Boletim de 07 de Janeiro de 2018
Meeleven_2018_01_07 nº 1599

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1599

31 / 12 / 2017 e  07/01/2018

Nederlands

 

Nieuwjaar

“Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw”!  (Klaagliederen 3:22-23)

Aan het einde van nog een jaar is het goed om met dankbaarheid na te denken over het afgelopen jaar, een tijd van worstelingen en verrassingen, troost en vreugde. We hebben afscheid genomen van geliefde vrienden, hebben de tweede mijl gelopen met zoveel anderen, we hebben naar de velden gekeken en ons afgevraagd: “Wanneer komt de regen?” Het jaar loopt ten einde en wij kunnen de zorg van de Hemelse Vader voelen. Ja, jij en ik kunnen samen met de profeet Jeremia zeggen: “Het zijn de gunstbewijzen des HEREN!”

Iemand kan zeggen dat hij het jaar goed begint omdat hij geen schulden heeft, een goede spaarpot, een nieuwe auto in de garage, een comfortabel huis, “veel geld in de broekzak, gezondheid om te geven en te verkopen”. God zij dank! Maar alleen dit alles vertegenwoordigt echter geen veiligheid. Meer dan onze bezittingen voor de reis van volgend jaar, is het cruciaal om te weten met wie we het zullen doorkruisen.

Aan de poorten van een nieuw jaar is het verstandig om de volgende stappen zorgvuldig te overwegen. Één ding is zeker: we kunnen niet alle stappen tegelijk nemen. De wandeling zal stap voor stap gebeuren, één voor één. Wat staat er voor de deur? Niemand van ons is er nog doorheen gegaan. Hoe zal het weer zijn? We hebben geen betrouwbare voorspellingen.

Daarom, laten we volgend jaar met God wandelen, omdat alleen Hij het pad kent dat voor ons ligt. Dan kunnen we met overtuiging zeggen: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ!

Laten we samen met God wandelen, Zijn woorden gehoorzamen, Hem liefhebben vanuit ons hart, want er is geen slechte tijd voor Hem, Hij zegt: “Zie Ik ben met u ALLE DAGEN...” Hetzij het regent of als de zon schijnt; overdag en ‘s nachts.

Als we veel of weinig hebben, het is van belang met wie we volgend jaar gaan wandelen. Moge je met overtuiging deze woorden van Jeremia bevestigen:

Mijn ziel zegt: mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen.” (Klaagliederen 3:24)         WNC

 

Met het oog op de kerk

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst (31/12) gaat pr. Raul Sietsma voor en de tekst voor de preek is Heb 12.1-13.

Pr. Libório gaat voor in de avonddienst en de tekst voor de preek is Psalm 139.1-14.

In de morgendienst van 01/01/18 gaat pr. Libório voor en de tekst voor de preek is Psalm 8.

In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Victória Goolkate, onder behandeling.

- Arthur Aardoom (Oki) zal aan zijn oog geopereerd worden.

- Nilson da Silva, ziek. Nilson is een broer van Ana Zijlstra.

- De families Biersteker en Los, in rouw vanwege het overlijden van Rosina Biersteker.

 

 

Uitnodiging Verjaardag

4 januari 2018 DV hoop ik mijn 90ste jaar te vieren. Graag wil ik julli uitnodigen om samen met mij koffie te drinken in Elim, vanaf 15.00 uur.

Wennie Aardoom Dijkstra

 Voor Lar Aurora.

 

Verjaardagen in januari

04-01-1928     Wennie Dijkstra

04-01-1931     Nicia Los

05-01-1950     Jacques de Best

08-01-1946     Hila Stanke

09-01-1944     Ronaldo Bösmüller

12-01-1950     Corrie van Santen

13-01-1949     Tobias Katsman

18-01-1952     Irene de Geus

19-01-1940          Henrique G. Harms

27-01-1948     Tine van der Meer

28-01-1944     Jannie Borg

28-01-1952     Nico Bosch

29-01-1951     José Augusto Dechandt (SM)

Hartelijk Gefeliciteerd!

 

Bijbellezingen

31/12 M Roselin de Best      

31/12 A Paula Zijlstra

01/01 M Minnie Boer

07/01 M Murilo Stanke

07/01 A Tineke Voorsluys

14/01 M Kewin Harms

14/01 A Maike Dijkstra

21/01 M Elizabeth Ramos

21/01 A Tobias Katsman

28/01 M Marianne Dijkstra

28/01 A Ellen Dijkinga

 

Oppas

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

01/01 Sara, Renata B., Camila, Noeli

07/01 Monik, Lorayne, Alessandra, Elaine

14/01 Stefanie, Silvana, Julia, Nadinny

21/01 Ana, Sheila, Renata S., Tafny

28/01 Rosemary, Caroline V., Mariana, Marianne

 

Bloemen in de kerk

31/12 e 01/01  Iolande Degger

07/01   Solange Harms

14/01   Regina Boer

21/01   Corrie Los

28/01   Charlotte Katsman

 

Diensten van ouderlingen

31/12

1ste (kerk) – Reinder Jacobi

2de (Bijbelstudie) – Maurício Greidanus

3de (San Martin) – Willemiena de Geus

4de (Ponta Grossa) – João Dykstra

5de (Ontvangst) –  Edimeia Buist

07/01

1ste (kerk) – Paulo Los

2de (Bijbelstudie) – Reinder Jacobi

3de (San Martin) – Maurício Greidanus

4de (Ponta Grossa) – Willemiena de Geus

5de (Ontvangst) –  João Dykstra

 

Kantoor van de kerk

Open op dinsdag en woensdag van 13.30u tot 16.30u.

 

Agenda

Zondag           31/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William da Cruz

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        01/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

Dinsdag          02/01

19.30 u            Vergadering Kerkenraad

Donderdag     04/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           07/01

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

10 u                 Dienst in Ponta Grossa

10 u                 Bijbelstudie in San Martin - Pr. William da Cruz

19.30 u            Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Bijbelstudie -

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Donderdag     11/01

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Zondag           14/02

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst –

                        Collecte: Kerk

 

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Pr. Raul Sietsma - tel - 3231.4302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.