Boletim de 11 de Fevereiro de 2018
Meeleven_2018_02_11 nº 1603

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1603

11 / 02 / 2018  

Nederlands

 

Het werk en de aanbidding

Jezus en zijn discipelen kwamen bij Maria en Martha op bezoek. Martha gaat hard aan het werk in de huishouding en, opeens, merkt ze dat haar zus “niets doet” (maar ze was eigenlijk naar Jezus aan het luisteren). Martha vraagt aan Jezus of Hij er iets van wil zeggen, maar zij wordt verrast door een reprimande: "Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinig zijn nodig of slecht één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen". Lucas 10.41,42.

Let op! Christus veracht de bedoeling van Martha niet. Wat hij vroeg was haar keuze op dat moment. De prioriteit was niet om aan dagelijkse dingen te denken, want Jezus was daar. Het was een unieke kans! Het was zo belangrijk om naar Hem te luisteren, te leren en te groeien. De taken konden wachten. Het belangrijkste was op dat moment om de aanwezigheid van de Heer te vieren.

En jij? Met welk personage in het verhaal identificeer je?

In onze 'moderne en geagiteerde' wereld hebben we het druk met onze dagelijkse routine zonder te beseffen dat we misschien kostbare momenten verknoeien die onze relatie met God zullen versterken. Ik zeg niet dat overwerken,  verschillende cursussen volgen, voor je kinderen zorgen en zoveel andere dingen, verkeerd is.

Er is tijd voor alles in ons leven. We moeten echter prioriteiten stellen, omdat we elk moment duizend-en-één dingen kunnen doen en we altijd moeten kiezen ...

Het evangelie waarschuwt ons dat het leven niet alleen kan worden besteed aan het produceren voor deze wereld.

Onze ziel vraagt ook om aandacht en ruimte, vooral wanneer we ongeëvenaarde kansen krijgen om bij Jezus te zijn.

Laten we te midden van legitieme en verdedigbare zaken letten op prioriteiten. Christus moet tijd en stem hebben om ons te onderwijzen en te zegenen! Op deze manier zal al het andere met meer smaak en vreugde gebeuren.        Pr. Libório

 

Met het oog op de kerk

“Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen”. Woorden van Jezus, opgetekend in het Evangelie van Lucas 8.17.

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie.

In de morgendienst gaat pr. Raul Sietsma voor, de tekst voor de preek is Joh 15.9-17.

De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. Libório, die zal spreken over de tekst van Hebr 10.1-10, met het thema: “É o fim da picada!”

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis, denken we aan:

- De zieken en zij die onder behandeling zijn.

- De jeugd die toelatingsexamen doen.

- De jongeren op de bijeenkomst bij de Clube Holandês, in Arapoti.

- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila Vilela).

- De voorbereidingen voor de Gemeentevergadering van de kerk.

- Ons land en de verkiezingen van dit jaar.

 

Geboortes

Op 7 februari is REBECA KASTELIJN geboren, dochter van Willem en Laura, met 2.960g en 50cm. Het gaat goed met moeder en dochter. We feliciteren de ouders en het broertje Gerrit Willem.

Op 08 februari is in Nederland SEF JOAH geboren, zoon van Siebe en Marlies Sietsma, kleinzoon van Pr. Raul en Madeline. Hartelijk gefeliciteerd!

We wensen de gezinnen Gods zegen toe.

 

Oproep

De kerkenraad van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia roept alle doop- en belijdende  leden op voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op maandag, 19 februari 2018, om 19.30u in ELIM, om de volgende agenda te bespreken:

 1. Opening
 2. Notulen van de ALV van 13 februari 2017
 3. Verslag van de Kerkenraad over 2017
 4. Financiële verslagen over 2017

a. Kerk

b. Diaconie

 1. Verslag Fiscale Commissie en goedkeuring van de financiële verslagen
 2. Stemmen van een lid voor de Fiscale Commissie
 3. Begroting 2018
 4. Pauze
 5. Verslag Project San Martin
 6. Verslag Project Ponta Grossa.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Opm.: Een brief van de Kerkenraad aan de leden en het financiële verslag liggen op de tafel achter in de kerk en op het kantoor van de kerk. Wie wil kan ze daar pakken of vragen per e-mail aan iercolonia@gmail.com

 

Catechisatielessen

We delen mee dat de Catechisatielessen voor de leerlingen van de 7de t/m de 9de klas beginnen op 20 februari om 13.30u. En de leerlingen van 15+ en 17+ beginnen hun activiteiten op zaterdag, 24 februari, om 19u.

De bijeenkomsten voor Geloofsbelijdenis beginnen op 03 maart, om 20u. We vragen aan hen die hierin geïnteresseerd zijn om contact op te nemen met de dominees of de wijkouderling.

 

Uitnodiging DECS

We nodigen de leidsters van de Zondagsschool en andere geïnteresseerden uit voor een samenkomst met mevr. Zuleide Boessenkool .

Thema: “Ervaringen delen met verhalen en liedjes”

Wanneer: zaterdag 24/02/2018

8.30u – 9u – ontvangst/koffie

9u – 11.30u – lezing/dynamica

Waar: Clube Antenne

Castrolanda – Av. das Palmeiras s/nº

DECS - IERB

 

Jong van Hart

Alvast een berichtje over de volgende bijeenkomst. Die zal niet op 22 februari plaats vinden maar op 1  maart. En ook op 29 maart.

 

Bijbellezingen

11/02 M Joemar Schelesky   

11/02 N Bauke Dijkstra

18/02 M Minnie Boer    

18/02 N Netty van Westering

25/02 M Murilo Stanke       

25/02 N Paula Zijlstra

 

Oppas

11/02 Carina, Valdirene, Miriam, Rafaela

18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy

25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

 

Bloemen in de kerk

11/02 Renata Harms  

18/02   Triensje de Geus 

25/02 Rosa de Rooy

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Wilant van den Boogaard

2de (Bijbelstudie) – Leo Aardoom

3de (San Martin) – Pleun Voorsluys

4de (Ponta Grossa) – Roberto Verschoor

5de (Ontvangst) –  Geraldo Slob

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op mandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag, donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           11/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Zondagsschool

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Jacques de Best

10 u                 Bijbelstudie San Martin – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Donderdag     15/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           18/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Diaconie

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.