Boletim de 24 de Dezembro de 2017
Meeleven_2017_12_24 nº 1598

Meeleven      

Kerkblad Nr. 1598

24 / 12 / 2017  

Nederlands

 

IN DE RIJ

 

“En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven... En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad”. Dit was het relaas van de evangelist Lucas (2.1 en3).

Zo te zien was dit bevel genoeg om veel mensen uit hun huis te halen! In een rij moesten ze naar hun geboortestad reizen voor de inschrijving.

Even later, een ander bevel (Lc 2.11), zette een paar bezoekers in de rij om naar Jezus te gaan kijken: “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de Here, in de stad van David.” En de reactie van de herders op de woorden van de engel kwam meteen: “Laten wij dan naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is...” (v. 15). Een tijd later kwamen ook de bezoekers uit het oosten om de Koning der Joden te leren kennen! Jaren later zijn mensen zoals Nicodemus en Zacheus ook Jezus gaan ontmoeten!

Vandaag maken de mensen nog steeds lange rijen. We merken dat op de snelwegen, in de shoppings, in de winkels... om het beste product voor de laagste prijs te kunnen kopen. Dat brengt ons tot nadenken: Hoeveel tijd hebben wij al versleten in rijen?

Zonder twijfel zijn rijen nodig en belangrijk voor de organisatie in onze drukke wereld. Maar we willen nadenken over hoeveel tijd we gebruiken in deze rijen, en hoeveel tijd gebruiken we dagelijks in de rij om “de Heiland te zien”, of “met de Heer te zijn”?

Denk hieraan en een gezegend Kerstfeest!

                                                                LFK

 

Met het oog op de kerk

De genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen.

In de morgendienst (24/12) gaat pr. Libório Kissmann voor, en de tekst voor de preek is 1Joh 4.7-16.

Deze zondag hebben we geen avonddienst in de kerk. Maar we bevelen jullie aan om als gezin jullie huisdienst te vieren.

In de morgendienst (25/12) denken we na over de geboorte van Jezus. Voorganger is pr. Raul Sietsma en de teksten voor de preek zijn Mat 1.18-25 en 2.13-23.

In onze gebeden zowel in de kerk als thuis denken we aan:

- Marcos de Geus, Ângela Betenheuser en Victória Goolkate, onder behandeling.

- Rosina Biersteker, in het ziekenhuis

- Zij die deze tijd op reis gaan.

- Danken voor de vele zegeningen van God.

 

Agenda Kerkenraad

Op vrijdag, 29/12, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in januari. Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of Pr. Raul, of aan de kerkenraadsleden Reinder Jacobi, Willemiena de Geus of Maurício Greidanus.

 

Epafras

Jacques en Ankie zijn 10 december weer op reis gegaan voor Stichting Epafras. Eerst naar het Nederlandse Consulaat in São Paulo waar ze brieven ontvingen voor de gevangenissen. Ankie bezocht de gedetineerden in de staat São Paulo, in Itaí, (waar 8 Nederlanders zijn, een was bij de polícia federal en een ander wil geen bezoek ontvangen), en later in de hoofdstad in twee gevangenissen voor vrouwen: een met 3 gedetineerden in gesloten regime en een ander met 1 gedetineerde in semi-open regime en een persoon in een gevangenis in veel meer precaire omstandigheden. Bijna allen vinden het fijn bezoek te ontvangen, hun taal te kunnen spreken, hun verhalen te vertellen, een boekje, een boodschap van hoop en een gebed te ontvangen. Zij kwam de 15de terug. Jacques heeft 6 gedetineerden bezocht in Rio, Niterói, Fortaleza, Belém en Recife. Omdat het veel reizen waren, kwam hij de 19de terug. Het waren goede bezoeken.

 

Uitnodiging Verjaardag

4 januari 2018 DV hoop ik mijn 90ste jaar te vieren. Graag wil ik julli uitnodigen om samen met mij koffie te drinken in Elim, vanaf 15.00 uur.

Wennie Aardoom Dijkstra

 Voor Lar Aurora.

 

Diensten in december:

24/12 – 10u – Portugees

24/12 – 19.30 – is er geen dienst

25/12 – 10u – Kerst

31/12 – 10u – Portugees

31/12 – 19.30u – Oudjaar

01/01 – 10u - Nieuwjaar

 

Bijbellezingen

24/12 M Joemar Schelesky   

25/12 M Bauke Dijkstra

31/12 M Roselin de Best      

31/12 A Paula Zijlstra

 

Oppas

24/12 Rogeria, Laura, Elisa, Sabrine

25/12 Nathalia, Carina, Valdirene, Heloisa, Nicole

31/12 Elizabeth, Paula, Caroline K, Karine

 

Bloemen in de kerk

24 e 25/12 Maike Dijkstra

31/12 e 01/01  Iolande Degger

 

Diensten van ouderlingen

1ste (kerk) – Maurício Greidanus

2de (Bijbelstudie) – Willemiena de Geus

3de (San Martin) – João Dykstra

4de (Ponta Grossa) – Edimeia Buist

5de (Ontvangst) –  Wilant van den Boogaard

 

Kantoor van de kerk

Open op dinsdag en woensdag van 13.30u tot 16.30u.

Agenda

Zondag           24/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

10 u                 Dienst in Ponta Grossa – Pr. Marco Aurélio Pereira

10 u                 Bijbelstudie in San Martin – Pr.  William da Cruz

19.30 u            Dienst in San Martin – Pr.  William da Cruz

                        Collecte: Kerk

Maandag        25/12

10 u                 Kerstdienst Port. – Pr. Raul Sietsma

Donderdag     28/12

19 u                 Gebedsbijeenkomst

Vrijdag            29/12

08 u                 Agenda kerkenraad

Zondag           31/12

10 u                 Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma

19.30 u            Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann

                        Collecte: Kerk

 

Pr. Libório Kissmann - tel - 3231.5699, 3231.1302,

Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909

Kerk - tel - 3231.1256

Koster - tel - 3231.5253, 99982.2844

Site - www.ierb.org.br/carambeí

E-mail – iercolonia@gmail.com


Para fazer o download do boletim, clique aqui.