Boletim de 21 de Janeiro de 2018
Meeleven_2018_01_21 nº 1600

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1600

14 / 01 / 2018  

Nederlands

 

Vakantie!

Zou de Bijbel ook een boodschap over vakantie bevatten? Wat mag je dan doen, en wat zou het doel ervan moeten zijn?

Het lijkt wel moeilijk om hierover een Bijbelgedeelte te vinden. We vinden nergens dat het de gewoonte van Israël was om naar het strand te gaan en daar een tijd door te brengen; en ook niet om naar het buitenland te gaan om een toeristisch motief. De tijd was zo anders.

Maar, de Bijbel laat wel heel duidelijk zien, dat alle mensen uit moeten rusten, en vrije dagen moeten hebben. Het meest belangrijke is de wet voor de sabbatdag, de rustdag voor allen. Maar er was ook het Sabbatsjaar, een jaar van rust voor de aarde; en na zeven keer zeven jaar was er het Jubeljaar, opdat allen – mensen, dieren en land – zouden rusten en zich zouden verheugen in de weldaden van God, zoals Leviticus 25.1-28 laat zien.

Daarnaast weten we dat juist de dienaren in het huis van God hun werkdagen hadden, en ook hun rustdagen. Ook de priester Zacharias diende in de tempel als groep, zegt Lucas 1.8. Maar na een zekere tijd is zijn dienst dan voorbij. ‘Zijn dienstperiode was afgelopen, en hij keerde naar huis terug’, zegt Lucas 1.24. Waarom? Om tijd door te brengen met zijn gezin, in dit geval met zijn echtgenote Elisabeth. Om te genieten van zijn vrije dagen.

Het volk Israël ging ook op reis. De grote feesten, zoals Pascha, Eerstelingen en Loofhuttenfeest, werden in Jeruzalem gevierd. Ook de Heer Jezus is verschillende keren naar Jeruzalem gereisd, om deel te nemen aan de feesten, zoals beschreven in Lucas 2.41 en Johannes 7.10. Voor de Joden waren deze feesten vrije dagen, anders gezegd: vakantie. Ze waren dan vrij van werk en waren vrolijk, ze speelden en in alles loofden ze God om zijn goedheid. Dat ook onze vakanties zo mogen zijn: tijd om de zegeningen van God te genieten, Hem dankende om alles wat Hij heeft gegeven!

Pr. Raul

 

Met het oog op de kerk

We wensen ieder genade, barmhartigheid en vrede toe, van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer.

In de morgendienst (14/01) gaat pr. Raul Sietsma voor en de tekst voor de preek is Heb 11.17-31. Het thema is: Staat u ook in deze lijst?

Pr. William da Cruz gaat voor in de avonddienst en de tekst voor de preek is Psalm 125.

In de diensten van 21/01 gaat pr. Raul voor, en de avonddienst zal in het Nederlands zijn. Op dezelfde zondag 21/01 zal er ‘s avonds Bijbesltudie zijn in Elim, in het portugees.

 

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Pleun Voorsluys, die op 17/01 geopereerd zal worden aan de rug;

Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Victória Goolkate, onder behandeling;

- Arthur Aardoom (Oki) is nog niet geopereerd aan zijn oog, wat wel nodig is, maar is uitgesteld, zodat hij zal moeten wachten;

- Nilson da Silva, die ernstig ziek is. Nilson is een broer van Ana Zijlstra;

- Richard Biersteker en zijn gezin, vanwege het overlijden van zijn vrouw, hun moeder en oma Rosina;

- Paulo Kurt, die een behandeling in het ziekenhuis onderging;

- Lolke Ricardo Dijkstra, die een behandeling nodig had in het ziekenhuis, in de afgelopen week.

 

Dat God de zieken genezing geeft, en hen die langdurig ziek zijn sterkte geeft, en allen die in rouw verkeren troost geeft, en ons allen zijn zegen geeft!

 

Bijbellezingen

14/01 M Netty van Westering

14/01 A Maike Dijkstra

21/01 M Elizabeth Ramos

21/01 A Tobias Katsman

28/01 M Marianne Dijkstra

28/01 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

14/01 Stefanie, Silvana, Julia, Nadinny

21/01 Ana, Sheila, Renata S., Tafny

28/01 Rosemary, Caroline V., Mariana, Marianne

 

Bloemen in de kerk

14/01   Regina Boer

21/01   Corrie Los

28/01   Charlotte Katsman

 

Diensten van ouderlingen

14/01

1ste (kerk) – Geraldo Slob

2de (Bijbelstudie) – Paulo Los

3de (San Martin) – Reinder Jacobi

4de (Ponta Grossa) – Maurício Greidanus

5de (Ontvangst) –  Willemiena de Geus

21/01

1ste (kerk) – Roberto Verschoor 

2de (Bijbelstudie) – Geraldo Slob

3de (San Martin) – Paulo Los

4de (Ponta Grossa) – Reinder Jacobi

5de (Ontvangst) –  Maurício Greidanus

 

Kantoor van de kerk

Deze week open op mandag en woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           14/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Ned. Dienst in Lar Aurora – Jacques de Best

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

Maandag        15/01

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Donderdag     18/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           21/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Diaconie

Donderdag     25/01

15 u                 Jong van Hart

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           28/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.