 19.30u hier in de kerk.

Het thema van de avond is: “Haal het masker af”!

“Een masker is dat wat je voor je gezicht doet om je identiteit te verstoppen”.

Het kan ook dat zijn wat we tijdelijk of altijd gebruiken, om van onszelf te verstoppen wat we niet toe willen geven”. “Wij, verlost door Jezus, hebben de verantwoordelijkheid om Hem in ons leven te weerspiegelen, dus we moeten geen maskers dragen om dat te voorkomen".

Met een gezellig kopje koffie besluiten we de avond (ongeveer 21.30m). Kom en doe mee!

 

Gebed voor de Zending

Op 15 maart om 19u ontvangen we het bezoek van Hans en Úrsula Fuchs, een echtpaar met veel missionaire ervaring in Angola, als leraar aan een seminarie en oprichter van een netwerk van evangelische boekhandels. Ze wonen nu in Zuid Afrika en bezoeken en steunen veel zendelingen die in veel Afrikaanse landen werken. Zodoende hebben ze veel ervaring die ze met ons zullen delen en we kunnen bidden voor de uitdagingen die worden gepresenteerd. We bidden ook voor Tonica/Ankie die op de 16de een reis naar Turkije zal maken om Braziliaanse en Latijns-Amerikaanse werknemers te ondersteunen die in dat land dienen.

 

Jeugdclubs

Allen van harte welkom op de clubs. We beginnen deze vrijdag, 16/03/18. We komen om de twee weken bij elkaar in Elim van 19.30 tot 21.30u. Meer informatie met Eliciane (coördinatrice).

 

Vaste bijdragen voor de kerk

Op de ALV van de kerk, gehouden op 19 februari, is een verhoging van 6% voorgesteld en goedgekeurd over de vaste bijdragen van de leden voor de kerk in 2018. We vragen om daar met liefde over na te denken en de bijdragen te verhogen, of te beginnen met maandelijks bij te dragen.

We rekenen op aller hulp om aan onze financiële afspraken te kunnen voldoen.   De kerkenraad

 

ALV – AASEC

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 12/03/2018 om 19u, in  Elim.

 

De  ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2018 om 20:00u in Lar Aurora.

 

Algemene Ledenvergadering van de Evangelische School

De Associação da Escola Evangélica de Carambeí – Educação Infantil e Ensino Fundamental, roept op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 26 maart 2018 (segunda-feira), om 19:30u in de school. Agenda:

  1. Opening
  2. Lezen van de oproep
  3. Verslag Bestuur
  4. Financieel verslag 2017
  5. Verslag Fiscale Commissie
  6. Begroting 2018
  7. Verkiezing Bestuursleden
  8. Verkiezing Fiscale Commissie
  9. Rondvraag
  10.     10.   Lezen van de notulen

    11.   Sluiting

Carambeí, 05 maart 2018.

 

Bijbellezingen

11/03 M Elizabeth Ramos    

11/03 A Marianne Dijkstra

18/03 M Ellen Dijkinga         

18/03 A Antje Jacobi

25/03 M Henrique Harms    

25/03 A Roselin de Best

30/03 M Joemar Schelesky

 

Oppas

11/03 Caroline V., Stefanie, Camila, Janine

18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine

25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny

30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole

 

Bloemen in de kerk

11/03   Danuzia de Rooy 

18/03   Dorothea Borsato

25/03   Jaqueline Rabbers 

30/03   Tineke Voorsluys

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Maurício Greidanus

2de (Bijbelstudie) – Willemiena de Geus

3de (San Martin) – João Dykstra

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) –  Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Van 9 t/m 16 maart is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           11/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa –

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Libório

                        Collecte: Kerk

Maandag        12/03

19 u                 ALV AASEC

20 u                 ALV Lar Aurora

Dinsdag          13/03

13.30 u            Catechisatie

19.30 u            Gezamenlijke vrouwenverenigingen

Woensdag       14/03

15 u                 Vrouwenvereniging Dorcas

20 u                 Bijbelstudie 28+

20 u                 Koor Excelsior

Donderdag     15/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            16/03

19.30 u            Jeugdclubs

Zaterdag         17/03

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           18/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Gerson Iurk

19.30 u            Ned. Dienst – 

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Zending

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.