Boletim de 28 de Janeiro de 2018
Meeleven_2018_01_28 nº 1601

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1601

28 / 01 / 2018  

Nederlands

 

De kerk, club of vereniging?

Mensen moeten zich organiseren. Er is geen andere manier voor ons, dan dat we samenleven in familie- en gemeenschapsverbanden. Kleinere, met enkele belangrijke organisatieverbanden zoals de Coöperatie, de gemeente, de school en de kerk; of grotere en meer instituties en verenigingen.

De kerk heeft ook een organisatievorm. Er is de weekagenda, en die laat zien dat we allen uitnodigen voor de zondagse erediensten en zondagschool. Gedurende de week hebben we activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. We hebben religieuze en sociale activiteiten, en meer. Maar, wat voor soort organisatie zijn we dan? Zijn we een club, of een vereniging? We zijn geen enkele van die allen.

Wat we zijn is het Lichaam van Christus in de wereld. Wij allemaal, die op Christus vertrouwen, zijn leden van Christus (1 Kor.6.15a). Tegelijk is de kerk het huis van God, waar Hij woont (1 Tim.3.15); pijler en fundament van de waarheid. De kerk is dus een geestelijk verband, waarvan Christus de Eigenaar is, en dat door Hem wordt bestuurd.

Daarom zijn het Reglement en de Statuten van de kerk verschillend van die van verenigingen en clubs. De basis van de kerk is niet onze hobby, of ons beroep, of iets dergelijks. De basis van de kerk is Christus, en het Reglement wordt overheerst door het grootste gebod van Christus: dat we lief zullen hebben (Joh. 13.35). Binnenkort zullen we onze Algemene Vergadering houden. Laten we dit dan in gedachten houden: dat de kerk een geestelijk Lichaam is; en dat de richtlijn, die van God komt, zegt: Laat alles bij u in liefde toegaan – 1 Korintiërs 16.14

Pr. Raul Sietsma

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder de genade en de liefde van Christus toe, onze Zaligmaker.

Voorganger in de morgendienst vandaag (28/01) is pr. William da Cruz, van San Martin. De tekst voor de preek is Matteüs 18.21-35. In de avonddienst pr. Raul Sietsma over Lucas 10.1-24.

Als God het geeft, vieren we het Heilig Avondmaal op 4 februari. De ochtenddienst zal dan worden geleid door pr. Libório in de kerk, en door pr. Raul in Lar Aurora. De avonddienst zal in het Nederlands zijn, geleid door pr. Raul. Op dezelfde dag 04/02 zal er ‘s avonds Bijbelstudie zijn in het portugees.

 

In onze gebeden denken we aan:

- Pleun Voorsluys, die op 17/01 is geopereerd aan de rug, en tot op 25 januari (donderdag) daaruit nog niet ontslagen was. De operatie ging goed, maar was zwaarder dan verwacht. Ook is er een complicatie opgetreden, en het is beter dat hij in het ziekenhuis (Unimed) blijft, totdat hij beter is;

- Anneke de Geus, die een operatie aan haar voet heeft ondergaan, en die al naar huis mocht;

- De moeder van Anderson de Oliveira, die op dinsdag de 23e gevallen is, en een breuk in haar bovenarm heeft opgelopen. Op donderdag de 25e is de noodzakelijke operatie gedaan. Dat God die zegent, en ze goed herstellen mag;

- Lolke Ricardo Dijkstra, die na uitstel werd geopereerd, in de week vóór de afgelopen week, wat goed gegaan is;

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Victória Goolkate, onder behandeling.

- Arthur Aardoom (Oki), die nog wacht op een oogoperatie;

- Nilson da Silva, die ernstig ziek is. Nilson is een broer van Ana Zijlstra.

Dat God de zieken genezing geeft, en hen die lijden sterkte geeft. Dat Hij ons geeft, wat we nodig hebben, en ons allen zijn zegen geeft!

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 02/02, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in februari. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Cornelis Kuipers of Mauro Kuipers.

 

Jongeren opgelet!

De synodecommissie voor de jongeren organiseert dit jaar iets nieuws. In plaats van het traditionele kamp tijdens karnaval, zullen we een “Jongerenontmoeting” houden, in Arapoti op 10 en 11 februari. Dat zal zijn in de “Clube Holandês” en naast tijd voor woord en lofprijzing zullen er veel activiteiten zijn voor de jongeren van alles IER’s. Het wordt een ervaring, die je niet mag missen

-Kosten: R$80,00 pp (met korting bij meer dan één inschrijving per gezin)

-Meer informatie:

www.facebook.com/ierb.org
-Inschrijven: bij jongerenouderling - Geraldo Slob

 

Verjaardagen in februari

01-02-1932     Walter Degger

01-02-1951     Daria Fokkens

02-02-1949     Hinke van der Vinne

04-02-1937     Janny Harms

05-02-1944     Margaretha Borger

05-02-1949     Marijke Los

07-02-1943     João Voorluijs

09-02-1947      Isolde Voorsluys                  

10-02-1929     Wennie Elgersma

16-02-1942     Ormindo de Carvalho (SM)

18-02-1952     Jacob Voorsluys

23-02-1952     Adelaide Voorsluys

Van harte gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

28/01 M Marianne Dijkstra

28/01 A Ellen Dijkinga

04/02 M Henrique Harms

04/02 N Roselin de Best

11/02 M Joemar Schelesky

11/02 N Bauke Dijkstra

18/02 M Minnie Boer

18/02 N Netty van Westering

25/02 M Murilo Stanke

25/02 N Paula Zijlstra

 

Oppas

28/01 Rosemary, Caroline V., Mariana, Marianne

04/02 Beatriz, Franscielly, Nadja, Sabrine

11/02 Carina, Valdirene, Miriam, Rafaela

18/02 Laura, Elizabeth, Nicole, Wendy

25/02 Nathalia, Sara, Elisa, Heloisa

 

Bloemen in de kerk

28/01   Charlotte Katsman

04/02   Gisleine Los

11/02   Renata Harms

18/02   Triensje de Geus

25/02   Rosa de Rooy

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Pleun Voorsluys 

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor

3de (San Martin) – Geraldo Slob

4de (Ponta Grossa) – Paulo Los

5de (Ontvangst) –  Reinder Jacobi

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op mandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Dinsdag, donderdag en vrijdag is het kantoor gesloten.

 

Agenda

Zondag           28/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Donderdag     01/02

19 u                 Gebedsbijeenkomst

20 u                 Ned. Bijbelstudie - Elim

Vrijdag            02/02

08 u                 Agenda Kerkenraad

Zondag           04/02

10 u                 Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Ned Dienst met viering Heilig Avondmaal in Lar Aurora – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie –

                        Collecte avondmaal: Esco-lar           

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.