Boletim de 04 de Março de 2018
Meeleven_2018_03_04 nº 1606

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1606

04 / 03 / 2018  

Nederlands

 

Post die werkt

Het is niet van vandaag dat men klaagt over de vertraging in de levering van pakjes en correspondentie door het postkantoor. Maar het werd erger aan het eind van vorig jaar, toen veel aankopen op internet werden gedaan - de kerstverkopen volgden kort na Black Friday. Kortom, we zouden kunnen zeggen dat het bericht niet aankomt waar het aan zou moeten komen. Een van de verklaringen voor het postprobleem is het gebrek aan werknemers...

Dit thema doet ons nadenken over onze relatie met God en onze naaste. In Deuteronomium 6: 4-9 benadrukt Mozes dat de relatie met God moet worden onderwezen en dat zijn Woord in het hart moet worden bewaard. Er staat geschreven: “Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.” Dt 6. 6,7

God gebood zijn volk om de kinderen over geestelijke dingen te onderwijzen. Als het gezin  verenigd was, was er een moment om de Schriften aan de kinderen te leren. Op de Joodse feesten bijvoorbeeld, namen kinderen deel met hun vragen over het Pascha-ritueel. En hun ouders vertelden hen de verhalen.

God toonde de noodzaak van het onderwijs in het gezin, gedaan door de ouders. Let op de zin: “gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.” Dit geeft ons een beeld van morele en geestelijke vorming in het dagelijkse leven van het gezin.

De ouders waren als "koerieragenten", die de boodschap van God brachten. Een goed voorbeeld om na te volgen.            Pastor Libório

 

Met het oog op de kerk

“De vrijgekochten des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden”. Jes 35.10

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

Voorganger in de morgendienst vandaag is pr. Ilmo Riewe, van de IER Arapoti. Hij komt namens het Synodale Zendingsdepartement, de Zendingsprojecten presenteren. De tekst voor de preek is Jes 35, en het thema: “Leven in de woestijn!”

In de Portugese avonddienst gaat pr. Ronaldo Hasse voor. Zondagmorgen gaat hij voor in de IER Ponta Grossa, als een mogelijke kandidaat om pr. Marco Aurélio Pereira op te volgen. Bij deze bedanken we pr. Ronaldo voor de verkondiging en wensen hem Gods zegen in zijn werk, gezin en kerk.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- De zieken en onder behandeling.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De voorbereidinge n voor de ALV van de AASEC en Lar Jardim Aurora.

- Ons land.

 

Vaste bijdragen voor de kerk

Op de ALV van de kerk, gehouden op 19 februari, is een verhoging van 6% voorgesteld en goedgekeurd over de vaste bijdragen van de leden voor de kerk in 2018. We vragen om daar met liefde over na te denken en de bijdragen te verhogen, of te beginnen met maandelijks bij te dragen.

We rekenen op aller hulp om aan onze financiële afspraken te kunnen voldoen.   De kerkenraad

 

Aan de leden die bijdragen via débito automático op de Banco do Brasil

In maart willen we de verhoging van 6% rekenen over de contributies van hen die via débito automático op de Banco do Brasil betalen. Wie het hier niet mee eens is, vragen we om het door te geven aan Roselin tot 5 maart.

 

Algemene Ledenvergadering van de Associação de Assistência Social Evangélica de Carambeí

Bij deze roepen we de leden van de Igrejas Evangélicas Reformadas in Carambeí op voor de Algemene Ledenvergadering te houden op 12/03/2018 om 19u, in  Elim.

 

OPROEP – De  ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ 81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering op 12 maart 2018 om 20:00u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:

1. Opening;

2. Notulen ALV 2017;

3. Verslag Voorzitter;

4. Financieel Verslag 2017;

5. Verslag Fiscale Commissie;

6. Begroting 2018;

7. Verkiezing Bestuur

8. Verkiezing Fiscale Commissie;

9. Voorstel verandering aannemen van leden

10 Rondvraag;

11. Sluiting.

ADRIANUS BOER - VOORZITTER

 

Bijbellezingen

04/03 M Maike Dijkstra

04/03 A Nelly Jacobi

11/03 M Elizabeth Ramos

11/03 A Marianne Dijkstra

18/03 M Ellen Dijkinga

18/03 A Antje Jacobi

25/03 M Henrique Harms

25/03 A Roselin de Best

30/03 M Joemar Schelesky

 

Oppas

04/03 Ana, Diona, Alessandra, Caroline K.

11/03 Caroline V., Stefanie, Camila, Janine

18/03 Lorayne, Minie, Julia, Karine

25/03 Renata B., Rogéria, Marianne, Nadinny

30/03 Rosemary, Sara, Nadja, Nicole

 

Bloemen in de kerk

04/03   Eliane Kuipers

11/03   Danuzia de Rooy

18/03   Dorothea Borsato

25/03   Jaqueline Rabbers

30/03   Tineke Voorsluys

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Willemiena de Geus

2de (Bijbelstudie) – João Dykstra

3de (San Martin) – Edimeia Buist

4de (Ponta Grossa) – Wilant van den Boogaard

5de (Ontvangst) –  Leo Aardoom

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op maandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag, 06/03, open van 8u tot 11u. Van 9 t/m 16 maart is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           04/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Ilmo Riewe

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques de Best

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Ronaldo Hasse

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Ronaldo Hasse

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        05/03

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Dinsdag          06/03

13.30 u            Catechisatie

15 u                 Groep Girassol

Quarta                        07/03

20 u                 Koor Excelsior

20 u                 Bijbelstudie Res. Los

Donderdag     08/03

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zaterdag         10/03

19 u                 Catechisatie

20 u                 Belijdeniscatechisatie

Zondag           11/03

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Port. Dienst - Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.